« FORSIDEN /  ARKIV

- Ikke plass til kompromisser utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

20. november 2018

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ønsker seg et Arbeiderparti som er i takt med folket, fiskerne og forskerne.

Eventyrlig liv på sildefiske i Kvænangen

20. november 2018

Det er et yrende liv i Kvænangen nå. Men selv med store sildefangster og mange nøter i havet drives fiske uten store problemer, ifølge Fiskeridirektoratet.

Kvalitetsstempler «Ferskfisk fra Møre»

20. november 2018

«Ferskfisk fra Møre» setter en egen standard når den kvalitetsstemples for markedet.

Drastisk tilbakegang i flåten i Vest-Finnmark. Ber om kongekrabbekvote

20. november 2018

Mens kommunene i Øst-Finnmark opplever stor vekst i antall fiskefartøy, er situasjonen en helt annen i vest. Nå krever Vest-Finnmark Kystfiskarlag at kvoteregulert område for kongekrabbefiske utvides til å gjelde hele Finnmark fylke.

«Research» har levert makrell for over 100 millioner kroner

20. november 2018

- Vi har fleipet med at båten er kommet inn med 30 millioner kroner hver gang den har losset, sier salgssjef Harald Sperre i Nils Sperre.

Har fått 14 millioner kroner til å utvikle mesopelagisk fiske

20. november 2018

- Vi skal drive fiske og forskning i tre år, sier Odd Karsten Østervold.

- Vi gir kysten et løft på over 680 millioner kroner mer enn regjeringen foreslår

20. november 2018

Arbeiderpartiet mener at havet fortsatt kan gi flere arbeidsplasser og styrke bosetting langs kysten. I vårt alternative budsjett gir vi kysten et løft på over 680 millioner kroner mer enn regjeringen foreslår.

Solbergs haveksperter samlet i Bergen

20. november 2018

I dag samles 160 av verdens mest fremtredende eksperter fra 49 land i Bergen for å utforme tiltak som skal spilles inn til Erna Solbergs høynivåpanel for verdenshavene.

Nå fylles ordrebøkene på Møre etter tre år med nedgang og omstilling

20. november 2018

Den maritime klyngen på Møre har kommet seg gjennom tre år med samlet nedgang. Nå peker de fleste pilene oppover igjen.

Mener seg misforstått om at tare kan redusere CO2-utslipp

20. november 2018

- Jeg ville selvsagt ikke hevdet at jeg ikke trodde på ideene mine om å få ned CO2-utslippene med taredyrking, sier forsker Jorunn Skjermo i Sintef.

Alarm på garn reduserte bifangsten av nise med 70 prosent

20. november 2018

Akustiske alarmer på fiskegarn ga mindre bifangst av niser.

Overraskende god tone da fiskeri og oppdrett møttes

20. november 2018

Med «krigen» mellom fiskere og oppdrettsnæringen i Nord-Troms friskt i minne, møttes aktører fra begge næringene til dialogmøte i Øst-Finnmark. Fellesforståelsen var at alle aktører skal ta hensyn til hverandre.

Åpent brev til Nesvik: Din påstand er feil

20. november 2018

Kan du Nesvik snu på ditt utsagn i brevet til Norges Fiskarlag?

Bygget syv settefisk-haller til 330 millioner kroner

19. november 2018

Settefiskanlegget Sisomar feirer at de er ferdige med å bygge sju haller. Jobben har tatt ti år og har kostet rundt 330 millioner kroner fordelt over perioden.

- Hvilke konsekvenser vil vern av Lopphavet få for fiskeriene?

19. november 2018

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) spør klima- og miljøminister Ola Elvestuen, hva vern av Lopphavet vil bety for kommunene og de som fisker i området.

Forskarane sjekkar genetikken til Jan Mayen-torsken

19. november 2018

Havforskarane vil no sjekke genetikken til torsken som «Loran» fiska ved Jan Mayen.

Brennhett tema på agendaen for trøndelagsfiskerne

19. november 2018

Hvor går trønderne i et framtidig omorganisert Norges Fiskarlag? Det blir tema for diskusjon når fiskerne i Midt-Norge samles de neste dagene.

- Oppdrett må inn i lukkede anlegg

19. november 2018

Myndighetene må kreve at et oppdrett må være lukket, og ikke slippe ut enorme mengder møkk.

- Jeg beklager, Arnøy Laks

19. november 2018

Daglig leder Håvard Høgstad i Arnøylaks har lov til å være skuffa over meg.

På bare fire uker ryddet disse gutta 6,3 tonn søppel fra havet

19. november 2018

- Det var en skikkelig tankevekker, sier Ole Noris Tjelta. I sommer var han og Tord Parelius Engseth ansatt av Kvarøy Fiskeoppdrett for å rydde søppel langs strender og på holmer i Lurøy.

Det vart fullt hus då «Norwegian Gannet» vart døypt

19. november 2018

Laurdag kunne gudmor Anne Hvistendahl ønskje hell og lykke og knuse sjampanjeflaska i skutesida på verdas første flytande lakseslakteri. Om tre veker vil truleg den første fisken bli slakta om bord på «Norwegian Gannet».

- Behov for en visjon mot lusegift

19. november 2018

Lakseoppdrettsnæringen må gjennom samme «skifte» når det gjelder bruk av kjemiske midler mot lakselus som næringen har hatt med bruk av antibiotika.

- En skremmende livsløgn

19. november 2018

Sjømatorganisasjonene må samle bransjen og legge en konkret plan for hvordan de skal nå nullutslipp i 2050. Da må de slutte å være talerør for bransjens minst ambisiøse aktører.

Blokken skipsverft har doblet både arbeidsstokken og omsetninga

19. november 2018

Blokken skipsverft i Vesterålen jobber med sin femte aluminiumsbåt siden comebacket i båtbyggerbransjen. Nå har de flere nye konsepter under utvikling.

Mørenot utvikler nye produkter for globalt fiskeri

19. november 2018

De som kjøpte Mørenot har troen på at selskapet kan vokse globalt.

Økte islandske fangster

19. november 2018

Verdien av fangsten til islandske fiskefartøyer økte i oktober. Det er blitt landet mer hyse og sei, men det har også blitt fanget mer torsk.

EØS-avtalen i fare

18. november 2018

Ber om økte sildekvoter snarest

18. november 2018

Ikke før har reguleringsmøtet konstatert at det bare var tatt en eneste sildefangst i åpen gruppe i 2018 - så kommer ønsket om økte maksimalkvoter.

Fiskeriminister Harald Nesvik: Umulig med oppdrett uten lusegift

18. november 2018

Det er ikke mulig å drive oppdrett uten bruk av kjemiske lusemidler. Det er et av punktene fiskeriminister Harald T. Nesvik tar opp i et brev til Norges Fiskarlag sendt onsdag.

Vår stolte fortid

18. november 2018

Felles kulturarv skaper nasjonal identitet. Havboka, Havlandet og serien Lykkeland øker den kollektive bevisstheten om at vi er et havfolk.

Ny satellitt kan hjelpe oppdrettere

18. november 2018

NTNU startet nylig opp arbeidet med å utvikle Smallsat, en liten satellitt med et hyperspektralt kamera. Overvåkning av alger kan være et bruksområde.

Trond (35) bygget seg opp som fisker på villsauer og knallsterk vilje

17. november 2018

Trond Harald Iversen (35) satset stort og har investert for titalls millioner i en 50 fots fiskebåt med kvoter. - Hardt arbeid og mye ansvar, men jeg trives, sier han.

Er fiskerimyndighetenes praksis når det gjelder overtredelsegebyr rettferdig?

17. november 2018

Klageinstansens vedtak om overtredelsesgebyr kan klages inn for retten. Dette er en viktig formell rettssikkerhetsgaranti.

- Usanne påstander om lusebehandling

17. november 2018

Dessverre opplever vi at Ståle P. Fremnesvik fra Naturvernforbundet på nytt framsetter påstander om Arnøy Laks som ikke har belegg i virkeligheten.

Han skal bygge «verdens tryggeste fiskebåt»

17. november 2018

Resultatmessig ble 2017 svakt for Dåfjorden Slipp, med store utgifter til utvikling. Men eier Steinar Andersen er ikke bekymret, for han har spennende planer på lur.

Han leder den digitale ryddejobben i Marine Harvest

17. november 2018

Om ett års tid åpner Marine Harvests første operasjonssentral i Norge. Han som leder den digitale snuoperasjonen innrømmer at selskapet henger etter.

Prisoppgang på over 40 prosent for ringnot-makrell

17. november 2018

Makrellen er en av de økonomisk viktigste artene i norsk fiskerinæring. Førstehåndsprisen økte mye mer enn forventet i høst. Hvorfor?

Provoserte sjømatnæringen i klimadebatt

16. november 2018

Miljøvernere utfordret sjømatnæringen på å hente lavthengende frukter for å redusere klimautslipp. Næringen ba miljøvernerne realitetsorientere seg.

Kapasitetsbygging - nøkkelen til bærekraftig havforvaltning

16. november 2018

Norge har forpliktet seg tungt til FNs bærekraftsmål. Det er mye som kan gjøres i norsk regi, men i det store bildet er vi avhengig av hva som gjøres for å forbedre vår egen havforvaltning. Men i det store bildet er vi avhengig av hva som gjøres i utviklingsland.

Leppefisk-boom drar ned alderen på fiskebåter

16. november 2018

Siden 1980 har gjennomsnittsalderen på fiskebåter steget fra 18 til 28 år. I fjor gikk alderen ned for første gang. Årsaken er den kraftige fornyingen i flåten under 11 meter.

Nytt forskningsskip går rett fra verksted til stas-dåp

16. november 2018

Lørdag blir det stor festivitas i Tromsø når forskningsskipet «Kronprins Haakon» skal døpes. Båten kommer rett fra «service» i Harstad.

Aker BioMarine tapte første runde mot Rimfrost

16. november 2018

Aker BioMarine har tapt første rettsrunde mot Rimfrost i forbindelse med patentstriden for patentet knyttet til krillfabrikktråleren «Juvel».

- For mye torsk av dårlig kvalitet!

16. november 2018

En del av torsken som landes i Nord-Troms akkurat nå holder ikke en kvalitet norsk fiskerinæring kan være bekjent av.

15 oppdrettsbåter tatt i søppelaksjon - ingen fiskebåter

16. november 2018

Under en Interpol-ledet aksjon, «30 days at sea», har inspektører fra Sjøfartsdirektoratet avdekket 23 mulige brudd knyttet til miljø.

- Nærings- og fiskeridepartementet tar ikke lusesaken på alvor

16. november 2018

- Den nye bestemmelsen i akvakulturdriftsforskriften som Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring, er langt fra tilfredsstillende når det gjelder de negative erfaringene som fiskerne har når det gjelder lakseoppdrettsnæringens bruk av avlusingsmidler.

Full krig om harpunfangst på størje

16. november 2018

Full harpunstrid med kraftig ordveksling på årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag.

Vått krutt fra Hoaas

16. november 2018

- Innertieren min glapp. Det er irriterende, men Hoaas roter også med tall i diskusjonen om i lusemiddelbruk, skriver Ståle P. Fremnesvik i Naturvernforbundet i Tromsø

Norges Fiskarlag har parkert seg i organiseringen

16. november 2018

Norges Fiskarlag sentralt vil ikke gjøre mer for å få til en ny fiskarlagsorganisering.

- Vi har ikke vært nok observante på den nye teknologien som kommer

16. november 2018

Men nå mener daglig leder Erlend Haugarvoll i Lingalaks at oppdretterne har blitt flinkere til å ta i bruk ny teknologi.

Frykter sjømatvolumene kan synke fordi vi tukler for mye med naturen

16. november 2018

Kystfiskarlagsleder Arne Pedersen sier vi kan slutte å drømme om en mangedobling av sjømatproduksjonen. - For dersom vi ikke lytter til naturen, risikerer vi tvertimot en reduksjon i produksjonen.

- Seismikk og fiskeri går ikkje bra

16. november 2018

I den seinare tids innlegg om sameksistens mellom fiskeri og olje synest eg at det ofte har blitt presentert et rosenrødt bilde av oljeinteressene i Fiskeribladet.

- Eg krever no at Sjøfartsdirektoratet stopper opp

15. november 2018

Sjøfartsdirektoratet må leggje eit klart regelverk med omsyn til pålegga som skal til for å få godkjent fiskefartøy.

45 slakteriansatte kan miste jobbene sine

15. november 2018

Roan kommune i Trøndelag har 950 innbyggere. 45 av dem jobber ved Kråkøy Slakteri, som fra 1. januar ikke har mer laks å slakte - om de ikke får nye kontrakter.

- Vi kan ikke avvise ideen om å sende fisken levende i rør

15. november 2018

Adm. dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge forstår at folk trekker på smilebåndet over ideen om å frakte fisk i rør fra Nord-Norge og ned til kontinentet, men sier vi om 50 år tvinges til å finne nye samferdselsløsninger.

Brexit-enighet skaper usikkerhet for britiske fiskere

15. november 2018

Enigheten mellom EU og Storbritannia om en brexit-avtale, har skapt usikkerhet om hva den får å si for fiskeriene i britiske farvann.

Fiskeri kvalifisert for ressursrente i to år

15. november 2018

Bare to år har lønnsomheten vært så god i fiskeri at det har vært grunnlag for ressursrentebeskatning.

Vil ta fisken fra de eldste i Åpen gruppe

15. november 2018

Møre og Romsdal Fiskarlag vil ta fisk fra eldre fiskere med pensjon i Åpen gruppe for å løse problemet med for lite fisk til alle deltakerne i gruppa.

Sendte ut mayday da sjarken var i ferd med å synke - både fiskere og båt berget

15. november 2018

Onsdag rykket redningsskøyta «Reidar von Koss» ut etter et mayday-signal fra en sjark som holdt på å synke nord av Makkaur fyr i Båtsfjord. Fiskere og båt ble berget.

- Dumpingen av lusekjemikalier må umiddelbart stanses

15. november 2018

Liv Holmefjord nevner sameksistens i kystsonen. Må bare si at eg ikke har merket noe til sameksistens fra verken oppdrettere eller folkevalgte.

- Dessverre er det fortsatt flest menn som fyller vilkårene for rekrutteringskvoter

15. november 2018

Ingen kvinner fikk tildelt rekrutteringskvoter i år, til tross for at flere søkte. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) påpeker at regjeringen vil fortsette å vurdere mulige tiltak for kvinnelige fiskere.

Milliarder til besvær

15. november 2018

Etter at Havbruksfondet åpnet sekken for å strø penger utover noen kystkommuner, har det selvsagt blitt krangel om penger. Ikke ulikt fiskerinæringen er detaljnivået i debatten høyt, og de fleste ser ikke havet for bare merd.

Fiskarlaget vil hjelpe fiskere som opplever uverdige arbeidsforhold

15. november 2018

- Vi ønsker å hjelpe og ser på om det er noe vi kan gjøre for at fiskere skal slippe å leve under slike uverdige forhold, sier Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

Frossenfisk og taredyrking kan redusere CO2-utslipp

14. november 2018

Frossen fisk er vurdert til å være like bra som fersk fisk og sparer klimaet, hevder Sintef-forsker.

Senterpartiet vil gi ytterligere én milliard til fylkesveiene

14. november 2018

Med god infrastruktur i distriktene kan vi leve av havet for all framtid, mener Senterpartiet. I sitt alternative statsbudsjett ønsker partiet å bruke 1,1 milliard kroner mer enn regjeringa på fylkesveiene.

Regjeringen vil bruke 41 milliarder på klima og miljø

14. november 2018

I forslag til statsbudsjett for 2019 er det bevilget om lag 41 milliarder kroner til klimasatsing, viser en oversikt fra Klima- og miljødepartementet, KLD.

Trodde det hadde rablet for Gregussen da han foreslo ny transportmetode for fisk

14. november 2018

Løsningen for transport fra Norge, og Nord-Norge spesielt, er ikke å klatte på det som ikke fungerer, men å bygge noe helt nytt som kan fungere, mener Otto Gregussen.

Landstrøm og sjøtransport «fjerner» 200.000 biler

14. november 2018

Lakseanlegg på landstrøm tilsvarer 150.000 fossilbiler mindre i trafikken, og laks transportert på skip kan spare 24.000 vogntog årlig bare fra Trøndelags-fylkene.

Båtbygger dømt til 45 dager fengsel

14. november 2018

Eier av Tobias Produksjon Kjell Hopen (81) er dømt til 45 dagers fengsel for mange brudd på arbeidsmiljøloven. Selskapet har fått 75.000 kroner i bot. Dommen er rettskraftig.

- Feilslått erstatningsordning når seismikk ødelegger fisket

14. november 2018

Det er feil at bevisbyrden skal legges på den enkelte fisker når det allerede finnes tilstrekkelig dokumentasjon på at fiskens vandringsmønster påvirkes av seismisk aktivitet.

- Havbruksfondet bør holdes utenfor fordelingspolitikken

13. november 2018

Oppdrettskommuner må kreve å bli behandlet økonomisk på lik linje med kraftkommuner.

- En utfordring med nærgående hval-turister

13. november 2018

Når turistene blir for nærgående må Fiskeridirektoratet trå til for å sikre trygt sildefiske på Kvænangen.

- Kystens infrastruktur blir ikke prioritert i statsbudsjettet

13. november 2018

Heller ikke i statsbudsjett for 2019 er det en nødvendig satsing på infrastruktur på kysten.

Må finne andre løsninger enn å fly laksen til markedene

13. november 2018

Laks er fortsatt klimavennlig mat, selv om den blir transportert rundt halve verden, men vi må finne bedre løsninger, mener statssekretær Roy Angelvik.

Mener kvinner er sjanseløse i konkurransen om rekrutteringskvoter

13. november 2018

Nærings- og fiskeridepartementet oppfordret i år særlig kvinner til å søke rekrutteringskvoter.  Fisker Mari-Ann Johansen mener at det kunne regjeringa spart seg for, fordi kriteriene som er satt gjør kvinnelige fiskere sjanseløse i konkurransen med sine mannlige kolleger.

- Spleis på et par kvoter slik at vi får inn unge kvinner i fiskeryrket

13. november 2018

Ønsker ikke regjeringen kvinnelige fiskere?

Brukar 350 millionar kroner på å utvikle merkevara Mowi

13. november 2018

- Vi ønskjer at Mowi-laks skal vere eit kjent og godt produkt globalt, seier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest.

Marine Harvest skifter navn til Mowi

13. november 2018

Selskapet lanserer tirsdag merkevaren Mowi, og ønsker samtidig å endre navn på selskapet til nettopp Mowi.

Norge kan tape terreng i kampen om størja om ikke fiskerne melder inn bifangst

13. november 2018

Norge taper andeler i fangst av makrellstørje, dersom ikke bifangst av størje meldes inn. Fiskeridirektøren maner til bedre rapportering.

Flybåren laks er en klimaversting

13. november 2018

Havbruksnæringen ønsker å elektrifisere mest mulig av driften for å redusere klimagassutslippene, men ønsker også at mer laks skal flys til fjerne himmelstrøk. Flytransport er en klimaversting.

- Feilinformerer om hva trafikklyssystemet er

12. november 2018

Snakk om å føre salen bak lyset. Man snur opp ned på hva hensikten med det nye kontrollregimet for oppdrettslaks er.

«Loran» fant nytt norsk torskefelt: Funnet kom svært overraskende

12. november 2018

Autolinebåten «Loran» leverer fangst for 12 millioner kroner i dag fra et «nyoppdaget» fiskefelt.

Får støtte til to nye år med torskesamarbeid

12. november 2018

«Arena Torsk» får være med videre i statlig finansiert innovasjonsprogram.

Hanson går som toppsjef i Nordic Group etter uenighet med styret

12. november 2018

Morten Hyldborg Jensen overtar Espen Hansons stilling som toppsjef i Nordic Group.

- Lusemiddelbruken må stanses

12. november 2018

Hvis en løfter blikket, og forsøker å se de store sammenhengene, er det for oss åpenbart at dagens lusemiddelbruk må stanses. Hydrogenperoksid er bare en del av problemet.

Kvænangen: Kystnotflåten slapp innenfor fjordlinja

12. november 2018

Fredag åpnet Fiskeridirektoratet for sildenotfiske innenfor den opprinnelige fjordlinja ytterst i Kvænangen. Det ga umiddelbart mer fart i fisket.

To meters superforsker på vei inn i krillfiske

12. november 2018

Autonome fartøy på to meter og 60 kilo kan snart settes inn i fiskeleting og innhenting av «big data» i kartleggingen av bestander.

«Loran» til Ålesund med historisk fangst

12. november 2018

For første gang i nyere tid har en norsk fiskebåt drevet et lønnsomt fiske etter blåkveite og torsk ved Jan Mayen.

Eriksson hardt ut mot ny flyavgift: - Sjømateksporten vil lide

12. november 2018

Regjeringen har foreslått at det skal legges et påslag på 200.- i flypassasjeravgift på flyvninger utenfor EØS området. Det bekymrer Sjømatbedriftene. - Det ikke vil bidra til et bedret klima snarere tvert imot, sier toppsjef Robert Eriksson.

- Vi er skuffet over å bli fremstilt som miljøkriminelle

12. november 2018

Det er ingen motsetningsforhold mellom oppdretterens økonomi og hensynet til ytre miljø, skriver Håvard Høgstad i dette innlegget.

- Laksenæringen kan ikke bygge sykehjem i Kautokeino

12. november 2018

Det er ikke havbruksnæringen sin oppgave å bygge sykehjem i Kautokeino, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

- Legg bort prestisjesakene og sats på samferdsel i distriktene

11. november 2018

Sentrale politikere i Oslo må legge bort prestisjeprosjektene og gi små samfunn et samferdselsløft med rassikring og trygge veier.

Skal bygge kystfiskebåter for 350 millioner

11. november 2018

I løpet av ti måneder skal Stadyard på Raudeberg levere fire store kystfiskebåter til en verdi opp mot 350 millioner kroner.

Havbruksfondet kan være i spill

11. november 2018

Havbruksfondet, med relativt store utbetalinger til kystkommunene, utfordrer fordelingspolitikken Det kan gi en usikker framtid for havbruksfondet, mener Sjømat Norge-sjefen.

Slik skal gründerne få bukt med spøkelsesfiske

11. november 2018

Tapte fiskeredskaper er et stort problem. Nå har Sintef-forskere utviklet en «merkelapp» som kan festes på teiner og garn.

Lakselus-senteret er på pengejakt

11. november 2018

Private aktører teller på knappene om de skal være med å finansiere Lakselus-senteret videre, men er i utgangspunktet velvillige. Ett tema er i hvor stor grad senteret fortsatt skal prioritere å utvikle en vaksine.

Uenighet om sildekvoten til åpen gruppe

10. november 2018

Det var stor uenighet på reguleringsmøtet om åpen gruppe bør få en avsetning i fiske etter norsk vårgytende sild. Fiskeridirektøren foreslår gruppekvote.


Vi viser maks 100 treff. Prøv å begrense søket ditt.

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...