« FORSIDEN /  ARKIV

Fiskarlaget Nord: Beklagelig uenighet om struktur

23. mai 2018

I Fiskarlaget Nord beklager man sterkt den struktur-uenigheten som er oppstått mellom Fiskarlaget sentralt og lagene som representerer flesteparten av sjarkfiskerne.

Endring for endringa si skuld?

23. mai 2018

Det store spørsmålet vert om ein gjennom eit nytt og forenkla system greier å fange opp alt og alle.

- Skyver ungdommen foran seg i jakten på kvoter

22. mai 2018

Vi er en gruppe fiskere som med forundring ser at sentralstyret har gått inn for å utvide dispensasjonsbestemmelsene i deltakervilkårene for leppefiske.

Nå blir det ikke sertifikatkluss på blåkveita i sommer

22. mai 2018

Båter med fiskeskippersertifikat klasse C kan dra lenger til havs på blåkveita og makrellen i sommer uten å komme i trøbbel og risikere titusener i bot.

I år er det satt levendefangst-rekord

22. mai 2018

Aldri tidligere er så mye torsk fanget levende og satt i merd som i år.

«Ottar» lager helsekost av årets selfangst

22. mai 2018

Så langt har årets selfangst vært under pari. Båten «Ottar», som kaldpresser selolje om bord, planlegger en ny tur før de gir seg.

Skal finne ut hvordan ny teknologi påvirker fiskeriforvaltningen

22. mai 2018

Hva blir konsekvensene av den digitale revolusjonen som skjer i fiskerinæringen? Det er en av tingene et nytt forskningsprosjekt skal finne ut av.

Vil kvitte seg med nærmere 200 fiskerihavner

22. mai 2018

Arbeidet med å avhende ikke-aktive statlige fiskerihavner intensiveres.

Misforstått Gjest Baardsen-prinsipp

22. mai 2018

Gunnar Grytås korrigerer sin historiefortelling om etableringen av den såkalte trålstigen i sitt svarinnlegg i Fiskeribladet i pinsehelgen, men hevder fortsatt at saken ikke er skikkelig behandlet i Norges Fiskarlag, og at kystfiskerne tapte denne fordelingskampen.

Kommune føler seg overkjørt i havnekrangel

22. mai 2018

Ordføreren i Øksnes mener Kystverket og staten har brukt uredelige metoder for å kvitte seg med ansvaret for havn og moloer i Nyksund.

Full økonomisk opprydding i Grovfjord Mek.

22. mai 2018

Store investeringer, utvikling av verdens første batterielektriske røkterbåt og opprydding i gammel moro. Samlet ga det solid underskudd i Grovfjord Mek. Verksted.

10-årsjubileum for samarbeid om Polhavet

21. mai 2018

Det har skjedd mye når det gjelder utviklingen av internasjonale samarbeidsordninger i nord.

Han har vore fiskarlagsformann i 50 år

21. mai 2018

- Skal me ha politikarar på årsmøtet, må me ringja dei først, og leggja møtet deretter, seier Øystein Rabben som no gjer seg etter 50 år som fiskarlagsleiar.

Lakseoppdrettere bak søknad om nytt smoltanlegg i Telemark

21. mai 2018

Selskapet Fossing Storsmolt søker om å få etablere et nytt settefiskanlegg med produksjon av 10 millioner settefisk/postsmolt på Fossing i Kragerø kommune i Telemark.

Tyske Jörn fikk fiskedrømmen oppfylt i Norge

21. mai 2018

For 10 år siden bestemte Jörn Jacob (42) seg for å ta med familien fra München til Ørsta kommune for å leve ut sin store drøm.

Maten fra havet bør hentes lenger nede

21. mai 2018

Vi henter bare to prosent av maten vår fra havet, og det er ikke stort mer torsk å fiske. Men ved å gå nedover i næringskjeden kunne vi hentet ut mye mer.

Jobber med å få restråstoff til å smake og lukte godt

21. mai 2018

Forskningsleder Gro Bjerga i Uni Research har spesialisert seg på enzymer som kan forbedre smaken på fiskeavfall.

Søker om å få oppdrette leppefisk

20. mai 2018

Selskapet Leppefisk.com vil etablere anlegg for oppdrett av leppefisk på Høylandsskjæret i Lindesnes.

Frelste svært få iranere

20. mai 2018

Iran har vært et vanskelig marked for norske eksportører.

For at norsk laks skal bli vårt Ikea har vi et godt stykke igjen

20. mai 2018

Det er mulig å skape en global merkevare for norsk sjømat og de enkelte artene.

Fortsatt Iran-satsing kan true sjømateksporten til USA

20. mai 2018

Fortsetter norske selskaper å selge fisk og teknologi til Iran, kan USAs president Donald Trump komme til å sanksjonere mot norsk fiskeeksport til USA, frykter flere eksperter.

Mener lakseoppdretterne svømmer i penger

19. mai 2018

Finansdepartementet beskriver i revidert nasjonalbudsjett havbruksnæringen som en næring som «svømmer» i penger. Det kan tolkes som departementet mener næringen kan «tåle» en grunnrentebeskatning.

Nye fremskritt for avl på oppdrettstorsk

19. mai 2018

- Nå er torsken også blitt et husdyr, sier seniorforsker Atle Mortensen i Nofima.

«Very dirty» ga solid bot

19. mai 2018

Politiet ga Moss kommune 400.000 kroner i bot for dumping av plast i sjøen. Kommunen vedtok boten, og saken må sette standard for straff for forurensning i sjøen.

Småfartøy skal vekk og småsamfunn skal fjernes

19. mai 2018

Senterpartiet er forundret over fiskeriminister Per Sandbergs standhaftighet.

Det kan være både en og ti milliarder tonn mesopelagisk fisk i havet

19. mai 2018

- Det er uhorvelige mengder, sier forsker Webjørn Melle ved Havforskningsinstituttet.

Om trålstigen, leveringsplikta og Fiskebåt

18. mai 2018

Når nestleiar i Fiskebåt, Jan Ivar Maråk, i Fiskeribladet 9. mai angrip det eg sa om trålstigen under landsmøtet i Noregs Kystfiskarlag, har han rett på eit punkt.

Sandberg stopper båtprosjekt

18. mai 2018

Fiskeriminister Per Sandberg krever at drikkevannstanker kommer til fratrekk for hvor mye fisk planlagte «Radek» kan ha om bord. Det kan velte hele prosjektet.

Nordlaks fikk medhold i tingretten

18. mai 2018

Vesterålen tingrett mener Mattilsynets vedtak, som førte til at Nordlaks måtte ut med over 1,7 millioner kroner i tvangsmulkt, er ugyldig.

Reagerer på at stor kyst ikke regnes som havfiskebåter

18. mai 2018

- Stor kyst må regnes som havfiskebåter. Å slippe disse til på fjordene er det samme som å la resten av havfiskeflåten få slippe til, mener leder Arne Pedersen i Kystfiskarlaget.

- Ikke mulig å utvikle sjarkflåten uten strukturering

18. mai 2018

Tilhengere av sjarkstruktur sier de har til gode å se tall og fakta som viser at det er potensial for utvikling og fornying av sjarkflåten med de rammebetingelsene de har i dag.

Havforskningsdirektøren om plasseringen av HI

18. mai 2018

Vi er Europas største havforskningsinstitutt. Når vi først bygger et nytt bygg må vi må være helt sikre på at det blir tatt høyde for, ikke bare dagens behov, men at vi bygger for de neste 50 til 100 årene.

Nybåten «Kapella» starter med blåkveita

18. mai 2018

Båt og bruk skal testes grundig de nærmeste ukene. Deretter setter helt nye «Kapella» kursen mot blåkveitefeltene utenfor Troms.

- Jeg er bekymret for om man utfordrer biologien for mye

18. mai 2018

Brit Hjeltnes frykter at industrialiseringen av oppdrettsnæringen gjør at strikken strekkes for langt.

ICES driv ikkje med forvalting, men rådgjeving

17. mai 2018

Audun Maråk og Gjert Dingsør i Fiskebåt set søkjelyset på Det internasjonale havforskingsrådet ICES si rolle som rådgjevarar i fiskerispørsmål. Dette er ei viktig sak å diskutere og dei to forfattarane skal ha ære for å setja spørsmålet på dagsorden.

Disse leverer til Røkkes nye krillfartøy

17. mai 2018

Aker Biomarine har mer enn 40 norske underleverandører til sitt nye milliardskip.

Kjøper lokker med 200 kroner kiloen for kongekrabbe og tur til Korea

17. mai 2018

Mangel på levende kongekrabbe i markedet, presser prisene skyhøyt. Cape Fish lokker med 200 kroner og tur til Korea.

Fisken tilhører folket?

17. mai 2018

Hva legger man egentlig i begrepet «Fisken tilhører folket»? Spørsmålet rettes av fiskeripolitisk talsperson for Frp, Kjell-Børge Freiberg, i dette innlegget.

Fiskekjøper: - Altfor stort fokus på torsken

17. mai 2018

Det har vært et altfor stort fokus på torsk og kongekrabbe i strukturordningene. Andre arter står derfor ufisket, mener daglig leder Arne Karlsen i Gunnar Klo as.

Leppefiskkvotene kan samles på liten del av kysten

16. mai 2018

Alle kvoter i lukket gruppe for leppefisk kan bli samlet i et avgrenset område på kysten. Det er ikke satt geografiske skranker eller bindinger ved salg av kvoter.

Aldri før har rekekjøperne i nord betalt fiskerne så godt

16. mai 2018

Rekeprisene i nord er oppe i 95 kroner kiloen. Reduserte kvoter i sør drar opp.

Massiv strukturmotstand fra kommuner og fiskeindustri

16. mai 2018

Kun tre av 27 høringssvar som har kommet inn om sjarkflåtens fremtidige rolle, går inn for en strukturordning under 11 meter. - Vi slutter oss til de lokale fiskerne, sier Våganordfører.

Sametinget stiller seg bak sjarkfolket

16. mai 2018

Sametinget går imot strukturering i flåten under 11 meter i lukket gruppe. - Sjarkfolket og politikerne i nord står sammen, sier seniorrådgiver Inge Arne Eriksen i Sametinget.

Kontrollørene oppsummerer: Tidenes beste skreisesong

16. mai 2018

Kontrollsjef i Norges Råfisklag Charles Ingebrigtsen skryter av årets skreipakkere. - Pakkerne har jevnt over gjort en meget god i år.

Nye «Radek» kan bli stoppet

16. mai 2018

Planene om å bygge nye «Radek» kan gå i vasken. Det er strid om hvor mye last nybåten har i tankene.

Kystfiskarlaget ber regjeringen sjekke ut alternativer til struktur

16. mai 2018

En strukturordning er altfor upresis og er ingen god løsning for modernisering og profesjonalisering av den minste flåtegruppen.

Fiskere: - Vi belønnes for å levere småfisk

16. mai 2018

Hjeltnes-kvoten har fører til mer aktivitet i Mehamn, men torsken som leveres er i minste laget.

Fullt strukturopprør i nord

15. mai 2018

Tiden er ikke inne for struktur i flåten under 11 meter, mener fylkesfiskarlagene i nord. Fiskarlaget sentralt mener det motsatte - og møter en storm av protester.

Ulovlig å selge sjarkkvoter, hevder professorer

15. mai 2018

Salg av kvoter er rettsstridig og kan ikke godkjennes av departementet som lovlig, hevder to professorer tilsluttet Kystens tankesmie.

Vil du ha en slik på kroken? Nå kan du få sjansen til å ta tunfisk på stang!

15. mai 2018

20 makrellstørjer langs Vestlandskysten skal få seg et satellittmerke. Nå søker Havforskerne etter stangfiskere til å gjøre jobben.

Fedje-ubåten er støtta opp med grus og stein

15. mai 2018

Regjeringa viser i revidert statsbudsjett til at støttefyllinga rundt ubåten ved Fedje ser ut til å verke etter hensikta. Regjeringa lover oppfølging ovanfor Stortinget.

Sandberg: Kamp mot laksedød er jobb nr. 1

15. mai 2018

I fjor var tapstallene i norsk oppdrett 53 millioner laks. Nå vil fiskeriminister Per Sandberg ta opp kampen.

Salmar holder kontakten med den varetektsfengsledes familie

15. mai 2018

Den norsk-kinesiske kvinnen som er arrestert i Kina, sitter fremdeles i varetekt. Nå innrømmer Salmar at de har kontakt med hennes familie.

Politiet undersøker forliset «Kristine»

15. mai 2018

Sjarken «Kristine» som sank ved Maursundet i 2016 ble natt til tirsdag heist om bord på arbeidsbåten «Niklas». Politiet undersøker båten i håp om å finne svar.

Sjømat Norge åpne for strukturering

15. mai 2018

Mens fiskeindustriens mektigste organisasjon, Sjømat Norge, åpner for å slå sammen kvoter i flåten under 11 meter, er de to andre organisasjonene imot.

Lofotrådet vil ikke endre betingelsene for sjarkflåten

15. mai 2018

Konsekvensene av fiskeriministerens foreslåtte strukturmodeller kan bli at inngangsbilletten blir for høy, frykter Lofotrådet.

Taper milliarder på tapte fangster

15. mai 2018

Norske fiskere taper årlig flere milliarder kroner på å ikke fange arter de fisket i tidligere år. - Vi taper over én milliard bare i rekefiske, hevder Stella Polaris direktør.

Ny kvote med leppefisk bikker to millioner

14. mai 2018

En fisker fra Risør satser på å få 2,1 millioner for en kvote med leppefisk.

Sesongens første nordsjøsild gikk for 3,21 kroner kiloen

14. mai 2018

«Radek» sikret seg søndag sesongens aller første nordsjøsild-fangst sør av Heimdal. Båten fikk 250 tonn på ett kast.

- Kystverkets kompetanse må ikke skusles bort

14. mai 2018

Kystverket må få fortsette planleggingen av nye fiskerihavnprosjekter, slik at regionene ikke må starte på bar bakke når de overtar ansvaret, mener Sjømat Norge og Fiskarlaget.

Sprer «feskemusikk» til kystfolket og Per Sandberg

14. mai 2018

- Hvem er det som lyttes til når viktige fiskeripolitiske beslutninger tas, spør artistduoen Nuorta and Louisa. Med «Feskeræpp» har de allerede rukket å markere seg på den nordnorske musikkscenen. Nå har de samlet inn nok penger til å spille inn og utgi låta.

Tror ikke på struktur-gjennomslag i Stortinget

14. mai 2018

- Vi kan nå rote oss inn i en kamp som allerede er vunnet, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes da han gjestet landsmøtet i Norges Kystfiskarlag i forrige uke.

Hvorfor tette lukkede oppdrettsanlegg?

14. mai 2018

Naturvernforbundet går inn for at all oppdrett må inn i lukkede tette anlegg. Det er flere grunner til det.

Kvoter i leppefisk mot to millioner

14. mai 2018

Det skal være solgt flere leppefiskkvoter til rundt 1,6 millioner for hver kvote. Kvoteprisene kan bli vesentlig høyere.

Forvaltning av fiskebestandene

14. mai 2018

Er ICES for streng i sin tilnærming og fortolkning av føre-var når det gjelder fiskebestandene. Spørsmålet reises av Fiskebåt.

Høyre: På høy tid med likestilling i fiskeri

13. mai 2018

Bare tre prosent av fiskerettighetene er på kvinners hender, ifølge fiskeripolitisk talsmann Tom Christer Nilsen (H). - Det er ikke ønskelig, det må mer tilrettelegging til for kvinner i fiskeri, sier han.

Turistfiske ute av kontroll

13. mai 2018

Et sikkert vårtegn de senere år er når aviser begynner å skrive om stadig flere og større beslag av fisk ved våre grenseoverganger.

Slik skal de gjøre det enklere å styre trålen

13. mai 2018

Målet til Ecotrawl er å gjøre tråling mer miljøvennlig og effektivt.

Her sjøsettes droner som skal samle inn viktige data

13. mai 2018

Tre havgående fartøy skal i et halvt år samle inn data fra havområdet de beveger seg i. Dataene leveres til brukerne i nær sanntid.

SV vil forby lysing etter brisling i Oslofjorden

13. mai 2018

- Alt tyder på at lysfiske etter brisling ikke er bærekraftig for bestanden, sier SV-representant Arne Nævra.

JA til Troms og Finnmark

13. mai 2018

Selvfølgelig er jeg klar over at de fleste kommer til å stemme NEI og at folkeavstemningen 14. mai egentlig er kommet på plass for å kunne markere misnøye med dem som er positive til reformen.

Strafferunder i kystsoneforvaltningen

12. mai 2018

Den måten vi forvalter vår natur og miljø på, omfatter en rekke langvarige og kompliserte politiske og demokratiske prosesser. I dagspressen er alle meninger og synspunkter likeverdige, noe som gir grobunn for både omkamper, strafferunder og tilleggsutredninger.

Den takknemlige og stolte sjømatselgeren

12. mai 2018

Fiskehandler Reidar Fredriksen i Kristiansand har gått ut av tellinga. Nå vurderer han å la alle sine kunder få se nærmere på alle medaljene og hederen han har fått.

Ungdommen står i fare for å ikke kunne etablere seg i fiskerinæringen

12. mai 2018

I uminnelige tider har de voksnes tanker snurret rundt ett spørsmål: Ungdommen nå til dags, hvordan ble den slik?

Sametinget sier nei til to seikvoter

12. mai 2018

Sametinget går imot at fiskebåter skal kunne ha to grunnkvoter de kan fiske på.

Fiskeridepartementet burde ta seg en fiskebolle

12. mai 2018

Jeg hadde avtalt å møte den unge fiskeren på kafé og så meg om blant de få gjestene som var i lokalet. Ingen av dem kunne være fiskeren, tenkte jeg og ringte ham.

Han utvikler etterlengtet maskin for fiskeindustrien

12. mai 2018

Havfront er godt i gang med arbeidet med å utvikle en skånsom sprette- og kappemaskin for hvitfisk.

Raudåtetråling bekymrer Fiskarlaget

11. mai 2018

Mener kunnskapen knyttet til bifangster knyttet til tråling etter raudåte fremdeles er mangelfull.

Heller kondemnering enn struktur

11. mai 2018

Styremedlem Paul Jensen i Norges Kystfiskarlag var en av deltakerne på Nærings- og Fiskeridepartementets to første møter om «Sjarkflåtens rolle i et framtidig kvotesystem». Med utgangspunkt i disse møtene la Jensen fram dette innspillet:

Fisker: - Sjarkstruktur vil presse de unge bort

11. mai 2018

Kravet om strukturordning for lukket gruppe under 11 meter vil gjøre det umulig for ungdommer å komme seg inn i denne gruppa, mener fisker Dag Ketil Rånes, fra Helligvær utafor Bodø.

Fiskerne har tapt lite på redusert torskekvote

11. mai 2018

Fiskerne har fått like mye betalt for torsken de har landet i år, som i fjor, til tross for nedgang i kvoter, viser en Nordea-analyse.

Her er tidenes største danske fiskebåt

11. mai 2018

Endelig er nye Gitte Henning klar for havet. Båten er både tegnet og bygget i Norge. - Vi er svært fornøyd med både verft og skipstegnerne, sier reder Henning Kjeldsen.

Har ikke endret kurs i leppefisksaken, hevder Fiskarlaget

11. mai 2018

Norges Fiskarlag avviser at de har endret kurs i synet på hva som skal til for å få være med i lukket gruppe i fiske etter leppefisk.

Jackpot for "Trutta": 1,7 millioner !

11. mai 2018

«Trutta» ble solgt for 1,7 millioner med en leppefiskkvote i dag.

Overfiske bekymrer Fiskarlaget- ber om snarlig møte med departement og direktoratet

11. mai 2018

Norges Fiskarlag viser til at det ligger an til et betydelig overfiske av torskekvoten nord for 62N i enkelte av kystgrupperingene. Fiskarlaget finner dette svært alvorlig.

Vil ha to pluss to ordning som et første skritt

11. mai 2018

Norges Fiskarlag vil at sjarkflåten under 11 meter skal få strukturere seg med to torskekvoter og to sildekvoter. - I praksis det mange har gjort til nå, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget ber om refordeling av hysekvotene

11. mai 2018

Norges Fiskarlag ber om at det så snart som mulig foretas en refordeling av hyse fra kystgruppen til konvensjonelle havfiskefartøy innenfor en ramme på 3000 tonn.

- Norske fiskere må få ta del i den økte veksten av breiflabb

11. mai 2018

Norges Fiskarlag mener at en fra norsk side snarest må etablere en langsiktig forvaltningsstrategi for breiflabb.

Frykter regjeringen en ammeflåte?

11. mai 2018

Inntil barnet er to år gammelt burde fiskere få lov til å benytte seg av leieskipper til å fiske båtkvoten. Så enkelt er det, men ikke for Fiskeridepartementet.

ILA-mistanke hos NRS i Troms

11. mai 2018

NRS-lokaliteten Lubben i Karlsøy kommune i Troms har påvist mistanke om ILA.

Nordland: Holder fast på nei til struktur

11. mai 2018

Hverken «hemmelige» møter i departementet eller ny behandling i organisasjonen kan rokke ved nordlandsfiskernes nei til struktur under 11 meter.

Hun tror genredigering kan gi mer bærekraftig lakseoppdrett

11. mai 2018

Første skritt er å bruke genredigering til å gjøre laksen steril.


Vi viser maks 100 treff. Prøv å begrense søket ditt.

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00