Fiskeribladet
?

Denne artikkelen er laget på vegne av en annonsør. Journalistene i Fiskeribladet har ikke noe med innholdet å gjøre. Annonseinnholdet er produsert av Fiskeribladets annonseavdeling.

Ta gjerne kontakt på e-post for innspill eller spørsmål.

Nyhet: Høyfrekvenssonar med 3D og biomassemåling!

Furuno høyfrekvenssonar FSV-75 ble introdusert i fjor sommer og har blitt godt mottatt. Nå lanserer vi 3D-versjonen. Vi gir alle våre kunder som har denne sonaren mulighet til å teste!

Jeg er veldig spent på å få testet 3D på seifisket. Seien kan være vanskelig å få god oversikt over både med ekkolodd og sonar. Men en 3D-presentasjon kan kanskje gi nyttige detaljer om hvordan fisken står, hvor tett den står, og det kan absolutt være blant de avgjørende faktorene for et godt fiske, sier Kjell Bjørnar Bakken.Foto: Furuno
Jeg er veldig spent på å få testet 3D på seifisket. Seien kan være vanskelig å få god oversikt over både med ekkolodd og sonar. Men en 3D-presentasjon kan kanskje gi nyttige detaljer om hvordan fisken står, hvor tett den står, og det kan absolutt være blant de avgjørende faktorene for et godt fiske, sier Kjell Bjørnar Bakken.Foto: Furuno
ANNONSØRINNHOLD FRA
Furuno. Tekstforfatter: Linda Wiik

Flere av våre kunder har installert, og etter hvert fått litt erfaring med, vår nyeste høyfrekvenssonar FURUNO FSV-75. Erfaringene er at skilleevnen er meget god og at rekkevidden er tilstrekkelig for denne frekvensen.

- Vi har fått testet høyfrekvenssonaren både på makrell og sild og har hatt veldig stor nytte av den. På disse fiskeriene er det i under setting av nota vi har brukt den. Nå er vi spent på å teste den på årets seifiske, sier Kjell Bjørnar Bakken, skipper på Støttfjord.

zoomHøyfrekvenssonar FSV-75 gir et støyfritt bilde med en svært nyansert avtegning av ekko. Bildet har tydelig avtegning av bunn og fisk som står nær bunnen. Bruk av fargeskala, tallverdier og symboler gir god oversikt over fiskens bevegelser.
Høyfrekvenssonar FSV-75 gir et støyfritt bilde med en svært nyansert avtegning av ekko. Bildet har tydelig avtegning av bunn og fisk som står nær bunnen. Bruk av fargeskala, tallverdier og symboler gir god oversikt over fiskens bevegelser.

God deteksjon i kupert terreng

I seifisket brukes sonaren aktivt også i letefasen og her er sonarens skilleevne viktig. Fisket foregår i områder der bunnformasjonene er mer kupert. Fisken står oftere i slør nær bunn eller på kanter, heller enn i store stimer, i frie vannmasser. Da er høy frekvens avgjørende for å oppnå tilstrekkelig skilleevne.

- Jeg er veldig spent på å få testet 3D på seifisket, sier Bakken. Seien kan være vanskelig å få god oversikt over både med ekkolodd og sonar. Men en 3D-presentasjon kan kanskje gi nyttige detaljer om hvordan fisken står, hvor tett den står, og det kan absolutt være blant de avgjørende faktorene for et godt fiske, sier Bakken fra skipperstolen om bord i Støttfjord.

zoomFSV-75 3D historikk.
FSV-75 3D historikk.


Dedikerte skjermer eller visning i matrise. FSV-75 3D har støtte for toskjermsløsning, som gir mulighet for å jobbe i det vanlige sonarbildet og samtidig ha 3D-visningen aktiv, enten ved at to skjermer er tilkoblet prosessor eller gjennom en matriseløsning.

zoomFSV-75 3D har signalprosessering som gir rikelig nok detaljer til å kunne beregne biomasse. Man setter ut en ramme rundt aktuelt område og får avlesning i skjermbildet i 3D-visningen.
FSV-75 3D har signalprosessering som gir rikelig nok detaljer til å kunne beregne biomasse. Man setter ut en ramme rundt aktuelt område og får avlesning i skjermbildet i 3D-visningen.

 Tilpassede brukerprogrammer

Den sonarpakken vi har nå har en veldig høy ytelse. Sonarene fungerer godt under flere forhold, selv uten spesielle tilpasninger, men for at de skal fungere optimalt, jobber vi hele tiden for å kunne tilby finjusterte brukerprogrammer.

Høyfrekvenssonaren er fortsatt ny i markedet. Erfaringer fra arbeidet med brukerprogrammer for andre modeller er at hovedtyngden av arbeidet går over et par år.

- For FSV-75 er det foreløpig fra makrellfisket vi har mest erfaring og datagrunnlag. Vi er godt i rute for å ha gode brukerprogram klar når dette fiskeriet skal i gang igjen på sensommeren, forsikrer Kjell Almås fra Furuno.

 

zoomBilde

Meld deg på vårt nyhetsbrev på www.furuno.no.

 

VI KOMPLETTERER SONARPAKKEN

Høyfrekvenssonar - FSV-75/3D (180 kHz)

Detaljert informasjon og skarpe avtegninger av ekko. Svært god skilleevne. Mulighet for toskjermsløsning for å kunne jobbe samtidig med 3D presentasjon. Opsjon for oppgradering til 3D. Norsk meny.

Les mer om FSV-75/3D

Mellomfrekvenssonar - FSV-85 (80 kHz)

Meget god deteksjon. Meget god skilleevne og tydelig avtegning av bunn og fisk som står nært bunn. Mulighet for toskjermsløsning for å kunne jobbe samtidig med ulike innstillinger for gain, range og tilt.

Les mer om FSV-85

Lavfrekvenssonar - FSV-25/F3D-S (20 kHz)

Svært lang rekkevidde med deteksjon opp til 10 000 m. God oppløsning på korte avstander. Mulighet for toskjermsløsning for å kunne jobbe samtidig med ulike innstillinger for gain, range og tilt. Opsjon for oppgradering til 3D.

Les mer om FSV-25

Les mer om F3D-S

Forbereder ny båt for kolmulefisket!
Mer fra Furuno. Tekstforfatter: Linda Wiik

Forbereder ny båt for kolmulefisket!

Godt forberedt til årets makrellfiske!
Mer fra Furuno. Tekstforfatter: Linda Wiik

Godt forberedt til årets makrellfiske!

Gode erfaringer med WASSP F3X multistråleekkolodd
Mer fra Furuno. Tekstforfatter: Linda Wiik

Gode erfaringer med WASSP F3X multistråleekkolodd

Furuno med nytt brukonsept
Mer fra Furuno. Tekstforfatter: Linda Wiik

Furuno med nytt brukonsept