« FORSIDEN /  ARKIV

- Havbruksfondet bør holdes utenfor fordelingspolitikken

13. november 2018

Oppdrettskommuner må kreve å bli behandlet økonomisk på lik linje med kraftkommuner.

- En utfordring med nærgående hval-turister

13. november 2018

Når turistene blir for nærgående må Fiskeridirektoratet trå til for å sikre trygt sildefiske på Kvænangen.

- Kystens infrastruktur blir ikke prioritert i statsbudsjettet

13. november 2018

Heller ikke i statsbudsjett for 2019 er det en nødvendig satsing på infrastruktur på kysten.

Må finne andre løsninger enn å fly laksen til markedene

13. november 2018

Laks er fortsatt klimavennlig mat, selv om den blir transportert rundt halve verden, men vi må finne bedre løsninger, mener statssekretær Roy Angelvik.

Mener kvinner er sjanseløse i konkurransen om rekrutteringskvoter

13. november 2018

Nærings- og fiskeridepartementet oppfordret i år særlig kvinner til å søke rekrutteringskvoter.  Fisker Mari-Ann Johansen mener at det kunne regjeringa spart seg for, fordi kriteriene som er satt gjør kvinnelige fiskere sjanseløse i konkurransen med sine mannlige kolleger.

- Spleis på et par kvoter slik at vi får inn unge kvinner i fiskeryrket

13. november 2018

Ønsker ikke regjeringen kvinnelige fiskere?

Brukar 350 millionar kroner på å utvikle merkevara Mowi

13. november 2018

- Vi ønskjer at Mowi-laks skal vere eit kjent og godt produkt globalt, seier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest.

Marine Harvest skifter navn til Mowi

13. november 2018

Selskapet lanserer tirsdag merkevaren Mowi, og ønsker samtidig å endre navn på selskapet til nettopp Mowi.

Norge kan tape terreng i kampen om størja om ikke fiskerne melder inn bifangst

13. november 2018

Norge taper andeler i fangst av makrellstørje, dersom ikke bifangst av størje meldes inn. Fiskeridirektøren maner til bedre rapportering.

Flybåren laks er en klimaversting

13. november 2018

Havbruksnæringen ønsker å elektrifisere mest mulig av driften for å redusere klimagassutslippene, men ønsker også at mer laks skal flys til fjerne himmelstrøk. Flytransport er en klimaversting.

- Feilinformerer om hva trafikklyssystemet er

12. november 2018

Snakk om å føre salen bak lyset. Man snur opp ned på hva hensikten med det nye kontrollregimet for oppdrettslaks er.

«Loran» fant nytt norsk torskefelt: Funnet kom svært overraskende

12. november 2018

Autolinebåten «Loran» leverer fangst for 12 millioner kroner i dag fra et «nyoppdaget» fiskefelt.

Får støtte til to nye år med torskesamarbeid

12. november 2018

«Arena Torsk» får være med videre i statlig finansiert innovasjonsprogram.

Hanson går som toppsjef i Nordic Group etter uenighet med styret

12. november 2018

Morten Hyldborg Jensen overtar Espen Hansons stilling som toppsjef i Nordic Group.

- Lusemiddelbruken må stanses

12. november 2018

Hvis en løfter blikket, og forsøker å se de store sammenhengene, er det for oss åpenbart at dagens lusemiddelbruk må stanses. Hydrogenperoksid er bare en del av problemet.

Kvænangen: Kystnotflåten slapp innenfor fjordlinja

12. november 2018

Fredag åpnet Fiskeridirektoratet for sildenotfiske innenfor den opprinnelige fjordlinja ytterst i Kvænangen. Det ga umiddelbart mer fart i fisket.

To meters superforsker på vei inn i krillfiske

12. november 2018

Autonome fartøy på to meter og 60 kilo kan snart settes inn i fiskeleting og innhenting av «big data» i kartleggingen av bestander.

«Loran» til Ålesund med historisk fangst

12. november 2018

For første gang i nyere tid har en norsk fiskebåt drevet et lønnsomt fiske etter blåkveite og torsk ved Jan Mayen.

Eriksson hardt ut mot ny flyavgift: - Sjømateksporten vil lide

12. november 2018

Regjeringen har foreslått at det skal legges et påslag på 200.- i flypassasjeravgift på flyvninger utenfor EØS området. Det bekymrer Sjømatbedriftene. - Det ikke vil bidra til et bedret klima snarere tvert imot, sier toppsjef Robert Eriksson.

- Vi er skuffet over å bli fremstilt som miljøkriminelle

12. november 2018

Det er ingen motsetningsforhold mellom oppdretterens økonomi og hensynet til ytre miljø, skriver Håvard Høgstad i dette innlegget.

- Laksenæringen kan ikke bygge sykehjem i Kautokeino

12. november 2018

Det er ikke havbruksnæringen sin oppgave å bygge sykehjem i Kautokeino, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

- Legg bort prestisjesakene og sats på samferdsel i distriktene

11. november 2018

Sentrale politikere i Oslo må legge bort prestisjeprosjektene og gi små samfunn et samferdselsløft med rassikring og trygge veier.

Skal bygge kystfiskebåter for 350 millioner

11. november 2018

I løpet av ti måneder skal Stadyard på Raudeberg levere fire store kystfiskebåter til en verdi opp mot 350 millioner kroner.

Havbruksfondet kan være i spill

11. november 2018

Havbruksfondet, med relativt store utbetalinger til kystkommunene, utfordrer fordelingspolitikken Det kan gi en usikker framtid for havbruksfondet, mener Sjømat Norge-sjefen.

Slik skal gründerne få bukt med spøkelsesfiske

11. november 2018

Tapte fiskeredskaper er et stort problem. Nå har Sintef-forskere utviklet en «merkelapp» som kan festes på teiner og garn.

Lakselus-senteret er på pengejakt

11. november 2018

Private aktører teller på knappene om de skal være med å finansiere Lakselus-senteret videre, men er i utgangspunktet velvillige. Ett tema er i hvor stor grad senteret fortsatt skal prioritere å utvikle en vaksine.

Uenighet om sildekvoten til åpen gruppe

10. november 2018

Det var stor uenighet på reguleringsmøtet om åpen gruppe bør få en avsetning i fiske etter norsk vårgytende sild. Fiskeridirektøren foreslår gruppekvote.

Jobber med å finne ut mer om smak og lukt på tang og tare

10. november 2018

Gjennom flere forskningsprosjekter har Møreforsking undersøkt smaksegenskaper og effekter av ulike produksjonsprosesser for tang og tare, altså makroalger.

Nytten av digitalisering i marin og maritim sektor

10. november 2018

Kan fiskeleting, fangst og prosessering av fisk i nær fremtid bli autonomt, eller vil fiskeri og havbruk fortsatt være noenlunde menneskestyrt og tradisjonelt de neste tiårene?

Brukbart rekefiske i sør til tross for dårlig vær

10. november 2018

Rekefiskerne i sør har slitt med mye dårlig vær og fisket har vært noe variabelt den senere tid.

Her kan de gå inn og se hvordan arbeidsbåten blir

10. november 2018

Lerøy har brukt virtuell virkelighet (VR) til to prosjekter. - Vi sparer oss for mye etterarbeid, sier Harald Sveier, teknisk sjef i Lerøy.

Mørenot tar styring på motordrevet tråldør

10. november 2018

Mørenots nye styrbare tråldører tar sikte på å nå både pelagisk og bunntrål. Selskapet venter å få patentsøknaden innfridd før utgangen av året.

Protest mot to seikvoter på én båt

9. november 2018

Fiskeriministeren har vedtatt at kystnotbåter med adgang til to seikvoter fortsatt skal få fiske begge. Det faller ikke i god jord i Norges Kystfiskarlag.

Daniel fikk kvote på første forsøk: - Jeg fikk sjokk

9. november 2018

Daniel Kleppe er én av ti som har fått tilsagn om rekrutteringskvote. Nå investerer han trolig i ny sjark.

Fiskeridirektøren vil ha en lukket kystgruppe som fisker makrell

9. november 2018

Fiskeridirektøren vil slå sammen dagens tre reguleringsgrupper til en for lukket kystgruppe i fisket etter makrell i 2019.

- Det er ikke få pussige utspill vi nå ser fra oppdrettsbransjen

9. november 2018

Her er historien om samfunnskontakten som mista bakkekontakten, da han ville dekke over oppdretternes skjødesløse bruk av fjordene.

- Fremnesvik bommer

9. november 2018

Fremnesvik i Naturvernforbundet bommer både på debattema og fakta. Hvis vi kan enes om at noe som ikke er brukt, ikke kan ha en påvirkning, er vi kommet et stykke på vei.

Reder Mikal Steffensen satser på land - investerer i restråstoff

9. november 2018

Rederen fra Myre i Vesterålen kjøper tranprodusent og bygger ensilasjefabrikk.

Tror på voldsom vekst i fiskeri og havbruk i nord

9. november 2018

En ny Sintef-rapport slår fast at antall ansatte i fiskeri og havbruksnæringen i Nord-Norge kan øke voldsomt. Også verdien vil skyte i været, tror forskerne.

Nå er det klart - disse ti får rekrutteringskvoter

9. november 2018

Ti heldige menn fra fem fiskerifylker har fått tilsagn om rekrutteringskvoter for 2019. En klagerunde gjenstår før vedtakene er endelig.

Planleggingen av den andre Havfarmen er i full gang

9. november 2018

Byggingen av Nordlaks sin første havfarm har startet. - Det har vært lærerikt og utfordrende på mange nivå, sier prosjektleder Håkon Ådnanes i NSK Ship Design.

Stiller spørsmål om leppefiskfordeling

9. november 2018

Fiskeridirektøren vil videreføre reguleringsopplegget for leppefiskfisket. Norges Kystfiskarlag stiller spørsmål ved at salg av kvoter endrer den geografiske fordelingen i fisket.

Fortsatt mulig å få fartøy instruks-godkjent i sør

9. november 2018

Sjøfartsdirektoratet holder fast ved at det fortsatt finnes kapasitet til å få fartøyinstruksen ordnet, selv om de godkjente foretakene i nord er hardt presset.

- Fra ny giv og optimisme til nedtur i Honningsvåg

8. november 2018

Oljen skal på land i Finnmark, terminalen skal bygges og levedyktige samfunn skal utvikles.

- Tar uroen fra villfisknæringen i Troms på alvor

8. november 2018

Sjømatbedriftene registrerer at det er stor uro blant aktører i villfisknæringene i Troms for tiden, der det er blitt rapportert om døde reker. Fiskeriministeren bør iverksette innstramninger raskere enn planlagt.

Går til krig mot listeria med mikrobølger

8. november 2018

Listeria er en utfordring for sjømatnæringa. Gründer Dann-Roger Olsen vil ta knekken på bakteriene med mikrobølger.

Går hardt ut mot at laksekommunene får mest penger

8. november 2018

Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) mener at også innlandskommunene må få penger fra havbruksfondet som er fylt opp med penger fra laksevekst.

Ros til KrF etter løfte om å fremme kystfisket i regjeringsforhandlinger

8. november 2018

Før KrF inntar forhandlingsbordet for en eventuell firepartiregjering, lover partiet å kjempe kystfiskernes sak. Det gleder både Norges Råfisklag og Kystfiskarlaget.

- Frykter liv må gå tapt før vi blir hørt

8. november 2018

Det er kun tjuvflaks at liv ikke har gått tapt i de mange snøskredene på Arnøya i Troms. I fjor vinter var fylkesvei 347 stengt i til sammen én måned. Ytterst, ved veiens ende, ligger fiskemottaket Årvikbruket som taper store summer på stengt vei.

Oppdrettere i beredskap for oljesøl etter fregattforlis

8. november 2018

Lokale oppdretter følger situasjonen nøye og holder seg oppdatert om utslipp fra fregatten «KNM Helge Ingstad» som kolliderte med tankskipet «Sola TS» nord i Hordaland torsdag morgen.

Kvoten på NVG-sild økes med 154.000 tonn, men kyststatene er ikke enige om fordelingen

8. november 2018

Totalkvoten for NVG-sild for 2019 er satt til 588.562 tonn. Det er en økning på nær 154.000 tonn fra inneværende år. Fordelingen mellom kyststatene er imidlertid ikke avklart.

Hollywood-regissør skal få nordmenn til å spise mer fisk

8. november 2018

Nordmann og Hollywood-regissør Harald Zwart står bak den nye reklamefilmen som Norges sjømatråd lanserer fredag. Målet er å få nordmenn til å spise sjømat minst tre ganger i uken.

Svakere fra Lerøy

8. november 2018

Sterk etterspørsel etter hvitfisk, men lavere fangstvolum i 3. kvartal. Lerøy Seafood Groups datterselskap Havfisk fikk gjennomsnittlig 23 prosent bedre priser, men konsernet har svakere resultater i år.

Selger mer fiskemel og -olje

8. november 2018

Høyere salg av fiskemel og -olje i tredje kvartal ga Austevoll Seafood 414 millioner kroner i økte inntekter i tredje kvartal. Resultatet ble mer enn doblet.

Tobø Fisk får ny daglig leder

8. november 2018

Tor-Bjarne Stabell trekker seg tilbake, og 33 år gamle Even Johansen tar over roret i Havøysund.

Sameksistens krever dialog

8. november 2018

Sameksistens i kystsonen er kanskje en av våre store utfordringer framover. Som nasjon må vi være i stand til å foreta gode avveininger mellom fiskeri, havbruk og annen aktivitet som hører havet til. Er vi ikke gode her så kan vi gå glipp av de mulighetene havet gir oss.

Ga ikke opp drømmen om «Kystbas» selv da båten sank

8. november 2018

For to år siden falt brødrene Håkon (21) og Harald (19) Nymoen Selvik pladask for «Kystbas». Men før drømmesjarken ble deres, skulle den gå til en annen eier, forlise og gjennomgå sju hevingsforsøk.

Snurrevadbåten «Meybell» med feminine former skal føles trygg når været blir ille

8. november 2018

De runde formene fra snurrevadbåten «Sofie» føres nå videre med en ny båt fra Grovfjord Båtbyggeri til våren.

Søstre fra Vesterålen doblet formuen på ett år

7. november 2018

På mannsdominerte topplister er søstrene Eva og Anna Kristoffersen fra Bø i Vesterålen et unntak.

Fortsetter med seifisket i nord som i år

7. november 2018

Fiskeridirektøren fikk tilslutning fra reguleringsmøtet til å videreføre reguleringsopplegget fra 2018 i 2019.

KrF ønsker å gi flere millioner til kystfiskerne

7. november 2018

KrF går nå inn i forhandlinger med regjeringspartiene. Steinar Reiten lover å kjempe hardt for at deres fiskeripolitikk skal bli gjeldende. - Greit at vi er et lite parti, men vi er ikke bevisstløse i vår fiskeripolitikk, sier han.

Nybygg for 17 milliarder

7. november 2018

Fiskeridirektøren: - Overfisket er ikke fiskernes skyld

7. november 2018

Det er myndighetenes ansvar at det har vært et overfiske i åpengruppe. Ikke fiskernes, slår Fiskeridirektøren fast.

Viderefører kvotefleks for hyse

7. november 2018

Fiskeridirektøren fikk tilslutning fra reguleringsmøtet om å videreføre ordningen med kvotefleksibilitet på gruppenivå i hysefisket også i 2019.

Disse fiskerne er på inntekstoppen i nord og sør

7. november 2018

Otto Bjørnar Rasmussen, tidligere leder i Andøy Fiskarlag, solgte seg ut av fiskeri i fjor og troner dermed på inntektstoppen i Nord-Norge.

Låssettere i kamp mot hvalen...

7. november 2018

«Mest mulig sild på kortest mulig tid» er mottoet om bord på «Tonny Marie». Men den målsetningen deles også av andre.

Laksetoppene tjener mest

7. november 2018

25 år gamle Gustav Witzøe hadde en nettoinntekt på svimlende 147 millioner kroner i fjor.

Møgster på formuetoppen i fiskeri

7. november 2018

Helge Arvid Møgster fra Austevoll troner på toppen i fiskeri. Austevollmilliardæren har en ligningsformue på 609 millioner kroner.

Dette er de rikeste sjømat-kjendisene

7. november 2018

Laksetoppene dominerer øverst på formueslistene.

Nybygg i fiskeri og havbruk for 17,3 milliarder - se hele listen her

7. november 2018

Det bygges båter for 17,3 milliarder kroner i fiskeri- og havbrukssektoren. På samme tid i fjor var det båter for 16,2 milliarder kroner under bygging.

Rett bruk av ressursar når ein fiskar gløymer passet?

7. november 2018

Papirkvardagen som andre bransjar slit med vert meir og meir synleg også for oss fiskarane. Men forenkling er eit mykje brukt ord i mang ein festtale.

- Staten favoriserer frie markedskrefter

7. november 2018

Reguleringer og periodisering av ulike fiskeri gjelder ikke bare torsken. Heldigvis er det staten som eier, styrer og fordeler tilgjengelige ressurser.

De har startet åtte nye selskaper. Nå ser gründerfabrikken mot fiskeri.

7. november 2018

Norselab har hentet 80 millioner kroner, og vil dra i gang minst ett nytt teknologiselskap innen fiskeri eller havbruk.

«Vinterfisket» så vidt i gang i nord

6. november 2018

Store kvanta er det ikke snakk om foreløpig, men fangster av sild, torsk og sei i Nord-Troms indikerer et vinterfiske i emning.

Slår alarm for fiske i sjøsamisk område

6. november 2018

Fjordfiskenemnda mener det er urimelig at åpen gruppe skal få redusert sine kvoter til neste år. - Fiskeridirektoratet bærer ansvaret for overfisket, mener leder Helga Pedersen.

Brudd mellom mannskap og båteiere: Dette er de uenige om

6. november 2018

Størrelsen på økning i hyresatsene er blant uenighetene som har ført til brudd mellom mannskap og båteiere i høstens tarifforhandlinger i Norges Fiskarlag.

Høyre-politiker taler moderpartiet midt imot. Vil beholde velferden for fiskerne

6. november 2018

- Å kutte dagens velferdstilskudd på 1,2 millioner kroner i statsbudsjettet er etter min mening smålig, sier gruppeleder for Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe. Derfor har han varslet partiet sentralt at dette er en ordning han vil jobbe for å videreføre.

- Fiskere med båter i åpen gruppe er så visst ikke vårt problem, det er vår mulighet

6. november 2018

Vårt største problem er at myndighetene tildeler fisketillatelser til trålerne når de i liten grad fyller myndighetenes egen målsetning.

Krever at staten må finansiere Fjordfiskenemnda

6. november 2018

Fjordfiskenemnda mener at økonomien til nemnda må styrkes og at det er statens plikt å dekke kostnadene. Departementet forsøker å skyve på sitt ansvar, mener Helga Pedersen.

- Vi må være en digital stormakt på havet

6. november 2018

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lover økt forskningsinnsats og roste industriens omstillingsevne da han åpnet Verftskonferansen i Ålesund i formiddag.

Myrseth frykter kysten vil lide med KrF i regjering

6. november 2018

- Dersom KrF sørger for flertallsregjering må opposisjonen være veldig på vakt. Ellers er jeg alvorlig bekymret på kystens vegne, sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talskvinne, Cecilie Myrseth.

HI er opptatt av avlusningsmidler og rekefelt langs kysten

6. november 2018

Forskning på rekebestander langs kysten er høyt prioritert, men det er også et område som er komplisert, derfor tar det tid å komme fram til en endelig konklusjon.

Kystfiskarlaget krever romslige kvoter i åpne grupper

6. november 2018

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i åpen gruppe får samme andel som tidligere også i 2019. Norges Kystfiskarlag ønsker en fortsatt åpen gruppe, men med strengere kontroll.

Solid båtbygging og knalltall i Sletta siste ti år

6. november 2018

Sletta verft nordøst for Kristiansund leverte kanontall i fjor og har en ordrereserve ut neste år på 260-270 millioner kroner.

Tid for å satse mer på seien

6. november 2018

Prisutviklingen på sei har vært svakere enn for annen hvitfisk. Nå er det imidlertid et tidsvindu for å satse mer på sei. Tyskland er ett av markedene med størst potensial.

- Krevende, men mulig klimamål

5. november 2018

Hovedkonklusjonen i rapporten som FNs klimapanel la frem for kort tid siden er at det er krevende å nå 1,5 grad. Har vi egentlig tatt inn over oss hvor alvorlig situasjonen er?

- Svinnet i havbruksnæringen må ned

5. november 2018

Det digitale skiftet har for lengst nådd havbruksnæringen, mener statssekretær Roy Angelvik.

Foreslår «spleiselag» for åpen gruppe

5. november 2018

Fiskeridirektøren foreslår at årets overfiske dekkes inn med litt forskuttert kvote, litt «fra toppen» og litt fra en byttehandel med trålerne.

Klar for snurrevad og stampline

5. november 2018

«Malene» er kanskje ikke den mest typiske linebåten i kystfiskeflåten, men line blir trolig det første redskapet som tas i bruk om bord.

Tilrår rekefangst på 70.000 tonn

5. november 2018

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) tilrår at den kan fiskast inntil 70.000 tonn reker i Barentshavet i 2019.

- Loddefiske tar ikke mat fra annen fisk

5. november 2018

Pelagisk Forening er uenig i høstingsregelen på lodde. - De mener et begrenset fiske ikke er i konkurranse med mat til torsk og andre arter.

Fiskeridirektøren varsler kutt for åpen gruppe

5. november 2018

Kutt i kvotene til åpen gruppe og i kystfiskekvota, er de mest dramatiske endringene i reguleringene til neste år, dersom Fiskeridirektøren får det som hun vil.

Enig i at stor kyst bør ut fra kysten

5. november 2018

Daglig leder i en av de større båtene med torskekvoter i Finnmark, Stein Lyder, er enig i at kystbåter på størrelse med «Bjarne Nilsen» bør fiske utafor firemila.

Kampen om råstoffet

5. november 2018

Auksjonen garanterer for fri konkurranse og like konkurransevilkår i «kampen om råstoffet»

Går rett på silda med nye «Storstein»

5. november 2018

Reder Arve Guttelvik fra Fosen drar rett på sildefiske med sin nye 15-metring fra Blokken skipsverft i Vesterålen.

Kåre Heggebø dro til Sverige for å kjøpe seg ny sjark

4. november 2018

Andre nestleder i Fiskarlaget Kåre Heggebø dro til Sverige for å kjøpe seg ny sjark, en Stigfjord 35 til 4,5 millioner kroner.


Vi viser maks 100 treff. Prøv å begrense søket ditt.

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...