« FORSIDEN /  ARKIV

Han leder den digitale ryddejobben i Marine Harvest

17. november 2018

Om ett års tid åpner Marine Harvests første operasjonssentral i Norge. Han som leder den digitale snuoperasjonen innrømmer at selskapet henger etter.

Prisoppgang på over 40 prosent for ringnot-makrell

17. november 2018

Makrellen er en av de økonomisk viktigste artene i norsk fiskerinæring. Førstehåndsprisen økte mye mer enn forventet i høst. Hvorfor?

Provoserte sjømatnæringen i klimadebatt

16. november 2018

Miljøvernere utfordret sjømatnæringen på å hente lavthengende frukter for å redusere klimautslipp. Næringen ba miljøvernerne realitetsorientere seg.

Kapasitetsbygging - nøkkelen til bærekraftig havforvaltning

16. november 2018

Norge har forpliktet seg tungt til FNs bærekraftsmål. Det er mye som kan gjøres i norsk regi, men i det store bildet er vi avhengig av hva som gjøres for å forbedre vår egen havforvaltning. Men i det store bildet er vi avhengig av hva som gjøres i utviklingsland.

Leppefisk-boom drar ned alderen på fiskebåter

16. november 2018

Siden 1980 har gjennomsnittsalderen på fiskebåter steget fra 18 til 28 år. I fjor gikk alderen ned for første gang. Årsaken er den kraftige fornyingen i flåten under 11 meter.

Flett nytt forskningsskip går rett fra verksted til stas-dåp

16. november 2018

Lørdag blir det stor festivitas i Tromsø når forskningsskipet «Kronprins Haakon» skal døpes. Båten kommer rett fra «service» i Harstad.

Aker BioMarine tapte første runde mot Rimfrost

16. november 2018

Aker BioMarine har tapt første rettsrunde mot Rimfrost i forbindelse med patentstriden for patentet knyttet til krillfabrikktråleren «Juvel».

- For mye torsk av dårlig kvalitet!

16. november 2018

En del av torsken som landes i Nord-Troms akkurat nå holder ikke en kvalitet norsk fiskerinæring kan være bekjent av.

15 oppdrettsbåter tatt i søppelaksjon - ingen fiskebåter

16. november 2018

Under en Interpol-ledet aksjon, «30 days at sea», har inspektører fra Sjøfartsdirektoratet avdekket 23 mulige brudd knyttet til miljø.

- Nærings- og fiskeridepartementet tar ikke lusesaken på alvor

16. november 2018

- Den nye bestemmelsen i akvakulturdriftsforskriften som Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring, er langt fra tilfredsstillende når det gjelder de negative erfaringene som fiskerne har når det gjelder lakseoppdrettsnæringens bruk av avlusingsmidler.

Full krig om harpunfangst på størje

16. november 2018

Full harpunstrid med kraftig ordveksling på årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag.

Vått krutt fra Hoaas

16. november 2018

- Innertieren min glapp. Det er irriterende, men Hoaas roter også med tall i diskusjonen om i lusemiddelbruk, skriver Ståle P. Fremnesvik i Naturvernforbundet i Tromsø

Norges Fiskarlag har parkert seg i organiseringen

16. november 2018

Norges Fiskarlag sentralt vil ikke gjøre mer for å få til en ny fiskarlagsorganisering.

- Vi har ikke vært nok observante på den nye teknologien som kommer

16. november 2018

Men nå mener daglig leder Erlend Haugarvoll i Lingalaks at oppdretterne har blitt flinkere til å ta i bruk ny teknologi.

Frykter sjømatvolumene kan synke fordi vi tukler for mye med naturen

16. november 2018

Kystfiskarlagsleder Arne Pedersen sier vi kan slutte å drømme om en mangedobling av sjømatproduksjonen. - For dersom vi ikke lytter til naturen, risikerer vi tvertimot en reduksjon i produksjonen.

- Seismikk og fiskeri går ikkje bra

16. november 2018

I den seinare tids innlegg om sameksistens mellom fiskeri og olje synest eg at det ofte har blitt presentert et rosenrødt bilde av oljeinteressene i Fiskeribladet.

- Eg krever no at Sjøfartsdirektoratet stopper opp

15. november 2018

Sjøfartsdirektoratet må leggje eit klart regelverk med omsyn til pålegga som skal til for å få godkjent fiskefartøy.

45 slakteriansatte kan miste jobbene sine

15. november 2018

Roan kommune i Trøndelag har 950 innbyggere. 45 av dem jobber ved Kråkøy Slakteri, som fra 1. januar ikke har mer laks å slakte - om de ikke får nye kontrakter.

- Vi kan ikke avvise ideen om å sende fisken levende i rør

15. november 2018

Adm. dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge forstår at folk trekker på smilebåndet over ideen om å frakte fisk i rør fra Nord-Norge og ned til kontinentet, men sier vi om 50 år tvinges til å finne nye samferdselsløsninger.

Brexit-enighet skaper usikkerhet for britiske fiskere

15. november 2018

Enigheten mellom EU og Storbritannia om en brexit-avtale, har skapt usikkerhet om hva den får å si for fiskeriene i britiske farvann.

Fiskeri kvalifisert for ressursrente i to år

15. november 2018

Bare to år har lønnsomheten vært så god i fiskeri at det har vært grunnlag for ressursrentebeskatning.

Vil ta fisken fra de eldste i Åpen gruppe

15. november 2018

Møre og Romsdal Fiskarlag vil ta fisk fra eldre fiskere med pensjon i Åpen gruppe for å løse problemet med for lite fisk til alle deltakerne i gruppa.

Sendte ut mayday da sjarken var i ferd med å synke - både fiskere og båt berget

15. november 2018

Onsdag rykket redningsskøyta «Reidar von Koss» ut etter et mayday-signal fra en sjark som holdt på å synke nord av Makkaur fyr i Båtsfjord. Fiskere og båt ble berget.

- Dumpingen av lusekjemikalier må umiddelbart stanses

15. november 2018

Liv Holmefjord nevner sameksistens i kystsonen. Må bare si at eg ikke har merket noe til sameksistens fra verken oppdrettere eller folkevalgte.

- Dessverre er det fortsatt flest menn som fyller vilkårene for rekrutteringskvoter

15. november 2018

Ingen kvinner fikk tildelt rekrutteringskvoter i år, til tross for at flere søkte. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) påpeker at regjeringen vil fortsette å vurdere mulige tiltak for kvinnelige fiskere.

Milliarder til besvær

15. november 2018

Etter at Havbruksfondet åpnet sekken for å strø penger utover noen kystkommuner, har det selvsagt blitt krangel om penger. Ikke ulikt fiskerinæringen er detaljnivået i debatten høyt, og de fleste ser ikke havet for bare merd.

Fiskarlaget vil hjelpe fiskere som opplever uverdige arbeidsforhold

15. november 2018

- Vi ønsker å hjelpe og ser på om det er noe vi kan gjøre for at fiskere skal slippe å leve under slike uverdige forhold, sier Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

Frossenfisk og taredyrking kan redusere CO2-utslipp

14. november 2018

Frossen fisk er vurdert til å være like bra som fersk fisk og sparer klimaet, hevder Sintef-forsker.

Senterpartiet vil gi ytterligere én milliard til fylkesveiene

14. november 2018

Med god infrastruktur i distriktene kan vi leve av havet for all framtid, mener Senterpartiet. I sitt alternative statsbudsjett ønsker partiet å bruke 1,1 milliard kroner mer enn regjeringa på fylkesveiene.

Regjeringen vil bruke 41 milliarder på klima og miljø

14. november 2018

I forslag til statsbudsjett for 2019 er det bevilget om lag 41 milliarder kroner til klimasatsing, viser en oversikt fra Klima- og miljødepartementet, KLD.

Trodde det hadde rablet for Gregussen da han foreslo ny transportmetode for fisk

14. november 2018

Løsningen for transport fra Norge, og Nord-Norge spesielt, er ikke å klatte på det som ikke fungerer, men å bygge noe helt nytt som kan fungere, mener Otto Gregussen.

Landstrøm og sjøtransport «fjerner» 200.000 biler

14. november 2018

Lakseanlegg på landstrøm tilsvarer 150.000 fossilbiler mindre i trafikken, og laks transportert på skip kan spare 24.000 vogntog årlig bare fra Trøndelags-fylkene.

Båtbygger dømt til 45 dager fengsel

14. november 2018

Eier av Tobias Produksjon Kjell Hopen (81) er dømt til 45 dagers fengsel for mange brudd på arbeidsmiljøloven. Selskapet har fått 75.000 kroner i bot. Dommen er rettskraftig.

- Feilslått erstatningsordning når seismikk ødelegger fisket

14. november 2018

Det er feil at bevisbyrden skal legges på den enkelte fisker når det allerede finnes tilstrekkelig dokumentasjon på at fiskens vandringsmønster påvirkes av seismisk aktivitet.

- Havbruksfondet bør holdes utenfor fordelingspolitikken

13. november 2018

Oppdrettskommuner må kreve å bli behandlet økonomisk på lik linje med kraftkommuner.

- En utfordring med nærgående hval-turister

13. november 2018

Når turistene blir for nærgående må Fiskeridirektoratet trå til for å sikre trygt sildefiske på Kvænangen.

- Kystens infrastruktur blir ikke prioritert i statsbudsjettet

13. november 2018

Heller ikke i statsbudsjett for 2019 er det en nødvendig satsing på infrastruktur på kysten.

Må finne andre løsninger enn å fly laksen til markedene

13. november 2018

Laks er fortsatt klimavennlig mat, selv om den blir transportert rundt halve verden, men vi må finne bedre løsninger, mener statssekretær Roy Angelvik.

Mener kvinner er sjanseløse i konkurransen om rekrutteringskvoter

13. november 2018

Nærings- og fiskeridepartementet oppfordret i år særlig kvinner til å søke rekrutteringskvoter.  Fisker Mari-Ann Johansen mener at det kunne regjeringa spart seg for, fordi kriteriene som er satt gjør kvinnelige fiskere sjanseløse i konkurransen med sine mannlige kolleger.

- Spleis på et par kvoter slik at vi får inn unge kvinner i fiskeryrket

13. november 2018

Ønsker ikke regjeringen kvinnelige fiskere?

Brukar 350 millionar kroner på å utvikle merkevara Mowi

13. november 2018

- Vi ønskjer at Mowi-laks skal vere eit kjent og godt produkt globalt, seier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest.

Marine Harvest skifter navn til Mowi

13. november 2018

Selskapet lanserer tirsdag merkevaren Mowi, og ønsker samtidig å endre navn på selskapet til nettopp Mowi.

Norge kan tape terreng i kampen om størja om ikke fiskerne melder inn bifangst

13. november 2018

Norge taper andeler i fangst av makrellstørje, dersom ikke bifangst av størje meldes inn. Fiskeridirektøren maner til bedre rapportering.

Flybåren laks er en klimaversting

13. november 2018

Havbruksnæringen ønsker å elektrifisere mest mulig av driften for å redusere klimagassutslippene, men ønsker også at mer laks skal flys til fjerne himmelstrøk. Flytransport er en klimaversting.

- Feilinformerer om hva trafikklyssystemet er

12. november 2018

Snakk om å føre salen bak lyset. Man snur opp ned på hva hensikten med det nye kontrollregimet for oppdrettslaks er.

«Loran» fant nytt norsk torskefelt: Funnet kom svært overraskende

12. november 2018

Autolinebåten «Loran» leverer fangst for 12 millioner kroner i dag fra et «nyoppdaget» fiskefelt.

Får støtte til to nye år med torskesamarbeid

12. november 2018

«Arena Torsk» får være med videre i statlig finansiert innovasjonsprogram.

Hanson går som toppsjef i Nordic Group etter uenighet med styret

12. november 2018

Morten Hyldborg Jensen overtar Espen Hansons stilling som toppsjef i Nordic Group.

- Lusemiddelbruken må stanses

12. november 2018

Hvis en løfter blikket, og forsøker å se de store sammenhengene, er det for oss åpenbart at dagens lusemiddelbruk må stanses. Hydrogenperoksid er bare en del av problemet.

Kvænangen: Kystnotflåten slapp innenfor fjordlinja

12. november 2018

Fredag åpnet Fiskeridirektoratet for sildenotfiske innenfor den opprinnelige fjordlinja ytterst i Kvænangen. Det ga umiddelbart mer fart i fisket.

To meters superforsker på vei inn i krillfiske

12. november 2018

Autonome fartøy på to meter og 60 kilo kan snart settes inn i fiskeleting og innhenting av «big data» i kartleggingen av bestander.

«Loran» til Ålesund med historisk fangst

12. november 2018

For første gang i nyere tid har en norsk fiskebåt drevet et lønnsomt fiske etter blåkveite og torsk ved Jan Mayen.

Eriksson hardt ut mot ny flyavgift: - Sjømateksporten vil lide

12. november 2018

Regjeringen har foreslått at det skal legges et påslag på 200.- i flypassasjeravgift på flyvninger utenfor EØS området. Det bekymrer Sjømatbedriftene. - Det ikke vil bidra til et bedret klima snarere tvert imot, sier toppsjef Robert Eriksson.

- Vi er skuffet over å bli fremstilt som miljøkriminelle

12. november 2018

Det er ingen motsetningsforhold mellom oppdretterens økonomi og hensynet til ytre miljø, skriver Håvard Høgstad i dette innlegget.

- Laksenæringen kan ikke bygge sykehjem i Kautokeino

12. november 2018

Det er ikke havbruksnæringen sin oppgave å bygge sykehjem i Kautokeino, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

- Legg bort prestisjesakene og sats på samferdsel i distriktene

11. november 2018

Sentrale politikere i Oslo må legge bort prestisjeprosjektene og gi små samfunn et samferdselsløft med rassikring og trygge veier.

Skal bygge kystfiskebåter for 350 millioner

11. november 2018

I løpet av ti måneder skal Stadyard på Raudeberg levere fire store kystfiskebåter til en verdi opp mot 350 millioner kroner.

Havbruksfondet kan være i spill

11. november 2018

Havbruksfondet, med relativt store utbetalinger til kystkommunene, utfordrer fordelingspolitikken Det kan gi en usikker framtid for havbruksfondet, mener Sjømat Norge-sjefen.

Slik skal gründerne få bukt med spøkelsesfiske

11. november 2018

Tapte fiskeredskaper er et stort problem. Nå har Sintef-forskere utviklet en «merkelapp» som kan festes på teiner og garn.

Lakselus-senteret er på pengejakt

11. november 2018

Private aktører teller på knappene om de skal være med å finansiere Lakselus-senteret videre, men er i utgangspunktet velvillige. Ett tema er i hvor stor grad senteret fortsatt skal prioritere å utvikle en vaksine.

Uenighet om sildekvoten til åpen gruppe

10. november 2018

Det var stor uenighet på reguleringsmøtet om åpen gruppe bør få en avsetning i fiske etter norsk vårgytende sild. Fiskeridirektøren foreslår gruppekvote.

Jobber med å finne ut mer om smak og lukt på tang og tare

10. november 2018

Gjennom flere forskningsprosjekter har Møreforsking undersøkt smaksegenskaper og effekter av ulike produksjonsprosesser for tang og tare, altså makroalger.

Nytten av digitalisering i marin og maritim sektor

10. november 2018

Kan fiskeleting, fangst og prosessering av fisk i nær fremtid bli autonomt, eller vil fiskeri og havbruk fortsatt være noenlunde menneskestyrt og tradisjonelt de neste tiårene?

Brukbart rekefiske i sør til tross for dårlig vær

10. november 2018

Rekefiskerne i sør har slitt med mye dårlig vær og fisket har vært noe variabelt den senere tid.

Her kan de gå inn og se hvordan arbeidsbåten blir

10. november 2018

Lerøy har brukt virtuell virkelighet (VR) til to prosjekter. - Vi sparer oss for mye etterarbeid, sier Harald Sveier, teknisk sjef i Lerøy.

Mørenot tar styring på motordrevet tråldør

10. november 2018

Mørenots nye styrbare tråldører tar sikte på å nå både pelagisk og bunntrål. Selskapet venter å få patentsøknaden innfridd før utgangen av året.

Protest mot to seikvoter på én båt

9. november 2018

Fiskeriministeren har vedtatt at kystnotbåter med adgang til to seikvoter fortsatt skal få fiske begge. Det faller ikke i god jord i Norges Kystfiskarlag.

Daniel fikk kvote på første forsøk: - Jeg fikk sjokk

9. november 2018

Daniel Kleppe er én av ti som har fått tilsagn om rekrutteringskvote. Nå investerer han trolig i ny sjark.

Fiskeridirektøren vil ha en lukket kystgruppe som fisker makrell

9. november 2018

Fiskeridirektøren vil slå sammen dagens tre reguleringsgrupper til en for lukket kystgruppe i fisket etter makrell i 2019.

- Det er ikke få pussige utspill vi nå ser fra oppdrettsbransjen

9. november 2018

Her er historien om samfunnskontakten som mista bakkekontakten, da han ville dekke over oppdretternes skjødesløse bruk av fjordene.

- Fremnesvik bommer

9. november 2018

Fremnesvik i Naturvernforbundet bommer både på debattema og fakta. Hvis vi kan enes om at noe som ikke er brukt, ikke kan ha en påvirkning, er vi kommet et stykke på vei.

Reder Mikal Steffensen satser på land - investerer i restråstoff

9. november 2018

Rederen fra Myre i Vesterålen kjøper tranprodusent og bygger ensilasjefabrikk.

Tror på voldsom vekst i fiskeri og havbruk i nord

9. november 2018

En ny Sintef-rapport slår fast at antall ansatte i fiskeri og havbruksnæringen i Nord-Norge kan øke voldsomt. Også verdien vil skyte i været, tror forskerne.

Nå er det klart - disse ti får rekrutteringskvoter

9. november 2018

Ti heldige menn fra fem fiskerifylker har fått tilsagn om rekrutteringskvoter for 2019. En klagerunde gjenstår før vedtakene er endelig.

Planleggingen av den andre Havfarmen er i full gang

9. november 2018

Byggingen av Nordlaks sin første havfarm har startet. - Det har vært lærerikt og utfordrende på mange nivå, sier prosjektleder Håkon Ådnanes i NSK Ship Design.

Stiller spørsmål om leppefiskfordeling

9. november 2018

Fiskeridirektøren vil videreføre reguleringsopplegget for leppefiskfisket. Norges Kystfiskarlag stiller spørsmål ved at salg av kvoter endrer den geografiske fordelingen i fisket.

Fortsatt mulig å få fartøy instruks-godkjent i sør

9. november 2018

Sjøfartsdirektoratet holder fast ved at det fortsatt finnes kapasitet til å få fartøyinstruksen ordnet, selv om de godkjente foretakene i nord er hardt presset.

- Fra ny giv og optimisme til nedtur i Honningsvåg

8. november 2018

Oljen skal på land i Finnmark, terminalen skal bygges og levedyktige samfunn skal utvikles.

- Tar uroen fra villfisknæringen i Troms på alvor

8. november 2018

Sjømatbedriftene registrerer at det er stor uro blant aktører i villfisknæringene i Troms for tiden, der det er blitt rapportert om døde reker. Fiskeriministeren bør iverksette innstramninger raskere enn planlagt.

Går til krig mot listeria med mikrobølger

8. november 2018

Listeria er en utfordring for sjømatnæringa. Gründer Dann-Roger Olsen vil ta knekken på bakteriene med mikrobølger.

Går hardt ut mot at laksekommunene får mest penger

8. november 2018

Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) mener at også innlandskommunene må få penger fra havbruksfondet som er fylt opp med penger fra laksevekst.

Ros til KrF etter løfte om å fremme kystfisket i regjeringsforhandlinger

8. november 2018

Før KrF inntar forhandlingsbordet for en eventuell firepartiregjering, lover partiet å kjempe kystfiskernes sak. Det gleder både Norges Råfisklag og Kystfiskarlaget.

- Frykter liv må gå tapt før vi blir hørt

8. november 2018

Det er kun tjuvflaks at liv ikke har gått tapt i de mange snøskredene på Arnøya i Troms. I fjor vinter var fylkesvei 347 stengt i til sammen én måned. Ytterst, ved veiens ende, ligger fiskemottaket Årvikbruket som taper store summer på stengt vei.

Oppdrettere i beredskap for oljesøl etter fregattforlis

8. november 2018

Lokale oppdretter følger situasjonen nøye og holder seg oppdatert om utslipp fra fregatten «KNM Helge Ingstad» som kolliderte med tankskipet «Sola TS» nord i Hordaland torsdag morgen.

Kvoten på NVG-sild økes med 154.000 tonn, men kyststatene er ikke enige om fordelingen

8. november 2018

Totalkvoten for NVG-sild for 2019 er satt til 588.562 tonn. Det er en økning på nær 154.000 tonn fra inneværende år. Fordelingen mellom kyststatene er imidlertid ikke avklart.

Hollywood-regissør skal få nordmenn til å spise mer fisk

8. november 2018

Nordmann og Hollywood-regissør Harald Zwart står bak den nye reklamefilmen som Norges sjømatråd lanserer fredag. Målet er å få nordmenn til å spise sjømat minst tre ganger i uken.

Svakere fra Lerøy

8. november 2018

Sterk etterspørsel etter hvitfisk, men lavere fangstvolum i 3. kvartal. Lerøy Seafood Groups datterselskap Havfisk fikk gjennomsnittlig 23 prosent bedre priser, men konsernet har svakere resultater i år.

Selger mer fiskemel og -olje

8. november 2018

Høyere salg av fiskemel og -olje i tredje kvartal ga Austevoll Seafood 414 millioner kroner i økte inntekter i tredje kvartal. Resultatet ble mer enn doblet.

Tobø Fisk får ny daglig leder

8. november 2018

Tor-Bjarne Stabell trekker seg tilbake, og 33 år gamle Even Johansen tar over roret i Havøysund.

Sameksistens krever dialog

8. november 2018

Sameksistens i kystsonen er kanskje en av våre store utfordringer framover. Som nasjon må vi være i stand til å foreta gode avveininger mellom fiskeri, havbruk og annen aktivitet som hører havet til. Er vi ikke gode her så kan vi gå glipp av de mulighetene havet gir oss.

Ga ikke opp drømmen om «Kystbas» selv da båten sank

8. november 2018

For to år siden falt brødrene Håkon (21) og Harald (19) Nymoen Selvik pladask for «Kystbas». Men før drømmesjarken ble deres, skulle den gå til en annen eier, forlise og gjennomgå sju hevingsforsøk.

Snurrevadbåten «Meybell» med feminine former skal føles trygg når været blir ille

8. november 2018

De runde formene fra snurrevadbåten «Sofie» føres nå videre med en ny båt fra Grovfjord Båtbyggeri til våren.

Søstre fra Vesterålen doblet formuen på ett år

7. november 2018

På mannsdominerte topplister er søstrene Eva og Anna Kristoffersen fra Bø i Vesterålen et unntak.

Fortsetter med seifisket i nord som i år

7. november 2018

Fiskeridirektøren fikk tilslutning fra reguleringsmøtet til å videreføre reguleringsopplegget fra 2018 i 2019.

KrF ønsker å gi flere millioner til kystfiskerne

7. november 2018

KrF går nå inn i forhandlinger med regjeringspartiene. Steinar Reiten lover å kjempe hardt for at deres fiskeripolitikk skal bli gjeldende. - Greit at vi er et lite parti, men vi er ikke bevisstløse i vår fiskeripolitikk, sier han.


Vi viser maks 100 treff. Prøv å begrense søket ditt.

Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...