« FORSIDEN /  ARKIV

Verdensøkonomien sliter, men norsk eksport går godt

22. august 2019

Utsiktene er alt annet enn gode for verdensøkonomien, men for norsk eksport er en lav kronekurs en fordel. Situasjonen endrer seg neppe med det første.

Loddetå blir først på helelektrisk lakseoppdrett

22. august 2019

For ett år siden spilte Bellona og ABB ballen ut til oppdrettsnæringen om å realisere helektrisk lakseoppdrett. Mange meldte sin interesse, men det blir lokaliteten Loddetå, eid av Bremnes Seashore, som nå blir miljøpiloten.

Miljøforkjemper krever forbud mot dieseldrift i fiskeri og havbruk

22. august 2019

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero mener det må innføres forbud mot dieselbåter i sjømatnæringen. - Det er helt vanlig å forby det som er farlig for oss. Derfor må dieselbåter også forbys, sier han.

- Gi din stemme til et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

22. august 2019

Klimaspørsmålet seiler opp som en av de viktigste sakene i valgkampen. Din stemme er viktig.

Sjømatrådet: - Vi trenger støtten fra fiskerne

22. august 2019

Russland vil komme tilbake som viktig marked for norsk fisk, og det nytter med markedsføring av sjømat, var budskapet til Jan Eirik Johnsen i Norsk Sjømatråd til fiskebåtrederne.

I dag fiskes 300.000 tonn krill i Sørishavet. Tokt viser at det finnes 72 millioner tonn

22. august 2019

For første gang på 19 år er det beregnet hvor mye krill det finnes i fiskerisonen i Sørishavet.

- Det er en helt ny måte å kjøre båt på

22. august 2019

Hybridbåten «Edel» overleveres fra Moen Marin til Norway Royal Salmon ved månedsskiftet. Første prøveturen gikk til Aqua Nor-messen i Trondheim.

- Kystfolket har ikkje lenger rett til fisken utanfor stovedøra

22. august 2019

Om ikkje styresmaktene nå tek ansvar, vil norsk fiskeriallmenning vera historie, og kystfolket vil sitja att utan fisk.

Mowi-topp venter stramt laksemarked

22. august 2019

Med en estimert tilbudsvekst i lakseoppdrett på fire prosent i 2020 venter Mowi et stramt marked til neste år.

Ny omkamp om Fedje-ubåten og kvikksølvet

22. august 2019

Samferdselsdepartementet beordrer Kystverket til ny runde om risiko og muligheter for å heve vraket av nazi-ubåten med 70 tonn kvikksølv, torpedoer og ammunisjon.

- Hva er status fem år etter at Russland stengte dørene for norsk sjømat?

22. august 2019

Russland var Norges største enkeltmarked for laksefisk. Men hvordan har det gått med oss, hvordan har det gått med Russland?

Her betaler gjester 20.000 uken for å fiske - men på papiret har selskapet knapt tjent noe

22. august 2019

Disse turistene betaler 20.000 kroner for å fiske i Norge i en uke. Det tsjekkiske selskapet de leier hos oppga i fjor en årlig omsetning på bare 414.000 kroner. Selskapet i Karlsøy har heller ikke meldt inn en eneste fangst til Fiskeridirektoratet.

Kvotemeldingen kan gi kjempegevinst til storredere i ringnot

21. august 2019

Med kvotemeldingens forslag vil Fiskebåt-leder Jonny Berfjord miste mindre enn ti prosent av strukturkvotene i ringnot. Blir dagens strukturkvoteordning videreført, mister han over 30 prosent. - Regnestykket er helt feil, hevder han.

Vinn-vinn situasjon når studentene møter næringa på Aqua Nor

21. august 2019

Avslutningsdagen under Aqua Nor er også kalt studentdagen. Da legges det til rette for møter mellom NTNU-studenter og næringsaktører. Det kan forandre hverdagen til begge parter.

- Kysten skulle hatt et slags bompengeparti for å få havbruket inn i valgkampen

21. august 2019

Til tross for at havbruk er et tema som engasjerer, har ikke politikerne klart å gjøre det til et hett tema i årets kommune- og fylkesvalg. Til det er de rett og slett for enige.

- Du bør endre matvanene dine

21. august 2019

I løpet av de neste 10 årene bør vi gjøre store endringer i det vi spiser, sier forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen i Havforskningsinstituttet. Det betyr langt mer mat fra havet.

Mattilsynet påla oppdretter å slakte «virusfisk» - så viste det seg å være en tabbe

21. august 2019

Mattilsynet påviste en variant av viruset Pankreassykdom på en av Måsøval Fiskeoppdretts lokaliteter. De ba selskapet slakte laksen - men så viste det seg av labprøvene var feile.

- Kvotemeldingen påvirker mannskapets inntekter og jobbsikkerhet

21. august 2019

Kvotemeldingen foreslår å endre dagens rammebetingelser for alle norske fiskere.

- Åpenbart at uviklingstillatelsene er tilpasset de største oppdretterne

21. august 2019

Ny teknologi basert på åpne merdsystemer, har fått tildelt 38.750 tonn laks i utviklingstillatelser. Lukka teknologi har fått 8.900 tonn. Er det til beste for miljøet?

Genetikk og logikk - om oppdrettslaks, villaks og islendinger

21. august 2019

Det er forbausende få rømte laks som kommer seg opp i en elv. Disse er å sammenligne med feilvandret laks og må med sine norske gener betraktes som genetisk ufarlige, mener tidligere forskningsdirektør ved HI, Erik Slinde.

Svakere enn ventet fra storkonsernet Lerøy - men det vil gå bedre andre halvår, lover de

21. august 2019

Driftsresultatet (før biomassejusteringer) ble 774 millioner kroner i andre kvartal, mot ventet 805 millioner kroner.

Næringsministeren roer gemyttene rundt Sjømatrådets framtid

21. august 2019

Både næringsministeren og fiskeriministeren mener at Sjømatrådet ikke har noe å frykte av pågående gjennomgang av det offentlige virkemiddelapparatet.

Grieg Seafood taper penger utenlands

21. august 2019

Negativt driftsresultat både på Shetland og i Canada gjør at samlet resultat for Grieg Seafood ble svakere enn samme kvartal i fjor.

Tidenes kvartalsresultat for Mowi - gir utbytte til aksjonærene

21. august 2019

Selskapet publiserte onsdag morgen regnskapet for andre kvartal som var det sterkeste andrekvartalet i selskapets historie.

Kystfisker frykter den minste gruppen mister mer og mer fisk

21. august 2019

Kystfisker Jan Henrik Nøstbakken etterlyser en ordning som sikrer lønnsomhet i den minste flåten. I kvotemeldingen ser han kun fisk som forsvinner fra gruppen.

- Fiskerinæringen må bli flinkere til å håndtere plastavfallet sitt

20. august 2019

- Å sortere søppel er enkelt. Barn kan det. Nå må også sjømatnæringa kjenne sitt ansvar for å bekjempe det globale problemet, uttalte Bellona og Grieg Seafood Finnmark under Aqua Nor.

Samlet 500 kubikk marint søppel - vant miljøpris

20. august 2019

Fiskeridirektoratets årlige miljøpris ble tirsdag tildelt Oppdretternes Miljøservice AS.

Sparer på drift og miljø med kostbare «Odd Lundberg»

20. august 2019

Familietradisjonene sitter i skutesida når nye «Odd Lundberg» kobler seg inn i den norske fiskeflåten med 17-18 knops toppfart.

PTG med ny kjøl- og kuldefabrikk til 20 millioner kroner

20. august 2019

Sterk ordreinngang innen brønnbåt og landbasert oppdrett er årsaken. Det er stor etterspørsel etter varmepumper og kjøle- og kuldeanlegg for videreforedling av fisk.

God stemning og fullt hus på Aqua Nor-åpningen

20. august 2019

I formiddag, tirsdag, åpnet fiskeriminister Harald T. Nesvik Aqua Nor. Messen feirer i år sitt 40 årsjubileum.

Lyder fikk godkjenning fra Mattilsynet, men nå skal han bort fra mobile krabbekjøp

20. august 2019

Svein Lyder går bort fra mobile kjøpestasjoner for kongekrabbe og åpner splitter nytt anlegg.

Mener minstemålet på taskekrabber i sør bør økes

20. august 2019

Minstemålet på 11 cm i sør på taskekrabbe bør å sikre bærekraftig fangst av krabbene, sier forsker Snorre Bakke.

Vi vet ikke helt hvordan babylaksen har det i «barnehagen»

20. august 2019

I følge forskerne er det vanskelig å slå fast hvordan smolten egentlig har det i settefiskanleggene.

- Tøff start på livet for laksen

20. august 2019

For småfisken er starten på livet tøff. Men vi vet nå at en bedring er mulig.

Godt blåkveitefiske også på Møre

20. august 2019

Blåkveitefiske utenfor Møre har vært bedre i år enn i fjor, men best i første periode. Samlet omsetning i Surofi har økt med åtte prosent i år.

Turistfiskebedrift i Karlsøy mener turistene bør betale lokal skatt

20. august 2019

Seriøse aktører i turistfiskenæringen frykter store omdømmetap om ikke det ikke settes større krav til næringa.

- En parodi at forskerne ikke skjønner hvorfor kysttorskbestanden ikke tar seg opp

20. august 2019

Det pågår nå en diskusjon langs kysten, også i media, angående det såkalte «turistfisket» som også foregår langs hele kysten.

Erna møtte algerammede oppdrettere: - Man skjønner at dette var dramatisk

19. august 2019

Det ble et konstruktivt og positivt møte da Erna Solberg besøkte algerammede oppdrettere i Gratangen i Troms.

Jusprofessor tviler på at lakseproduksjonen må tas ned

19. august 2019

Myndighetene har sagt at hvis et oppdrettsområde havner i rød kategori, skal produksjonen tas ned seks prosent. Men akkurat det har jusprofessor Sigrid Eskeland Schütz liten tro på vil skje.

- Turistfiskenæringen har skutt seg sjøl i foten

19. august 2019

Diskusjonen om det såkalte turistfisket har i senere tid blusset opp igjen.

- Vi må ikke ta havnæringene for gitt

19. august 2019

Vi må ikke ta havnæringene for gitt. Det bør både næringen, media, FoU-sektoren og vi politikere legge oss på minne.

- De som tør og vil satse får hjelp til å lykkes med regjeringens «Gründerpakke»

19. august 2019

Altfor mange kommer ikke videre fordi de ikke klarer å finne den sårt tiltrengte startkapitalen i et komplisert byråkratisk system.

- En trussel mot det tradisjonelle yrkesfiske

19. august 2019

Mens kystfiskerne får redusert sine kvoter, fortsetter omfattende juks og lovbrudd innen turistfisket uten at regjeringa griper inn.

Reder: - Vil betale skatt fremfor å leie kvoter

19. august 2019

Reder Helge Norheim på «Vesterhav» mener forslaget om kvoteleie i kvotemeldingen er lite gjennomtenkt og vil slå skeivt ut imellom fartøyer.

Hva ville skjedd hvis vi flyttet Norges hovedstad til Nord-Norge?

19. august 2019

Løsningen på Nord-Norges problemer.

Alt klart for laksemesse med ny sjef i ny hall. Venter rekordbesøk og heftige debatter

19. august 2019

Tirsdag braker den store Aqua Nor-messen løs. Nyansatt messegeneral Kristian Digre ser frem til åpning i helt nye lokaler. - Det blir bedre for både besøkende og utstillere, sier han.

Torskebarnas favorittmat forsvinner - et forvarsel om klimaendringenes innvirkning

19. august 2019

Undersøkelser gjennomført av Havforskningsinstituttet (HI), viser at det er skjedd en totalkollaps i matfatet til de yngste torskene i sør.

Fiskere vil vite hvor mye turistfiskere tar opp fra havet, men kartleggingen er ikke klar

19. august 2019

Havforskerne er imidlertid ett skritt nærmere å få en fullstendig og nasjonal oversikt.

Fra minus til pluss i Melbu Fryselager

19. august 2019

Melbu Fryselager fikk en million kroner i pluss i fjor. Høyere inntekt og lavere kostnader er grunnen.

Fosser inn i leppefiskflåten med 24 knop

19. august 2019

Nyeste tilskudd i leppefiskflåten er 23-fotingen «Sigleflu» med 24 knops toppfart.

Datoen er satt for årets laksekamp på Aspmyra stadion

18. august 2019

4.500 ferdige og gratis laksemåltider skal stå klar til Laksekampen 26. august. Bodø/Glimt møter Vålerenga, og Salten Aqua forventer fulle tribuner.

Er du smartere enn en bavian?

18. august 2019

Det som var riktig og sant «i går» trenger ikke å være det i dag.

- Vi har lappet på kvotesystemet siden 1992, vi vet nesten ikke hva vi lapper på lenger

18. august 2019

Etter år med uoversiktlige kvotereguleringer - forsøker man i kvotemeldingen å regulere seg tilbake. Det blir ikke enkelt, mener kystreder fra Moskenes.

Her tester de ut filterteknologi i halvlukka lakseanlegg

18. august 2019

Aquaculture Innovation vil utnytte «varmen» i overflatevannet, men uten at lusa kommer inn i merdene.

Arendalsuka - Norges største politiske møteplass

18. august 2019

Arendalsuka er en styrke for demokratiet vår.

Økt verdiskaping fra restråstoff fra laks

18. august 2019

Bruk av ny teknologi gjør det mulig å utvinne flere produkter av høykvalitet fra restråstoff.

Teknologi åpner Arktis opp for forskning

18. august 2019

Automatiserte plattformer som ROV-er og AUV-er gjør at forskere kommer til på helt nye steder i det krevende, arktiske miljøet. Det kan få betydning også for fiskeri.

Eide Fjordbruk investerte over 90 millioner i smoltselskaper

18. august 2019

Driftsresultatet til selskapet falt med 104 millioner kroner i fjor. Samtidig investerte Eide Fjordbruk 90 millioner kroner i smoltaksjer.

Bunnsolide Ballstad Slip med litt svakere resultat

18. august 2019

Inntektene økte med ti prosent i Ballstad Slip i fjor, men resultatene ble svakere.

Kvotemeldingen: - Regjeringen vil ha penger, ikke forenkling

17. august 2019

Fisker og reder Finn Alvestad ser ingen forenkling i kvotemeldingen, men mener jakten på penger i statskassen går igjen som en rød tråd.

Leppefisk-fiskerne gambler på lusa

17. august 2019

Det er omsatt leppefiskkvoter for opp mot 300 millioner siden fisket ble lukket i for. Det kan se ut som ren gambling på lusa i merdene.

- Avfolking av fiskeværene er alle fiskestatsråder enige om er «gulle godt»

17. august 2019

Siden lukkingen av allmenningen i 1990 har fiskeristatsråder sittet med hendende i fanget og - som det heter på nynorsk - «Freista Gjerda Særs Litle».

- «Trøblete» ungdom lærer mer gjennom arbeid på båt enn teori på skolebenken

17. august 2019

- Skolebenken passer ikke for alle. Samtidig skriker kysten etter mer arbeidskraft. «Trøblete» ungdom får verdifull livserfaring gjennom arbeid på båt, der mestring og samhold er viktige faktorer, sier Eivin Sundal i UngNorge.

Svensk statsråd rykket ut og forsvarte norsk oppdrettslaks i Riksdagen

17. august 2019

En svensk statsråd avviser i et skriftlig svar til Riksdagen at det skulle være behov for ytterligere tiltak når det gjelder kontroll av norsk laks.

Sommerfisket på reker i sør ble ikke så bra i år

17. august 2019

Rekebåter i sør har fått god uttelling på en del turer de seneste ukene. Men sommerfisket er totalt sett blitt preget av varierende fangster og sørlandsfiskere hadde håpet på en bedre sommer.

Fiskebåtrederiet Vito økte resultatet med 70 prosent

17. august 2019

Napp-rederiet kjøpte kvoter for 9,4 millioner kroner i fjor. Fiskeriinntektene var som året før, men resultatene langt bedre.

Ny sjef på plass hos Mørenot Aqua: - Vi skal ikke snu alt på hodet

17. august 2019

Mørenot Aquas nye toppsjef Kristian Steinshylla ser frem til å utvikle selskapet videre.

Fiskerne fant krabbe-eldorado, Båtsfjord renner full av kongekrabbe

16. august 2019

På nøyaktig samme sted - i ei renne på bunnen midtfjords i Båtsfjord, har et 50-talls små båter fisket sine kongekrabbekvoter.

Jurist i Fiskarlaget mener kvoteleie vil være lovstridig

16. august 2019

Fiskeriminister Harald T. Nesvik ble utfordret om lovligheten i forslagene til kvotemeldingen da han møtte fiskere i Sogn og Fjordane til folkemøte i Kalvåg.

- Grunnrenteskatt er det verste kapitalister vet

16. august 2019

Det mener Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Lakseoppdrettere trenger ikke bekymre seg for det, svarer Geir Pollestad i Senterpartiet.

Svakt år i Ryggefjord Fiskebåtrederi

16. august 2019

Inntektssvikt på 17 prosent og store avskrivinger ga minus for Havøysund-rederiet.

Få fisken inn i valgkampen!

16. august 2019

Kystsamfunnene tappes for arbeidsplasser og verdiskaping. Nå må fisken inn i valgkampen.

Vil gjøre egen forskning på effekten av avlusning i varmt vann

16. august 2019

- Vi må tette de mest kritiske kunnskapshullene så fort som mulig, sier næringspolitisk rådgiver Linn Therese Skår Hosteland i Kystrederiene.

Nesvik har kontakt med Storbritannia om brexit-floke

16. august 2019

Fiskeriminister Harald T. Nesvik skal mandag ha samtaler med sin britiske kollega om forholdet mellom Norge og Storbritannia etter brexit, og vil møte den britiske fiskeriministeren i september.

Fiskerikyndig: - Føler meg uthengt som hensynsløs

16. august 2019

Fiskerikyndig Bengt Sigurd Hanssen føler seg uthengt i påstander at de skjøt seismikk som ødela blåkveitefiske. Han vil renvaskes for å ikke vise hensyn.

Disse bildene har satt sinnene i kok, og skapt ny debatt om krilldød og lusemiddelbruk

16. august 2019

2. august observerte fritidsfisker Håvard Berakvam en lusebåt i sin faste fiskefjord. To dager senere oppdaget han store mengder død krill i strandsonen.

Fiskeridirektoratet tok i bruk DNA-sporing for å finne ut hvor laksen rømte fra

16. august 2019

Den rømt laksen ble DNA-sporet til Vartdal Fiskeoppdrett og Lerøy Midt. Vartdal ble politianmeldt for lakserømming, mens Lerøy Midt ble ilagt overtredelsesgebyr.

Fishglobe får kun to utviklingstillatelser til sin lakseglobe

16. august 2019

Fiskeridirektoratet har gitt delvis avslag på søknaden.

Landbaserte lakseanlegg blir et viktig marked for vaskerobot

16. august 2019

Neste uke lanserer Mørenot Robotics sin nye robot for oppdrettsnøter i sjø.

Her haler fisketuristene om bord fisk på «MS Symra» fra Svolvær, ingenting blir rapportert

16. august 2019

Forvirring rundt hvem som har ansvaret for fangstrapportering mellom fiskecamper og underleverandører, gjør at flere turistfiskebedrifter i Nordland har unnlatt å fangstrapportere.

«Gardar» fikk full klaff på seien - takket være lokalkjent bas fra Finnmark

15. august 2019

Det ble seifangster for knapt fire millioner da landets største seinotbåt, «Gardar», fisket seikvoten sin i Finnmark denne måneden.

Sår tvil om HIs undersøkelser om lakselus

15. august 2019

Lakseoppdrettere og konsulentselskapet Inaq mener Havforskningsinstituttet (HI) tar prøver av villaks på feil tidspunkt - og at det ikke er riktig å gi dem nedtrekk dersom de skulle få «rødt lys».

Klimavarsling skal gi bedre råd om fiskekvoter

15. august 2019

Nye metoder gjør det mulig å si noe om hvordan havklimaet vil være i ulike sesonger ti år frem i tid. Denne informasjonen vil Havforskningsinstituttet bruke i sine kvoteråd.

Nok et rekordår for brønnbåtrederiet Sølvtrans

15. august 2019

Verdens største brønnbåtrederi hadde nytt rekordår i fjor. Inntektene økte med 10 prosent og driftsresultatet rundt 100 millioner kroner.

Fiskebutikker måtte stenges på dagen etter inspeksjon fra Mattilsynet

15. august 2019

To fiskebutikker måtte stenge på dagen mens ni fikk beskjed om å gjøre utbedringer, etter at Mattilsynet hadde inspeksjon i Oslo, Asker og Bærum.

KrF: - Ikke tukle med Sjømatrådet

15. august 2019

Steinar Reiten syns det er en «særdeles dårlig idé» å innlemme Sjømatrådet i Innovasjon Norge.

Oljedirektoratet: - Seismikkselskapet skulle unngå konflikt med blåkveitefisket

15. august 2019

Fiskeridirektoratets godtok at MultiClient Geophysical (MCG) fikk skyte seismikk utenfor Møre i sommer for å unngå konflikt med blåkveitefisket i august. Men MCG startet for sent.

Turistfiskevert: - Vi har allerede strenge regler

15. august 2019

Kurt Jeppersen som er en av dem som drifter en av Norges største turistfiskeanlegg, Saltstraumen brygger, mener at turistfiskeanleggene i dag har strenge rutiner.

Denne supplybåten bygges om for oppdrett

15. august 2019

Det nye servicefartøyet skal vises frem under Aqua Nor-messen kommende uke.

Pamela Anderson om Grieg Seafood-invitasjon: - Jeg kommer!

15. august 2019

TV-stjernen Pamela Anderson har takket ja til invitasjonen fra Grieg Seafood om å besøke oppdrettsselskapet.

Fiskere: - Seismikk ødela blåkveitefisket utenfor Møre. - Feil, svarer seismikkfartøy

15. august 2019

På kort tid har det russiske seismikkfartøyet «Akademik Lazarev» fått tillatelse til å skyte seismikk på en strekning fra Sognefjorden til Bodø. Midt i blåkveitefisket.

- Mer bærekraftig torsk vil gi stor gevinst

15. august 2019

Norsk hvitfiskerinæring profitterer på bærekraft. Bærekraft er imidlertid mer enn fisket mengde relativt til fastsatte kvoter. Hvitfisknæringen må derfor ha både en miljømessig, økonomisk og sosial tilnærming til bærekraft for å oppfylle begrepet.


Vi viser maks 100 treff. Prøv å begrense søket ditt.

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...