STILLING LEDIG

Greenpeace er sammen med flere andre organisasjoner (NGOer) medlem i Antarctic and Southern Ocean Coalition. Denne koalisjonen jobber for å opprette et nettverk av marine verneområder i Sørishavet. I vårt kampanjearbeid vil vi påvirke både norske og utenlandske myndigheter og andre relevante beslutnignstakere for å sikre at Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis, CCAMLR, oppretter nye marine verneområder i Antarktis. Kommisjonen opprettet i 2009 det første marine verneområdet i internasjonale havområder, og fulgt i 2016 opp dette arbeidet med å opprette verdens største marine verneområde da kommisjonen vernet Rosshavet. Som et medlemsland i kommisjonen innehar Norge en nøkkelrolle i de pågående forhandlingene om etableringen av nettverk av marine verneområder i Antarktis.

Senior havmiljørådgiver

Greenpeace

I denne stillingen vil du jobbe med å sikre at norske beslutningstakere og myndigheter støtter tre konkrete forslag om etablering av marine verneområder i Antarktis, som nå er til behandlingen i kommisjonen. Stillingen er basert i Oslo, men som en del av et internasjonalt team må noe reise beregnes som en del av jobben. Jobben utlyses for to år med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

  • Utarbeide og implementere en nasjonal kampanjestrategi for å sikre støtte fra norske myndigheter til opprettelse av marine verneområder i Sørishavet.
  • Koordinere arbeidet med en koalisjon av internasjonale organisasjoner (NGOer) for å utvikle og implementere en kampanjestrategi for marint vern internasjonalt.
  • Opprette og utvikle kontakten med beslutningstakere, myndigheter, næringslivsinteresser og forskningsinstitusjoner for å fremme god havforvaltning, og identifisere muligheter til å sette marint vern på agendaen og oppnå ønskede resultater.
  • Identifisere strategiske kommunikasjonsmuligheter for å oppnå ønskede kampanjeresultater.
  • Styrke forholdet til norske interessegrupper og organisasjoner som jobber med å beskytte Antarktis.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Minimum fem års erfaring med miljøpolitisk påvirkningsarbeid, gjerne relatert til havforvaltning.
  • God forståelse av internasjonal politikk, og gjerne innen hav- og fiskeriforvaltning.
  • Komfortabel med å møte byråkrater, forskere, miljøvernere, industri og politikere, og evne å kommunisere effektivt i slike møter .
  • Evne til å tenke strategisk, og holde kampanjearbeid gående på både nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er påkrevet.

Vi tilbyr en spennende jobb med gode kolleger, i et dynamisk miljø og med unike muligheter til å påvirke verden.Søknadsfrist: 06.04.2018

Arbeidssted: Oslo, Torshov

Kontaktperson: Truls Gulowsen
Telefon: 901 07 904

Kontaktperson: Halvard Raavand
Telefon: 44 89 874

General Manager29.06.2018

ATLANTIC DAWN SEAFOODS AS

Polar Quality søker Salgssjef24.06.2018

POLAR QUALITY

Tekniske ledere01.07.2018

ESTREMAR S.A

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
response.write "
" '- END page wrapper --> response.write "" response.write "" Set objFSO = nothing %>