« FORSIDEN /  ARKIV

- Økt industriaktivitet krever mer kontroll

18. februar 2019

Det er umulig å bekjempe kriminalitet og ha kontroll på næringen, når myndighetene trekker seg ut og kontorer legges ned.

Samepolitiker Silje Karine Muotka måtte holde kjeft om næringsministerens gruvevedtak

18. februar 2019

Sametingsråd Silje Karine Muotka visste på forhånd at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ville gi grønt lys for gruvedrift i Repparfjorden. Hennes kamp mot gruvedrift prellet av på ministeren.

Arnesen: Skremselspropaganda om slaktebåt

18. februar 2019

Oppdrettsgründer Ola Braanaas har skrevet et langt innlegg om «Norwegian Gannet». Det vinkles negativt i Fiskeribladet og vi er uenige i mye av innholdet, men Braanaas klarer noe helt nytt i debatten: Å heve blikket, diskutere det store bildet og være åpen for endring.

- Lite sannsynlig at det blir åpnet for loddefiske ved Island

18. februar 2019

Skipper Erling Roaldsen om bord på «Roaldsen», en av to norske båter som har bidratt med loddekartlegging ved Island, har ikke gledelige nyheter å komme med.

Flåten tok storsild til en verdi av 45 millioner kroner på Mørekysten i helga

18. februar 2019

Lørdag og søndag kom silda inn på sildefeltene på Møre og førte til store fangster av storsild av ypperste kvalitet under bra værforhold.

Kystverkets nye hybridbåt har hatt første arbeidsdag kun på batteri

18. februar 2019

Nye «Ryvingen» er i gang med å sette opp sjømerker.

Jonny Berfjord: Aktive fiskere bør styre skuta

18. februar 2019

Fiskerne trenger å stå sammen i en utfordrende politisk situasjon der grunnsteiner i norsk fiskeripolitikk utfordres.

- Tap er ikke ok

18. februar 2019

Dyrehelse og dyrevelferd helt sentrale utfordringer for alle som driver dyrehold for matproduksjon.

Fiskarlaget: Gjør klar for ny og vanskelig kysttorskdebatt

18. februar 2019

En ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk vil sette både politikere, havforskere og fiskere kraftig på prøve.

SV vil ta gruvedumpingen opp i Stortinget

18. februar 2019

Motstanden mot gruvedrift i Kvalsund er markert på flere vis denne helgen. Nå kan saken havne på Stortinget igjen.

Gir haill bedre fiskelykke? Lege etterlyser frivillige forsøkskaniner

18. februar 2019

Gir et godt haill fiskelykke? Og jo ferskere haill, jo større blir fangsten? Dette vil overlege Torunn Christiansen finne svaret på, og nå søker hun etter frivillige forsøkspersoner. Det betyr at hailldagboka blir like viktig som fangstdagboka...

Mikroplast fanges opp i fiskens gjeller og celler

17. februar 2019

Veterinærinstituttet og NORCE har funnet mikroplast i gjeller fra oppdrettslaks, og sett at denne typen plast kan «spises» av kroppens oppryddingsceller.

Reidar (17) er hekta på gamle båtmotorer og digger lyden av en Sabb

17. februar 2019

Reidar Monsen (17) bruker fritida til å skru på gamle båtmotorer. Og når han nå har fått liv i sin klassiske 4-5 hk Sabb, drømmer han om å ta fatt på flere gamle motormodeller.

Øya som fikk vokseverk

17. februar 2019

Tromsøya vokser. Øya har vokst om lag 15 prosent på grunn av utfyllinger av grunne sjøområder. Men medaljen kan ha en bakside, og medføre en type vokseverk man kanskje ikke har sett for seg.

Nå blir det ny runde for gründerprogram i Stavanger

17. februar 2019

Det er andre gang innovative bedrifter inviteres med i vekstprogrammet Ocean of Opportunities.

Maråk kritisk til havforskningens loddeleting. Rogne lover to båter

17. februar 2019

Fiskebåt arbeider for å øke antall båter som skal delta i loddeletingen som starter i begynnelsen av mars.

- Norge taper ikke 30 milliarder kroner på at norsk villfisk eksporteres

17. februar 2019

Nylig ble det fremmet påstander om at Norge taper 30 milliarder kroner fordi norsk fisk ikke bearbeides her hjemme. Den påstanden er i beste fall unøyaktig, antagelig direkte feil.

Konkurransen om torsken hardner

17. februar 2019

Stadig mer kapital flyttes inn i hvitfisksektoren. Allikevel øker eksporten av fersk hel torsk. Det forteller at konkurransen om torsken på første hånd blir stadig større.

Slipp ungdommen til

17. februar 2019

Statsråd Jan Tore Sanner (H) tar æren for at 21.706 ungdommer fikk lærlingplass i fjor. Han hopper glatt over det faktum at 7500 elever ikke har fått plass.

Kronglete vei fra fisker til fartøyeier

17. februar 2019

Det en gunstig tid for de unge til å etablere seg med tanke på at det er mange eldre i næringen som er på vei ut. Men utfordringen for de unge er hvordan de skal finne informasjon om eksempelvis finansieringsordninger som finnes.

Må bruke Kystfiskeappen for å få levere fangsten

16. februar 2019

Departementet sto på sitt krav. Nå må sjarkflåten på Stø melde inn fangst på Kystfiskeappen for å få bruke det nye mottaksanlegget på Stø.

- Fiskeribedrifter er ettertraktede spionmål

16. februar 2019

Norsk fiskeri- og havbruksnæring er attraktive mål for industrispionasje. Næringen er stor økonomisk og langt fremme teknologisk.

Frykter kommunene vil nedprioritere nasjonale interesser

16. februar 2019

Vi frykter havneinteressene vil tape i kampen mot andre kommunale interesser ved en frigivelse av havnekapitalen.

- Kunstig intelligens er berre eit verktøy. Det er alltid eit menneske bak.

16. februar 2019

I ei verd der data gjer fiskeoppdrett meir og meir sjølvstyrt, er det viktig å ha kontroll over retninga ein går i.

Ordrene strømmer på til bøterne på Meløynot

16. februar 2019

Det er hektisk aktivitet og stor trafikk til og fra kai hos notbøterne på Meløynot om dagen. Det er godt nytt for daglig leder Roy Grønås og hans stab som gjerne legger en ekstra innsats i å utruste fiskeflåten med velfungerende bruk.

Laget digital skalldyrsalat med fiskeriministeren

16. februar 2019

For å bøte på at barn og unge stadig spiser stadig mindre sjømat, har Sjømatrådet og andre bransjeorganisasjoner startet skolekonkurranse.

Ingen har høstet disse skjellene på 27 år. Ny teknologi kan gjenåpne fisket.

16. februar 2019

Løsningen er foreløpig hemmelig, men skal være langt mer miljøvennlig enn den skadelige skjellskrapingen som satte en stopper for haneskjellhøsting i 1992.

- Norske forbrukere kunne vært mer kritiske til mattrygghet

15. februar 2019

Norske forbrukere har høy tillit til sjømat. I land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA er holdningene til mattrygghet mye mer kritiske.

Gruvegift i Repparfjorden kan svekke sjømatens omdømme i utlandet

15. februar 2019

Nærings- og fiskeridepartementets grønt lys til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark får bred negativ internasjonal medieomtale.

«Håp i havet» skal gi studentene håp om arbeid i sjømatnæringene

15. februar 2019

540 studenter og 60 næringslivsrepresentanter var representerte på studentkonferansen i Tromsø denne uka. Henning Sollid (22) leverte varene.

Fiskeriministeren utelukker ikke at rekrutteringsordningen skrotes

15. februar 2019

Skjervøy-fisker Elling Johannessen mener for mange ordninger stjeler kvoter fra kystflåten - deriblant rekrutteringskvoteordningen. Han får muligens medhold fra Nesvik.

Ola Braanaas: - «Norwegian Gannet» setter nye investeringer i oppdrett på vent

15. februar 2019

- Slaktebåten Norwegian Gannet har ført oss til en korsvei. Nå må næringen og politiske myndigheter ta noen viktige veivalg.

- «Norwegian Gannet» slår beina under regjeringens visjoner om større verdiskaping

15. februar 2019

En rekke bedrifter og arbeidsplasser står i fare for å forsvinne med slaktebåter som «Norwegian Gannet». Før vi vet ordet av det ender vi opp som en «bananrepublikk» med det som konsekvens at vi avfolker kysten, skriver oppdretter Ola Braanaas i et debattinnlegg.

Fiskebåtreder Inge Halstensen beklager uttalelser om at kystfiskere er kriminelle

15. februar 2019

Austevoll-rederen beklager om noen føler seg tråkket på som ikke fortjener det.

Fiskarlaget: - Trolig at departementet jobber med å dekke opp for overfisket i åpen gruppe

15. februar 2019

En melding fra departementet til fiskeridirektoratet om «å avvente refordeling av torsk» skaper reaksjoner i næringa.

Thina Saltvedt: Dette må sjømatbedriftene kunne for å overleve

15. februar 2019

Uten bærekraftsplan kan bedrifter fort få problemer med tilgang på kapital og få dyrere forsikringspremie.

Veterinærinstituttet må nedbemanne - må spare 20 millionar kroner

15. februar 2019

I Veterinærinstituttet er det i dag rundt 310 årsverk. 140 personar har fått varsel om at stillinga deira blir vurdert i nedbemanningsprosessen.

Havrettsekspert: Gamst Pedersens oppdretts-avtale er trolig verdiløs

15. februar 2019

Tromsø IL-profil Morten Gamst Pedersen sikret seg opsjonsavtale med Vardø kommune på ni oppdrettslokaliteter i et krabbefelt. Lokale fiskere frykter lokalsamfunnet er i ferd med å bli lurt på ny.

Han var toppsjef i Akva Group. Nå har han startet på nytt med denne børsteroboten.

15. februar 2019

Etter noen år helt utenfor havbruksnæringen, er Knut Molaug tilbake.

Norske båter fikk straff etter islandsk lov

14. februar 2019

De fem fiskefartøyene fra Norge som er utestengt fra islandsk sone i loddefiske, er blitt behandlet i samsvar med islandsk lov, som også er forankret i havretten, mener islandske myndigheter.

I denne regionen investeres det 5 milliarder i sjømatnæringen

14. februar 2019

- Når næringa tør å satse så stort beviser det at vi gjør noe riktig her i Vesterålen, sier Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik.

Ønsker mer gruvedrift for å redde klimaet

14. februar 2019

Gruvedrift er en ufravikelig forutsetning for å nå klimamålene. Derfor må vi akseptere gruvedrift med sjødeponi og at det åpnes flere gruver, mener NHO-foreningen Norsk Bergindustri.

Jan Fredriksen: Fiskebåt provoserer kraftig

14. februar 2019

Fiskebåt har hatt årsmøte og der har både sittende styreleder og en tidligere styreleder gått til angrep på kystfiskerne i nord.

Reder vil ha slutt på utdeling av fiskekvoter til ungdommer

14. februar 2019

- «Å kaste kvoter etter ungdom» skal liksom være Senterpartiets medisin for å få unge inn i fiskerinæringa. Det eneste som bør kastes her er Iversens eget forslag, tordner reder Einar Helge Meløysund.

- Denne avtalen gir sjømatnæringa større makt til å sørge for tryggere veier

14. februar 2019

Trygg Trailer har vært et vellykket sikkerhetstiltak. Nå hiver også hvitfisknæringa seg med slik at hele næringa nå er med i sikkerhetsprosjektet.

53 millioner laks gikk tapt i norske oppdrettsanlegg i 2018

14. februar 2019

Den ferske Fiskehelserapporten utarbeidet av Veterinærinstituttet viser at 53 millioner laks gikk tapt i norske oppdrettsanlegg i 2018. Det er på samme nivå som året før. Såkalt hjertesprekk (CMS) har passert PD som viktigste helseutfordring etter lakselus for landet totalt.

Varsler ny rettssak: - Høyesteretts snøkrabbe-svar er en skandale

14. februar 2019

Høyesterett har forkastet anken fra et latvisk fartøy, som ble dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard. Det latviske rederiet tar saken videre til en internasjonal rett, trolig Haag-domstolen.

Fotballproff Morten Gamst Pedersen får omstridt laksetillatelse. Fiskere steiler

14. februar 2019

Vardø kommune gir fotballprofil Morten Gamst Pedersen grønt lys til å starte lakseoppdrett midt i kongekrabbefeltene i Øst-Finnmark. Lokale fiskere liker det dårlig.

Rekordår for Salmar: Tjente nær milliarden på tre måneder

14. februar 2019

Salmar tjente 934,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Denne makrellen kan drikkast med sugerøyr

14. februar 2019

Ein parasitt gjer fiskekjøttet om til flytande masse.

Tre fartøy er klare for å finne ut hvordan silda gyter i år

14. februar 2019

Ekkolodd og sonar skal gi svar på hvordan rekrutteringen er.

- En dårlig idé å gi en felles makrellkvote til hele kystflåten

14. februar 2019

Fisker Alf Erik Ulland er spent på hvordan det vil være når hele kystflåten blir i samme gruppe. Han frykter det vil gå ut over de minste båtene.

Nussir fikk grønt lys for gruvedrift - en miljøkatastrofe sier motstanderne

14. februar 2019

I dag ble det klart at Næringsdepartementet gir driftskonsesjon til den kontroversielle Nussirgruva Kvalsund kommune. Norske Samers Riksforbund (NSR) kaller det en katastrofe for miljøet.

Sjarker mangler instruks - kommer seg ikke på havet

14. februar 2019

Fortsatt venter mange sjarker på fartøyinstruksen. Båter som i disse dager skulle fisket skrei blir liggende ved kai på grunn av manglende papirer.

Makrellprisen redder lønnsomheten i ringnotflåten

13. februar 2019

Kutt i sildepriser og mel- og oljepris er årsaken til at 2017 ble et svakere år enn 2016 for den norske ringnotnæringen samlet, mener ringnotreder Kristian Sandtorv.

Mange har meldt sin interesse for konkursboet til Løksfjordbruket på Rebbenesøy

13. februar 2019

Forrige uke ble Løksfjordbruket på Rebbenesøya i Troms slått konkurs. Nå jobbes det med å skaffe nye eiere til bruket.

Fiskebåt går for CO2-avgift

13. februar 2019

Fiskebåtrederne ser en CO2-avgift som uunngåelig. De vil trolig velge å innordne seg en slik avgift, men vil søke å få kompensasjon.

- Siv Jensen (Frp) har sterkere ønske om grunnrente i havbruk enn eget parti

13. februar 2019

Jensen har et sterkere ønske enn regjeringspartiene om å innføre grunnrente i havbruk, inkludert eget parti, mener stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Båter og kvoter fløt fritt i ringnot i 2017

13. februar 2019

Kjøp og salg av båter og kvoter mellom rederier og egne selskaper, strukturering og nybygging preger regnskapene for ringnotflåten i 2017.

Resultatstup for ringnotflåten - silda har skylda

13. februar 2019

Fangstinntektene i ringnotflåten i 2017 var 400 millioner kroner lavere enn året før og over en milliard lavere enn i jubelåret 2011. Resultatene og marginene har stupt.

Ikke stemning for ressursrente i Høyre

13. februar 2019

Et flertall i et utvalg i Høyre går imot at det skal innføres ressursrente i fiskeri og havbruk. Saken kommer opp på landsmøtet i mars.

Frp i Nordland sier nei til grunnrente på havbruk

13. februar 2019

Frp i Nordland sier nei til grunnrente på havbruk og ja til en «frivillig» arealavgift på lakseoppdrett. Samtidig vurderer finansminister Siv Jensen (Frp) å innføre grunnrente på nettopp havbruk.

Fiskebåtlederen fikk struktur-ja, kollega Ola Olsen fikk nei

13. februar 2019

Mens Ola Olsen fikk nei til å fiske to fartøy-kvoter på en båt, fikk styreleder i Fiskebåt Jonny Berfjord ja. - Det bør ikke være forskjellsbehandling, sier Fiskebåt-lederen.

Dra ut og fisk sjølv da!

13. februar 2019

«Synst du fiskemat er dyrt? For Guds skyld, dra ut og fisk sjølv da!»

Troms-skreien kom allerede tidlig i januar

13. februar 2019

Havforskningens tall bekrefter nå Senja-fiskernes skreimeldinger fra tidlig i januar.

Inge Halstensen: - Ta ikke oss i hav - ta kystfiskerne

12. februar 2019

- Det er ikke havfiskeflåten som er kriminelle. Om kystfiskerne er det, ta dem og ikke oss, sier Inge Halstensen. - Fiskeriministeren må gå etter Halstensen and Co. også, svarer Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag.

Fiskeanalytiker: - Mot ny rekord i 2019

12. februar 2019

Eksporttallene for januar antyder at 2019 blir nok et rekordår for norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Advarer mot ressursrente i fiskeriene: Vil føre til en ytterligere konsentrasjon

12. februar 2019

Det er ikke mye penger til overs i fiskerinæringen til en ressursrente. Samfunnet bør heller la være, mener økonomer.

Ola Olsen bygger i Bangladesh

12. februar 2019

Ola Olsen og Olsen Gruppen i Austevoll bygger ny ringnotbåt i Bangladesh. Båten blir på vel 82 meter og koster rundt 170 millioner kroner.

- Det skulle vært full fres på silda nå

12. februar 2019

Kenneth Garvik, salgsleder på Sildelaget, tar telefonen med en gang.  Vanligvis på denne tiden har han sin fulle hyre med fangstinnmeldinger til sildeauksjoner.

Lovte melding og bekjempelse av kriminalitet

12. februar 2019

Fiskeriminister Harald T. Nesvik ryddet vekk alle spekulasjoner. Stortingsmeldinga om kvotesystemet kommer i vår. Han vil også ta et tak i plast og kriminalitet.

Se Fiskebåts årsmøte live nå

12. februar 2019

I dag går Fiskebåts årsmøte av stabelen på Hotell Bristol i Oslo. Se sendinga live her.

Håper på brede politiske forlik

12. februar 2019

Styreleder Jonny Berfjord åpnet Fiskebåts årsmøte med et ønske om politiske avklaringer. En flertallsregjering gir en unik mulighet, var hans budskap.

EU-landene driver stortstilt overfiske

12. februar 2019

EU-landene setter kvoter høyere enn anbefalt tilsvarende 16 milliarder kroner årlig. Britene er verst, med danskene på en stygg andreplass.

Her er verdens største hybride fiskebåt på vei hjem til Lofoten

12. februar 2019

«Angelsen Senior» er hentet fra verftet i Kroatia, og seiler nå mot Norge.

2018 enda med 29 millionar i pluss. Nå gir Peder gass for å nå nye høgder

12. februar 2019

Peder O Lie ser tilbake på eit nytt knallår. Og med grøne «Libas» satsar han på endå meir berekraftig hausting.

Reder mener næringen må ta lærlingansvar

11. februar 2019

Fiskebåtreder Egil Sørheim frykter at den positive utviklingen med økt søkning til fiskerifag vil få seg en knekk, om ikke fiskerinæringen tar et større ansvar for å ta til seg lærlinger.

Rekordmange elever fikk læreplass i 2018

11. februar 2019

Rekordmange elever fikk lærlingeplass i 2018. Det stort behov for fagarbeidere, og kunnskapsdepartementet håper alle bransjer er med på lærlingeløftet.

- Brexit er verre for skotske enn norske lakseoppdrettere

11. februar 2019

Brexit får sannsynligvis mindre konsekvenser for norsk lakseeksport til Storbritannia enn det får for den skotske lakseoppdrettsnæringen, mener Kontali Analyse.

«Språkforskning» for fremtidens havbruk

11. februar 2019

Nye verktøy, fokus på og åpenhet i arbeidet for å sikre oppdrettsfiskens helse og velferd, gir håp for fremtidens havbruk i Norge.

- Egentlig skulle vi «kastet» kvoter etter ungdom

11. februar 2019

- Saken om Einar Lind er et klart eksempel på feilslått rekrutteringspolitikk, sier Geir A. Iversen (Sp) i næringskomiteen. Nå ber han fiskeriministeren gjøre det enklere for ungdom som vil inn i fiskerinæringa.

Snart overleveres «Støttfjord» til Brødrene Bakken

11. februar 2019

Rederne i Brødrene Bakken gleder seg til å få den grønne kystbåten «Støttfjord» overlevert om en uke eller to.

Samfiskebåten skal ha gyldig fartøyinstruks

11. februar 2019

Samfiskebåter som ligger ved kai mens det fiskes på en annen båt, skal likevel ha fartøyinstruksen på plass hvis den er innenfor instruks-kravene.

Et rør midt i merden skal bidra til å holde lakselusen borte

11. februar 2019

Strømmen-røret skal gi bedre forhold for laks i merder som har luseskjørt.

Hva skjer med NVG-silda vår?

11. februar 2019

Med bakgrunn i det som nå oppleves angående oppførselen til NVG-silda, må det stilles kritiske spørsmål til de som har ansvaret for å gi oss svarene.

Sjømat Norge ber myndighetene sette knallharde hval-krav

11. februar 2019

- Skal Japan innhente hvalråd hos oss, må vi forlange markedstilgang fra dem, mener administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Bom for makrell

10. februar 2019

Aamodt-rederiet i Søgne overtar skotte-båter

10. februar 2019

Rederiet til Carl Aamodt overtar de to trålerne «Starlight Rays» og «Kjelsvik» som har operert fra Peterhead i Skottland. Fisken skal gå til Hanstholm.

Vil gjøre Bodø til viktig sjømatflyplass

10. februar 2019

Sjømatbedriftene presser på for at Bodøs nye flyplass skal bli stor på flyfrakt. Torsdag fløy både Robert Eriksson og Kjetil Hestad ens ærend til Bodø for å argumentere for lang nok flystripe.

- Hva skjer med fisken i den nye regjeringen?

10. februar 2019

I den nye regjeringserklæringen står det mye om fiskeripolitikk. Likevel valgte statsministeren bort fisken da hun presenterte hovedsakene fra erklæringen for Stortinget.

Marianns ti takknemlige tanker om livet i sjømatnæringa

10. februar 2019

Det hender jeg sitter med kaffekoppen på kontoret, ser utover Vågen i Bergen og er takknemlig fordi jeg får lov til å være i fiskerinæringa. Hvorfor?

Svinn koster oppdretterne 16 milliarder årlig

10. februar 2019

Norsk havbruk har et produksjonssvinn på rundt 20 prosent. Med en laksepris på 50 kroner per kilo i snitt tilsvarer det et omsetningstap på rundt 16 milliarder kroner i året.


Vi viser maks 100 treff. Prøv å begrense søket ditt.

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...