« FORSIDEN /  ARKIV

«Northguider» blir liggende etter mislykket bergingsforsøk. - Utgjør svært liten miljøfare

16. oktober 2019

Bergingsselskapet som skulle fjerne vraket av tråleren «Northguider» har avsluttet forsøkene for i år.

Før måtte makrellen sjekkes med metalldetektor, nå sklir den gjennom med «Autopass»

16. oktober 2019

24 fabrikker har teknologi for å lese av små databrikker som skal si noe om utbredelsen til makrell og sild.

Sildefiske på Kvænangen: - Kanskje det er litt tidlig ennå

15. oktober 2019

Håpet er mye sei og ferskfiskordning i Kvænangen-området. Men om bord på sjarken «Egilson» er eier Robert Amundsen blitt betenkt.

Det ble en dyr affære for selskapet da de feilrapporterte lusetall

15. oktober 2019

Erko Seafood har fått millionbot. Men aksepterer den ikke.

Stadig flere leser Fiskeribladet. Rekordvekst i 2019

15. oktober 2019

21.100 personer bruker Fiskeribladet hver dag. Det er økning på 20 prosent i forhold til 2018, viser de nye offisielle lesertallene fra MBL.

Ingen vet hvorfor fisk ved Griegs lokalitet plutselig døde

15. oktober 2019

Det er ikke umiddelbar mistanke om sykdom.

Pelagisk Forening går mot forskernes råd - vil ha loddefiske neste år

15. oktober 2019

Fiskerne rapporterer om mye lodde, og Pelagisk Forening hadde klare forventninger om at det skulle fiskes lodde i 2019. Men havforskerne sa nei. Det gjør de også for neste år.

Sildelaget vil ha økt markedsavgift

15. oktober 2019

Norges Sildesalgslag mener at fiskeeksporten av pelagisk fisk har tapt stort på redusert markedsavgift. De vil ha avgiften opp på 0,75 prosent igjen.

Frykter støtte til føringstilskudd vil føre til mindre penger til kontroll

15. oktober 2019

Føringstilskuddet var et hett tema under en høring om statsbudsjettet tirsdag.

Gir ICES skylden for tap av MSC-sertifisering av makrell

15. oktober 2019

Etter at ICES anbefalte en kraftig reduksjon i makrellkvoten for 2019 mistet Norge MSC-godkjenningen. Fiskebåt forventer en beklagelse fra ICES.

Salten Fiskeindustri og Salten Salmon går sammen

15. oktober 2019

Salten Fiskeindustri har signert en intensjonsavtale med Salten Salmon om å fusjonere selskapene.

- Ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde teknisk standard på alle nedslitte mottak

15. oktober 2019

Denne regjeringens, og tidligere regjeringers strukturpolitikk i fiskerinæringen har medført et oppsving i standard og økonomi i fartøy med kvoterettigheter.

Dansk EU-topp tror på utsatt brexit. Mobiliserer fiskerne til kamp om fisken

15. oktober 2019

Tidligere dansk EU-ambassadør, Claus Grube, tror på en hard brexit over jul. Han mener EU-fiskerne samtidig må bli langt tøffere i kravene overfor britene.

Bulandet Miljøfisk har fått 23 millioner til å teste oppdrett på land

15. oktober 2019

Sprenging av tomten begynner allerede nå i november.

Krever mer dialog med fiskerne om havvind-utbygging

15. oktober 2019

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) vil unngå steile fronter om havvind. Equinor og fiskerne må få en bedre dialog.

Departementet åpner for ny avgift i lovforslag

15. oktober 2019

Som oppfølging av kvotemeldingen er det foreslått lovendringer som tar til orde for et strukturfond, men sier ikke hvor strukturgevinsten skal havne. - Mye er fortsatt uavklart, mener fiskerijurister.

Norsk fiskeutstyr-produsent i skvis mellom Putin og Trump

14. oktober 2019

En prominent norsk produsent av fiskeutstyr har terget på seg russiske myndigheter. Årsak? Donald Trumps sanksjonsliste.

Makrellprisen til himmels: «Elisabeth» fikk 18 kroner kiloen - solgte fangst for 9,4 mill.

14. oktober 2019

Det er et eventyr å fiske makrell i disse tider. Forrige uke ble prisrekorden på makrell fra 2011, slått. To båter fikk betalt 18 kroner kiloen.

Politiker krever vetorett for fiskeri og naturverninteresser i havvindmøllesaker

14. oktober 2019

- Jeg er for vindkraft og vindmølleparker. Men det må gjøres med vett og forstand. Det skjer ikke nå. Derfor ser vi en gryende motstand mot vindmølleparker. Det sier SV-politiker Reidar Johansen i Hammerfest.

- Trålarbaronane har teke styringa med flåtestrukturen, ikkje politikarane

14. oktober 2019

Før me fekk olja, stod fisken for om lag 80 prosent av norsk eksport. Det er grunn til å minna om at Stortinget gong på gong har fastlege at fisken er folkets eigedom.

Vil gjøre norsk sei til favoritt i Tyskland

14. oktober 2019

Akkurat nå foregår den aller første seikampanjen i det tyske markedet. Den skal få kjøttetende tyskere til å spise norsk sei.

Nesvik tar til motmæle: - Et budsjett for bærekraftige hav

14. oktober 2019

Havet og havnæringene står høyt på regjeringens agenda, både her hjemme og ute.

Calanus tar i bruk ny innhøstingsmetode for å minske innblanding av larver og yngel

14. oktober 2019

- Vi ønsker å høste lengre til havs for å være til mindre sjenanse for kystflåten. Ny teknologi er under uttesting og vi håper å kunne ta det i bruk innen kort tid, sier seniorforsker og fagsjef Ole Petter Pedersen i Calanus AS.

Snart kan næringen åpne champagneflaskene og feire nok en rekord på slutten av året

13. oktober 2019

Norge eksporterte sjømat for 8,74 milliarder kroner i september, en verdiøkning på hele 14 prosent fra samme måned i fjor. Med bestenotering hver eneste måned hittil i år vil eksportverdien av norsk sjømat passere 100 milliarder i 2019.

Årets siste størjetokt for «Offshore Hunter»

13. oktober 2019

Slik gikk det da tre sportsfiskere la ut på sesongens siste merketokt av makrellstørje utenfor Sotra.

Dominikanske kokker konkurrerte om norgestur

13. oktober 2019

Visste du at Den dominikanske republikk er det landet i verden der norsk sei spises aller mest? Og da helst som klippfisk.

Senk skuldrene, bli med på fiskarkveld!

13. oktober 2019

Alle trenger en møteplass - også fiskere. Kanskje klarer vi sammen å klekke ut noen nye, gode ideer?

Nå avgjøres neste års kvoter i Barentshavet

13. oktober 2019

Mandag møtes den norsk-russiske fiskerikommisjonen for å enes om neste års kvoter i Barentshavet.

For første gang har Seychellene fått merder i sjøen. Det fikk de norsk hjelp til.

13. oktober 2019

Et lite landbasert anlegg og to merder er på plass i øystaten.

Sør-Korea higer etter norsk sjømat - nå reiser Nesvik dit

13. oktober 2019

Sør-Korea er i verdenstoppen når det gjelder sjømatkonsum og nå vil fiskeriministeren selge enda mer norsk sjømat til sørkoreanerne.

Framtidsmaten vår

13. oktober 2019

Kan «havets insekter» være en del av løsningen for å få en mer bærekraftig matproduksjon?

Jostein (77) fra Møre jakter på kongekrabbe i Finnmark - sammen med kona

12. oktober 2019

Lurer du på hvor den gamle ringnotskipperen Jostein Størksen ble av? Vi fant han i Finnmark, der han røktet kongekrabbeteiner og sine egne klare meninger.

Ny laksebok får 350.000 kroner i støtte

12. oktober 2019

Miljødirektoratet støtter bokprosjektet «Laksen i sørlandselvene».

Jantelov og skam - slutt med det!

12. oktober 2019

Hva er grunnlaget for å ikke tro på menneskeskapte klimaendringer. Er det basert på kunnskap, eller er det basert på tro?

Kystfiskekvota under økende press

12. oktober 2019

Etter at de avsatte 3.000 tonn til Kystfiskekvota igjen er overfisket, øker presset mot denne spesielle avsetningen ytterligere.

Hav og klima er budsjettapere

12. oktober 2019

Den lovte satsingen på havnæringene, klima og miljø reflekteres ikke i regjeringens statsbudsjett. Marin forurensning satses det heller ikke på.

- Jeg er på banen for å redde villaksen

12. oktober 2019

Det er grunn til å være bekymret for villaksen. Miljøforvaltningen har gjort viktige grep med å innskrenke fisket mange steder, og regjeringen gjør mye for å styrke villaksbestandene.

Snart kan norskprodusert størkaviar til 22.000 kroner per kilo ta veien ut i markedet

12. oktober 2019

Polarfisk i Meløy kommune forbereder salg og markedsføring av oppdrettsstør.

Trålreder: - Equinor har erklært full krig mot fiskerne

11. oktober 2019

- Equinor viser totalt uakseptabel oppførsel som ikke henger på greip, sier trålreder Bjarte Arve Nordtun om havvindmøller på norsk sokkel. Equinors prosjektleder ber om unnskyldning.

Nesvik: Slike støtteordninger er ikke veien å gå for sjømatnæringen

11. oktober 2019

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) sier fiskesalgslagene skal ivareta føringstilskuddet.

Fiskebåt: Nei til havvindparken Hywind Tampen

11. oktober 2019

Forbundet Fiskebåt er ikke fornøyd med plasseringen av havvindparken, og mener det vil ramme viktige fiskefelt.

Erna mener fiskekjøperne kan klare seg uten føringstilskuddet. - Det er ikke så viktig

11. oktober 2019

Tre stortingsrepresentanter ba Erna Solberg svare på hvorfor hun kutter føringstilskuddet som sikrer frakt av fisk fra grisgrendte strøk til fiskemottak. Solberg hadde ikke svar å gi til noen av dem.

Fraråder loddefiske i Barentshavet også neste år

11. oktober 2019

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilråder at det ikke fiskes lodde i Barentshavet i 2020. Rådet er likt det som ble gitt for 2019, og i tråd med forvaltningsplanen fastsatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

Equnior investerer i havvindparken Hywind Tampen - Fiskarlaget sier ja til prosjektet

11. oktober 2019

Equinor har bestemt seg for å gå videre med prosjektet Hywind Tampen.

Ber om 20 prosents ferskfiskordning fra midt i april

11. oktober 2019

Må man likevel leve med ferskfiskordninga bør den starte med 20 prosent torsk, mener fylkesfiskarlaget i Nordland.

Nå gjenstår bare siste finpuss før lusetuben skal i merd for første gang

11. oktober 2019

Lys og vannstrøm skal lokke laksen inn i Licetube.

Velferdsstasjonene i faresonen igjen

11. oktober 2019

Et kutt i tilskuddet til velferdsstasjonene vil få konsekvenser, men i Fiskarlaget håper man på en budsjettjustering i siste liten - enda en gang.

På helt feil kurs

10. oktober 2019

Angelvik: - Vi vil ikke røre deltagerloven

10. oktober 2019

Motstridende meninger innad i Frp om deltagerloven. Det de er enige om, er at næringen selv må ta ansvar for endringer.

- Kystfiendtlige høyrekutt

10. oktober 2019

Fjerning av føringstilskuddet er et målrettet angrep på næringsgrunnlaget for mange kystsamfunn.

Odd Arnes nybåt ville ikke blitt bygget, hadde han lest kvotemeldingen først

10. oktober 2019

Sjarken «Skretind» er blitt akkurat slik reder Odd Arne Andersen ønsket den. Men hadde han visst om regjeringens samfiskestopp - ville den ikke blitt realisert.

- Mindre antibiotikabruk i oppdrett enn i landbruket

10. oktober 2019

98,6 prosent av all norsk oppdrettslaks fikk aldri antibiotika i 2018.

Professor: - Lav antibiotikabruk i norsk laks er uinteressant for media

10. oktober 2019

Norsk oppdrettslaks er en soleklar vinner når det gjelder minst mulig bruk av antibiotika, men det er vanskelig å «selge» dette budskapet, sier professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik.

«Knut Olav» sikrer Lerøy-anlegg levende torsk hele året

10. oktober 2019

Råstoffsjef Ørjan Nergaard i Lerøy Seafood vil ha mer levende fisk fra flere båter som den store kystbåten «Knut Olav». Det kan sikre stabilitet og drift hele året på Lerøys 12 fiskemottak i nord.

Satellittbilder viser at vind kan utsette algeoppblomstringen

10. oktober 2019

Jo mer det blåser om våren, jo senere starter våroppblomstringen

Sterk skepsis til at bonus for levendelagring videreføres

10. oktober 2019

Kvotebonus for levendelagring av torsk er en spesialordning som egentlig burde vært avviklet, mener begge fylkesfiskarlagene i nord.

Slik kan mer hvitfisk fileteres i Norge

10. oktober 2019

Mer automatisering gjør at det kan produseres flere kilo fisk i timen enn før.

- Norge må ta ut mer hval og sel, mener Strifeldt. Og sier Russland er enige

9. oktober 2019

Frps Bengt Rune Strifeldt mener Norge bør fangste langt mer hval enn i dag. - Så fremt det er bærekraftig forsvarlig ser jeg ikke noen grunn til at alle hvalarter skal fredes.

Kl 20.00 får du vite hvorfor media er lite interessert i fisken din. Følg debatten her

9. oktober 2019

Hvorfor er norske media så lite interessert i fiskeri- og sjømatpolitiske spørsmål? Svaret får du i kveld mellom 20.00 og 21.00.

Magnar Pedersen: - God idé å leie en del av kvoten til landindustrien

9. oktober 2019

Divisjonsdirektør i Nofima Magnar Pedersen, tror at det er bare snakk om tid før fiskerne selv vil fjerne deltagerloven slik den fremstår i dag. Det er ikke daglig leder i Fiskarlaget Nord Jon-Erik Henriksen enig i.

Norske fartøy ikke lenger utestengt fra islandske farvann

9. oktober 2019

Fem norske ringnotfartøy har vært utestengt fra å fiske i Islands økonomiske sone. Nå er utestengelsen opphevet.

Fiskerne forventer støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet i kampen mot havvindmøller

9. oktober 2019

Fiskeridepartementet sa i 2013 nei til vindmøllepark utenfor Sørøya av hensyn til fiskeriene. - Sier de ja nå, må de ha en veldig god grunn, sier styreleder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen.

Solberg: - Regjeringens politikk er bedre for fiskeri enn Sps isolasjonspolitikk

9. oktober 2019

Geir Pollestad (Sp) ba statsministeren svare på hvorfor regjeringen kutter i tilskudd som sikrer bosetning og verdiskapning. - Regjeringen satser på Nord-Norge, sier Solberg.

Torskekonferanse: Hvorfor foredles så lite av den norske fisken her hjemme?

9. oktober 2019

Ørjan Nergaard i Lerøy Seafoods mener at både næringen og politikerne bør få øynene opp for at stadig mindre hvitfisk videreforedles her hjemme. Han tar opp saken på Norges største konferanse for hvitfisk.

Havforskerne lover ny og bedre kysttorskplan

9. oktober 2019

Mer treffsikre reguleringstiltak er en viktig målsetting når havforskerne nå er godt i gang med en ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk.

Fiskemottak som dette kan være en saga blott langs kysten.  - Katastrofalt for kystflåte

8. oktober 2019

Siden 80-tallet har mottaket i Burfjord sørget for at lokale fiskere, har kunnet leve av fiske. Et statlig tilskudd, sørger for at fisken kommer på bil. Nå stikker regjeringen kjepper i hjulene.

Fjordfiskenemnda krever strakstiltak mot turistfiske - vil hindre at fisk havner utenlands

8. oktober 2019

Fjordfiskenemnda er krass i sine uttalelser til Fiskeridirektoratet og departementet. Nå vil også de ha forbud mot utførsel av turistfisk.

Disse forslagene vil prege din hverdag neste år

8. oktober 2019

Neste års statsbudsjett mangler de store vyene og gir ikke noe løft for havnæringene og kysten.  Få med deg detaljene i bunnen av saken.

Video: Arbeidere piner laksen til døde. Fisk tråkkes på og kastes rundt

8. oktober 2019

Den canadiske oppdrettsselskapet Cooke Aquacultures får knusende kritikk for hvordan de tar tar livet av fisken. Se den groteske filmen her.

Fiskarlaget: - Fjerning av føringstilskuddet rammer de minste fartøyene

8. oktober 2019

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskelag, liker dårlig at regjeringen vil fjerne både føringstilskuddet og støtten til drift av fiskernes velferdstasjoner .

Fiskere går til krig mot havmøller. - Vi blir skvist bort fra feltet

8. oktober 2019

Det blir vanskelig for fiskerne alene å få stanset en havvindmøllepark utenfor Sørøya i Finnmark. - Derfor kan det bli nødvendig å trekke frem «sjøfuglkortet», sier leder i Hammerfest Fiskarlag, Tore Mosesen.

Branntilløp på fiskeanlegg i Kjøllefjord - får ingen konsekvenser for produksjonen

8. oktober 2019

En person er sendt til helsesjekk etter at det brøt ut brann ved Norway Seafoods sitt anlegg i Kjøllefjord like før midnatt. De ansatte slukket selv brannen.

Vil selge satellittovervåkning av ulovlig fiske

8. oktober 2019

Oppstartsselskapet Vake vil overvåke uregulert og ulovlig fiske fra verdensrommet via satellitten Sentinel-2.

- Slik veistandard er en skam. Krever 500 millioner til bedre sjømatveier

7. oktober 2019

- Vi forventer at det nå tas tak i Senja-veiene. Standarden er en skam, og det vet de sentrale politikerne svært godt, sier Janne Huse i Sjømatklyngen Senja til Fiskeribladet.

Sildelaget fattet vedtak om å inndra tobisfangst. Retten slår fast at vedtaket er ugyldig

7. oktober 2019

4. oktober falt dommen i saken mellom Pelagia og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, der partene strides om en tobisfangst som ble levert i 2017.

Fiskarlaget Nord vil ikke at turister skal få ta med seg fisk ut av landet

7. oktober 2019

Fiskarlaget Nord har mandag vedtatt flere strenge tiltak mot turistfiske. Forslagene sendes til Fiskeridirektoratet og departementet.

Torskeavl sikret støtte i forslag til statsbudsjett

7. oktober 2019

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) har tro på torskeoppdrett og setter av penger til fortsatt drift av Nofimas torskeavlsprogram i regjerningens forslag til statsbudsjett for 2020.

Åpner opp for oljeleting ved iskanten. Miljøvernere og fiskere roper varsko

7. oktober 2019

Regjeringen vil hente inn kunnskap om kontinentalsokkelen helt nord i Barentshavet. - Uholdbart med seismikkskyting i disse områdene, mener WWF og Greenpeace.

Sjømatbedriftene: - Bra med forskningssatsing, men skuffende at føringstilskuddet fjernes

7. oktober 2019

Sjømatbedriftene er godt fornøyd med at regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til Ocean Space Laboratories, men skuffet over at føringstilskuddet fjernes.

Nesvik stempler budsjettet med forskningsmidler til havet

7. oktober 2019

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik mener at de økende bevillingene til forskning og utvikling innen hav, er hans hovedstempel på det nye statsbudsjettet.

Kutter føringstilskudd - mener inndratte fangstinntekter skal dekke frakt av fisk

7. oktober 2019

Regjeringen vil kutte føringstilskuddet, men gir bevilgninger til blant annet garantilott, selfangst og kongekrabbe.

Cecilie Myrseth (Ap): - Statsbudsjettet er en tragedie for kysten

7. oktober 2019

Regjeringen gir 34 mill. til fiskerihavner i sør. Nord-Norge får ikke én eneste krone. Aps fiskeripolitiske talskvinne, Cecilie Myrseth, sier regjeringa fortsetter å gi til de store og frarøver de minste kystaktørene.

Aker BioMarine gir seg etter tre års patenkrig med Rimfrost i USA

7. oktober 2019

Aker BioMarine trekker seg i paptentstriden med Rimfrost i USA etter et nytt nederlag i Patent Trial and Appeal Board (PTAB),  som viser at to Aker-patenter ikke er patenterbare.

Har du ikke fått på plass fartøyinstruks? Fiskarlaget stiller opp

7. oktober 2019

Mange sjarkeiere har fortsatt ikke fartøyinstruksen på plass. Nå tilbyr både Sjøfartsdirektoratet og Norges Fiskarlag hjelp.

Staten avslår Borgan Hanssens krav om 60 millioner

7. oktober 2019

Nærings- og fiskeridepartementet mener det ikke er grunnlag for kravet, og at saken kan være foreldet.

Pelagisk forening om kvotemeldingen: Vend i tide, det er ingen skam å snu

6. oktober 2019

Når nord og sør, liten og stor står sammen, skal det mer til enn litt departemental motvind før vi legger stilt og godtar kvotemeldingen.

Enorme dødstall i fiskeri og havbruk - dette er Norges farligste yrker

6. oktober 2019

167 fiskere og 18 havbruksarbeidere har mistet livet på jobben sin i perioden 1998-2018. - Dette er fryktelige tall og viser hvilke utfordringer vi har. Vi har ingen å miste, slår fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen fast.

Lite selskap driver tre ulike konsesjoner

6. oktober 2019

Lakseproduksjonen til Seløy Sjøfarm i Herøy kommune på Helgeland er «komplisert» og går dramatisk opp og ned annethvert år.

- Hva er det med størja?

6. oktober 2019

Ettertraktet, spennende, mystisk, vanskelig å få has på. Størja er havets mest glamorøse fisk og har elementer fra en Hollywood kassasuksesshistorie.

Ny teknologi bruker DNA i vannet til å varsle om lakselus og sykdommer

6. oktober 2019

I november skal instrumentet testes ved merder på Kvitsøy i Rogaland.

Produksjonen av sjarken stoppet for 13 år siden. Nå kommer den tilbake i ny variant.

6. oktober 2019

Etterspørselen var så stor at Viknes fremskyndet planene om å lansere en ny type sjark.

Nasjonal dugnad for fôr

6. oktober 2019

Høsting og dyrking av alger og plankton kan være vårt neste store haveventyr.

Et sleipt velferdstilbud

6. oktober 2019

Hva er det som gjør at hundre forskere fra 17 forskjellige nasjoner samles i tre dager for å snakke om fiskeslim? Hva har dette med fiskens helse og velferd å gjøre? Svaret er faktisk - nesten alt!

Tøft år for Salaks-konsernet - har mistet én million fisk

6. oktober 2019

Dødsalger, jordskred og giftgass. Salaks har mistet store mengder fisk.

Siden juli har Mats båret på en «fangsthemmelighet» - nå letter han på sløret

5. oktober 2019

- Det er ikke mange som vet at man kan få gode kongekrabbeforekomster her, sier Mats Jørgensen (32). Frem til nå har han holdt tett om det lokale krabbeparadiset i Tromsø.

Snart skal den nye pelagiske tråleren «Zephyr» på prøvefiske

5. oktober 2019

Båten er bygget i Norge, og har hjemmehavn på Shetland.


Vi viser maks 100 treff. Prøv å begrense søket ditt.

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...