« FORSIDEN /  ARKIV

Reagerer på styrevalg i Sjømatrådet. - For få fra næring, hevder sjømat-topper

25. juni 2019

Flere topper i fiskeri- og havbruksnærignen mener styret i Norges sjømatråd burde hatt flere næringsaktører. - Fangstleddet burde vært bedre representert i styret enn den nåværende styresammensetningen, sier Mariann Frantsen, toppleder i Pelagisk forening.

Kystnotfisker vil fiske «litt på si» - slenger 15 millioner i bordet for ny sjark

24. juni 2019

Leif Jonny Isaksen skal fiske med den nye sjarken, når han ikke er på jobb på kystnotbåten «Einar Erlend». - Jeg hadde litt gamlepenger jeg skulle bruke, sier fiskeren om prisen på 15 millioner kroner.

Her har de hentet opp igjen koraller som ble satt ut ved oppdrettsanlegg for ett år siden

24. juni 2019

Nå sjekker forskerne hva det gjør med koraller å ligge nær laksemerder.

Beskriver Svein Ludvigsen som et monster

24. juni 2019

Svært harde karakteristikker av Svein Ludvigsen i det bistandsadvokatene legger frem sine prosedyrer mandag.

- Fylkesnes og Berfjord i samme båt?

24. juni 2019

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) skiller seg ut blant de som kommenterte regjeringens stortingsmelding om et nytt kvotesystem for fiskeflåten. Det virker som om de fleste ser ut til å ha sett gjennom forslagene, før de kommenterer. Det ser det ikke ut som om Fylkesnes har gjort.

Ber om fem og et halvt års fengsel for Svein Ludvigsen

24. juni 2019

I dag starter sluttprosedyrene i straffesaken mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen. Aktor ber om 5,5 års fengsel.

Fisker om sjødeponi: - Skremselspropaganda fra gruvemotstandere

24. juni 2019

Fisker Jack Jensen mener at debatten om sjødeponi er for lite nyansert.

Ny kunnskap om sjødeponi: - Vi ser ikke store miljøkonsekvenser

24. juni 2019

Debatten om sjødeponi og miljø har rast i mediene de siste årene. Nå ligger det ny kunnskap på bordet etter fem år med forskning.

Stadig fleire visningsanlegg

23. juni 2019

Hittil i år har to nye oppdrettarar fått visningsløyve etter klage. Fem andre har fått nei.

Mate fugl, eller tjene mer penger?

23. juni 2019

Fra stuevinduet mitt så jeg en sjark på vei til land med dagens fangst. Over rekka gikk hoder og innmat, og en stor flokk med skrålende måser sloss om godsakene. På havets bunn var det garantert krabbefest!

Drar ut for å finne hval til ny bestandsvurdering

23. juni 2019

Måling av hvalbestandene foregår fortsatt «på gamlemåten». Nå kurser «ACC Mosby» mot Svalbard for å telle hval i 56 døgn.

Det er ikke størrelsen det kommer an på

23. juni 2019

Sitatet over er kanskje kjent fra helt andre sammenhenger, men kan også være aktuelt når en undres over hva det er som gjør at en encellet alge på noen få tusendel av en millimeter i størrelse kan drepe oppdrettslaks for milliarder. Det er tydeligvis ikke størrelsen alene det kommer an på.

Her får studenter forske for oppdrettsnæringen

23. juni 2019

To studentoppgaver er fullført og fire masteroppgaver er på vei.

Pelagisk skuffelse over endringer foreslått i kvotemeldingen

23. juni 2019

Pelagisk Forening er lite fornøyd med utvidet strukturperiode og sammenslåing av ringnot og pelagisk trål til en gruppe.

Sjømat Norge: - Vi skal ha et godt og velfungerende arbeidsliv

23. juni 2019

Sjømatnæringen skal tilby attraktive og sikre arbeidsplasser, med ryddige arbeidsvilkår og etterlevelse av regelverket.

Fiskeribygd godtar «nødvendig onde» for å sikre bedre vei og havn

23. juni 2019

Fiskeribygda Tromvik har i en årrekke bedt om nødvendige utbedringer på vei- og havnenettet, men stort sett talt for døve ører. Nå håper de at økonomiske muskler fra oppdrettsnæringa skal hjelpe dem.

Denne hydrolyseteknologien har fått støtte fra Innovasjon Norge

23. juni 2019

Nuas Technology er i gang med å bygge et fullskala pilotanlegg i Rissa i Indre Fosen Kommune.

Varmere sjø er kritisk for torskebestanden i Nordsjøen

23. juni 2019

Ved en sjøtemperatur på 9-10 grader blir torskeegg så dårlig at det går ut over reproduksjonen.

Økonomi og rådgiving om uttak av fiskeressurser

22. juni 2019

Dersom økonomi skulle blitt vektlagt i fastsettelsen av kvoteråd, kunne det bidratt til å svekke legitimiteten i rådet fra ICES, noe som ikke ville vært i noen parters interesse.

Fiskeridirektoratet trapper opp antall kontroller i fellesferien

22. juni 2019

En kontroll på Sunnmøre utført av Fiskeridirektoratet ga nedslående resultater. 47 ulovlige teiner ble beslaglagt, og nå lover de å trappe opp kontrollvirksomheten gjennom sommeren.

Norge - en ledende sikkerhetsnasjon

22. juni 2019

Regjeringen slår fast at Norge er, og fortsatt skal være en ledende havnasjon. Sjømatnæringen, og sikkerheten til de som har sitt arbeid der, er en viktig del av dette bildet.

Dieselmotoren er deres viktigste produkt. Nå vil de satse på hybrid.

22. juni 2019

Selv om fossilt drivstoff vil være viktig i uoverskuelig fremtid, vil Pon Power inn i et nytt marked for fiskeri og oppdrett.

Lunken politisk mottagelse av kvotemelding

22. juni 2019

Reaksjonene fra opposisjonen til kvotemeldingen som regjeringen har lagt frem er at de er glede for at meldingen endelig har kommet, men er mer avventende til innholdet.

Stingray-gründeren nådde ikke opp i konkurransen om å bli årets oppfinner

22. juni 2019

Esben Beck er første nordmann som har vært nominert til den europeiske prisen.

Konkursåpning i sjarkrederiet Rystadbuen

22. juni 2019

Fiskeriselskapet Rystadbuen er konkurs og selskapet er tomt for penger.

Makrellen i nord trenger mer sommer

21. juni 2019

Fisket er i gang, men foreløpig er det ikke snakk om makrell i store mengder. Mer sommervær er resepten for et bedre fiske.

Eierne av «Norwegian Gannet» saksøker staten

21. juni 2019

Hav Line fikk avslag på søknaden om dispensasjon for slakteskipet deres fra kvalitetsforskriftene 21. juni i statsråd. Nå saksøker rederiet staten.

Nesvik om kvotemeldingen: - Vi ønsker å få økt verdiskapning og forenkle

21. juni 2019

I videoen under kan du høre hva fiskeriminister Harald T. Nesvik har å si om kvotemeldingen som i dag ble lagt frem.

Kristian er blant vinnerne i regjeringens kvotemelding

21. juni 2019

Redere som har bygget båter over 21 meter kan juble, dersom Stortinget godtar regjeringens forslag i kvotemeldingen. 89 båter blir nå en del av den største kystflåtegruppen, der de kan hente større kvoter.

Barstad om kvotemeldingen: - Fiskeindustrien er taperen

21. juni 2019

Webjørn Barstad i Lerøy Seafood Group mener kvotemeldinga ikke er godt nytt for fiskeindustrien. - Forslaget gir i realiteten mindre fleksibilitet enn vi har hatt, sier han.

Torvanger: - Skuffet over innstramning i bearbeidingsforpliktelsene

21. juni 2019

- Det er mye å sette seg inn i. Og mye er også positivt. Men vi er selvsagt skuffet over innstramningen i bearbeidingsforpliktelsene til industrien, sier konsernsjef Tommy Torvanger om kvotemeldingen.

Regjeringen vil utvide strukturperioden med 15 år

21. juni 2019

Regjeringen går inn for utleie av kvoter og vil gi de som har kjøpt strukturkvoter lov til å beholde disse i 15 flere år.

Vil endre rekrutteringsordningen til å gjelde for unge under 30 år

21. juni 2019

Regjeringen foreslår å endre rekrutteringsordningen for yngre fiskere. Ordningen skal gjelde for fiskere under 30 år og for fem år i varighet.

Regjeringen opprettholder dagens aktivitetsplikt

21. juni 2019

«Dagens primære tilbudsplikt opprettholdes», heter det i regjeringens forslag til tiltak.

Dagsavisen: Riksrevisjonen skal se fiskeripolitikken i kortene

21. juni 2019

Dagsavisen melder at Riksrevisjonen nå gjennomfører en omfattende granskning av alt fra forvaltning av adgang til kvoter, flåtestruktur og eierskap til fartøy.

- Gjenoppbygging av kysttorskbestanden er umulig når det tillates kystnært raudåtefiske

21. juni 2019

Landsstyret i Norges Kystfiskarlag krever at det kystnære raudåtefisket stoppes.

- Nå kan vi si med god samvittighet at lusefellen virker

21. juni 2019

Lukt av lakseslim og et spesielt lys har vært nøkkelen for å fange lusa før den når frem til laksen.

- Fiskerne får fortjenesten fra markedsføringen av sild og makrell

21. juni 2019

Mens eksportørene betaler markedsavgiften, er det fiskerne som sitter med fortjenesten av økt salg. Det er derfor industrien er imot avgiften, mener Sverre Søraa.

- Å pålegge fiskerne nye plikter er et gufs fra fortiden

20. juni 2019

Enkelte aktører går hardt ut mot fiskerne i Fiskeribladet, senest den 15. juni.

Fiskeridirektoratet har oppdaget ulovlig fangst i sildefisket

20. juni 2019

Etter tips fra fartøy med mistanke om at det fiskes sild under minstemål, er Fiskeridirektoratet nå på banen. Prøver bekrefter for stort innslag av minstemålssild i enkeltfangster.

Sjømatrådets styreleder får fornyet tillit

20. juni 2019

Det er valg nytt styre i Norges sjømatråd.

Krever regelendring for fryst rund notsei

20. juni 2019

Robert Eriksson i Sjømatbedriftene ber fiskeriministeren endringer i reglene for innfrysing av rund notsei. Fisken må bløgges og sløyes.

- For enkelte har nok fortvilelsen tatt overhånd og de fisker på «konfirmantene»

20. juni 2019

Kenneth Garvik, salgsleder i Norges Sildesalgslag, kjenner igjen det dystre bildet fiskerne tegner av nordsjøsildfisket i år.

Redaktørkommentar: - Dette radarparet driver råkjør mot Sjømatrådet og fiskerne

20. juni 2019

Krangelen om markedsføring av sild og makrell skyldes enkeltpersoners aversjon mot Sjømatrådet. Det kan ødelegge for en hel næring.

Hever styringsrenten til 1,25 prosent

20. juni 2019

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 1 til 1,25 prosent. Det kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

Skrei-salget gikk rett til himmels

20. juni 2019

Salget av skrei økte med 30 prosent i 2019. Til sammen ble det solgt skrei for 285 millioner kroner.

Fiskere roper varsku om nordsjøsild: I norsk sone er det helsvart. Båter fisker på småsild

20. juni 2019

I Nordsjøen er det nesten ikke sild å få. Sør i Nordsjøen fisker flåten på sild som ligger på minstemål eller under. Skipper Ole Toft frykter bestanden er «i krise».

Håper på mer notsei i nord

20. juni 2019

Med nærmere halvparten av årets seinotkvote landet, er det tradisjonelle notfisket i nord bare så vidt i gang. Nå håper Råfisklaget på bedring.

Sildelaget: - Taper ikke på at Island og Færøyene er gratispassasjerer

19. juni 2019

Mens Norges Sildesalgslag har stor tro på å øke markedsinnsatsen for pelagisk fisk, tror ikke Sjømat Norge at det vil lønne se,g og viser til at det åpner for gratispassasjerer.

Selfangstskuta «Ottar» hjemme fra Vestisen

19. juni 2019

Natt til mandag klappet selfangeren «Ottar» til kai i Tromsø, og markerte dermed at årets norske selfangst er avsluttet.

Tre konkrete tiltak vurderes for å hjelpe de algerammede oppdretterne

19. juni 2019

De algerammede oppdretterne reiste hjem uten hjelpetiltak i reisevesken da de i går møtte fiskeriministeren i Oslo. Men Nesvik skal vurder tre konkrete forlag. Oppdretterne selv ber om rask avklaring.

Remøy vant nok en gang over Røkke

19. juni 2019

Stig Inge Remøys krillselskap Rimfrost har nok en gang vunnet en rettssak mot Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine i kampen om krillressursene i Antarktis. - Ingen dramatikk i at vi ikke fikk beholde patentet, sier Lars Jacobsen i Aker Biomarine.

Vil ha økt snøkrabbekvote og lukket fiske

19. juni 2019

Ti båter fisker snøkrabbe og fisket har vært langt bedre i år enn tidligere, med en fangst på 3,5 ganger mer enn i fjor. Nå ber Fiskebåt departementet om økt kvote og lukket fiske.

Loppa-fiskere er bekymret for at stor kyst fordriver de mindre

19. juni 2019

Det er galskap å slippe til stor kyst til på feltene utafor Breivikfjorden, sier leder Jon Atle Bjørnø i Sørøy/Loppa Fiskarlag. Han mener maksgrense bør være 15 meter for båter som skal fiske med snurrevad der.

- Redningsflåte bør være et minstekrav i turistfisket

19. juni 2019

- Sporing er vel og bra. Men når ulykka først skjer er det ofte snakk om minutter. Da kan en redningsflåte avgjøre liv eller død.

Lyder: - Mattilsynet er uvitende om næringa

19. juni 2019

Svein Vegar Lyder synes det nye regelverket for mobile mottak av kongekrabbe er for strengt, og at Mattilsynet er uvitende om næringa.

Blodrøde snøkrabbetall i Varanger Seafood

19. juni 2019

Varanger Seafood har tapt over 50 millioner kroner på snøkrabbefiske og er i dag uten båter. Gunnar Allan Jensen satser videre og bygger om en supplybåt til snøkrabbefiske.

Det kan bli rekemangel i fellesferien

18. juni 2019

Rekebåter i sør har tatt gode enkeltfangster på sommerfisket, men fiskekjøper spår rekemangel i fellesferien.

SalMar kan få nei: - Driftsmessig ikke god nok og dårlige rutiner

18. juni 2019

SalMar fikk tillatelse til oppdrett på lokaliteten Skårliodden i Lenvik kommune med forbehold om at de fulgte særskilte tiltak og rutiner. Det har de ikke gjort, ifølge Fylkesråd for kultur og næring i Troms.

Eksportør frykter markedsavgiften forsvinner og dermed rammer makrelleksporten

18. juni 2019

I Japan er bruken av «Seafood from Norway» økende. Fiskeeksportør Jan Otto Hoddevik er redd for at bortfall av markedsføring går ut over makrelleksporten.

Iskaldt mellom industri og fiskere om markedsføringen av sild og makrell

18. juni 2019

For hver krone Norges sjømatråd har investert, har næringen fått tilbake rundt 19 kroner i ekstrainntekter. Eksporten av sild og makrell har hatt en årlig gevinst på en halv milliard kroner. Likevel krangles det om markedsføringen.

Fiskeriministeren må svare på leveringsplikt

18. juni 2019

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) har bedt fiskeriminister Harald T. Nesvik svare på om han kan vise statistikk for alle leveringspliktige trålkvoter for 2018. Statsråden må avgi skriftlig svar innen 6 dager.

Fiskeridirektøren krever at Råfisklaget gjør flere kontroller på kaia

18. juni 2019

Fiskeridirektør Liv Holmefjord er ikke fornøyd med kontroll-jobben Norges Råfisklag gjør. Innsatsen må økes, mener hun.

Måløy presser på for start i byggingen av Stad skipstunnel

18. juni 2019

Styringsgruppen for Stad skipstunnel håper på byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

- Uerbestanden må vi fortsatt være forsiktig med

18. juni 2019

Lokalt mye uer hjelper lite hvis bestanden som helhet er i problemer. Da vil nødvendige reguleringer måtte gå ut over noen.

Gründer mener denne teknologien beskytter laksen mot både dødelige alger og lus

18. juni 2019

Konseptet «Havliljen» var opprinnelig designet for å unngå lakselus. Nå vil Nekst-gründer Martin Ramsdal slå to fluer i en smekk.

Ser store mengder tobisyngel langs kysten

17. juni 2019

Det koker med makrell og småsei som jakter tobis i vestlandsfjordene. I videoen over ser du store mengder tobis i fjæresteinene. - Nesten som i 1950-60 årene, mener havforsker Leif Nøttestad.

Disse seildronene skal lete etter sild, sei og tobis

17. juni 2019

To seildroner og flere forskningsfartøy kartlegger fiskebestander i Nordsjøen i et pilotprosjekt.

- Hadde alle spist like mye hvalkjøtt som i Tromsø, hadde vi vært i manko

17. juni 2019

Hvalfangsten ligger på etterskudd sammenlignet med fjoråret. Men på kjøpersiden har de foreløpig kjøtt så de klarer å dekke etterspørselen, forteller Rune Frøvik i Lofothval.

Oppdretter dømt til å betale 22,5 millioner kroner i erstatning - anker saken

17. juni 2019

Framnessmolt leverte ikke 200.000 smolt som lovet til Ballangen Sjøfarm. Selskapet er dømt til å betale erstatning, men har valgt å anke saken.

- Fornærmede kom alltid nyklipt og med nye klær etter å ha vært med Ludvigsen

17. juni 2019

Uke to i rettssaken mot tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen er i gang. Flere omsorgsarbeidere på ungdomshjem, der en av de fornærmede har bodd, forklarte seg i dag.

- Mulighetene er grensesprengende, og havet er svaret

17. juni 2019

For å være verdensledende må man sette seg ambisiøse mål. Norge har forutsetningene som skal til for å lykkes.

Ny rapport avslører sosial dumping både i norsk fiskeindustri og på norske fiskebåter

17. juni 2019

Nofima-forsker Bjørg Helen Nøstvold dokumenterer i en ny forskningsrapport at sosial dumping foregår både i norsk fiskeflåte og -industri. - Hvilken næring er det vi ønsker oss? spør hun.

Organisasjonene vet om sosial dumping, men vil ikke dømme lovbryterne

17. juni 2019

Sjømatorganisasjonene vet det skjer diskriminering og sosial dumping i næringen, men vil ikke gjøre noe. - Ikke vår oppgave å dømme, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Skarpere lut mot fiskesmugling

16. juni 2019

De siste årene har vi sett at turistfisket langs kysten har økt betydelig, og mange reiselivsbedrifter retter seg inn mot dette markedet. Det gir muligheter, men også store utfordringer.

Stabile, eller høyere torskepriser i vente

16. juni 2019

Kvoterådene fra ICES er en av flere faktorer som antyder stabile eller økende torskepriser framover.

Huse: - Dankel stikker fingeren i øye på havforskere

16. juni 2019

- Marinbiolog Dorothy Dankel retter en urettferdig kritikk av Havforskningsinstituttet, mener forskningsdirektør Geir Huse. - Hun lager en historie for å få frem et poeng, sier han.

- En ny gjenoppbyggingsplan av kysttorsk må være troverdig

16. juni 2019

Fjordfiskenemnda slutter seg til det internasjonale havforskningsrådets bekymring over kysttorsken.

Vinn-vinn om vi stopper lodde-jojo

16. juni 2019

Hva om vi fikk fiske litt hvert år? Samtidig som vi høstet kunnskap om hvor mye vi kan fiske?

Midt-Norsk Havbruk har ikke brukt lusemidler på tre år. Nå er målet å slutte med avlusing.

16. juni 2019

Ny teknologi og systematisk arbeid skal ta selskapet inn i en fremtid der fisken får lov til å være i fred i merden.

Der biologi møter ny teknologi

16. juni 2019

Når oppdrettsnæringen tar steget inn i framtida er det med avansert teknologi som hjelpemiddel.

Rekefisker fortviler over ristpåbud: - Noen ganger går det ut over helsen, psykisk

16. juni 2019

Det nærmer seg to måneder siden fisker Jon Kristian Dale fortøyde reketrålen «Waarøy». Siden januar har han prøvd å få dispensasjon fra kravet om rist innenfor fire mila, men kommer ingen vei.

- Eksportavgiften er vel anvendte penger for sjømatnæringen

15. juni 2019

Enkelte sjømateksportører vil hevde at fisk selger seg selv og at eksportavgiften de er pålagt å betale er unødvendig. Forskere fra Texas A&M University mener imidlertid at uten avgiften ville næringen gått glipp av en halv milliard kroner i måneden.

Hjeltnes: - Vi må skape verdi av gullet vårt og ikke sende det ut til andre

15. juni 2019

Skal man fjerne pliktsystemet i fiskerinæringen? Ja, mener trålselskapene. Nei, mener leverandørene.

Pliktsystemet: - En komplisert problemstilling, eller?

15. juni 2019

Dersom politikerne ønsker mer innenlands bearbeiding av fisken, må regelverket formes slik at flåteleddet tilpasses norsk fiskeindustris behov.

NRS bygger smoltanlegg til 750 millioner kroner

15. juni 2019

I Dåfjord i Troms skal Norway Royal Salmon (NRS) bygge sitt første smoltanlegg til en pris av 750 millioner kroner. Selskapet blir i stor grad selvforsynt med smolt.

Mer sol i sikte

15. juni 2019

Én Troms-båt anmeldes for utkast av blåkveite

15. juni 2019

Kystvakten anmelder nå en båt fra Troms for utkast av blåkveite. Ellers har myndighetene lite å sette fingeren på etter første periode av fisket.

- Er dette starten på en kamp om selve matpakken til fiskeyngelen?

15. juni 2019

Fiskerne er bekymret. Forskerne beroliger. Det dreier seg om fisket på selve startfôret til store, verdifulle fiskebestander, men også starten på en ny næring.

- I år vil vi se et gjennombrudd for oppdrett av berggylt

15. juni 2019

Det er rensefiskekspert Erlend Waatevik overbevist om.

Fikk kun 85 tonn sild etter tre dagers leting: - Veldig dårlig fiske

14. juni 2019

- Vi er bekymret for at vi ikke skal klare å ta kvoten, sier styrmann om bord på ringnotbåten «Elisabeth», Tor Inge Vestvik.


Vi viser maks 100 treff. Prøv å begrense søket ditt.

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...