DIGITAL - Ordinær pris 1 år

Epost-adresse eller mobilnummer
 

Behandling av personopplysninger
Når du registrerer deg og bruker Fiskeribladets tjenester behandler vi informasjon om deg og din bruk til ulike formål.
Dette gjør vi blant annet for å gi for å gi deg en god brukeropplevelse når du er på Fiskeribladet. Opplysningene dine er trygge hos oss.
Du kan til enhver tid lese mer om behandlingen og formålene med den, samt administrere dine innstillinger på våre personvernsider.

Betingelser:
Abonnementet løper til det sies opp. Prisendringer forhåndsvarsles gjennom annonse i Fiskeribladet . I utlandet gjelder egne priser.
Ved månedsfaktura vil første faktura gjelde for to måneder

OBS! Nettabonnementet har en sperre som låser abonnementet til én pc i 120 minutter. Du kan ikke benytte deg av abonnementet fra annen pc innen disse 120 minuttene.

Abonnementet gjelder til det sies opp av abonnenten.


Conditions:
Your subscription will run until it is terminated. Price pre-notified through advertisement in Fisheries magazine . The price of the subscription period will be paid to old price, get the adjusted date of subscription renewal. In other countries apply their own prices.

Attention! The online subscription has a lock that locks subscription to one computer for 30 minutes. You can not use your subscription from any computer within these 30 minutes.

Your subscription is valid until it is terminated by the subscriber.