Fiskeribladet
?

Denne artikkelen er laget på vegne av en annonsør. Journalistene i Fiskeribladet har ikke noe med innholdet å gjøre. Annonseinnholdet er produsert av Fiskeribladets annonseavdeling.

Ta gjerne kontakt på e-post for innspill eller spørsmål.

Marel og hvitfiskforedlere former industriens fremtid

Når deltakerne ankommer Marels femte Whitefish ShowHow i København i september i år, vil de få innsikt fra noen av bransjens skarpeste hoder.

Foto: Marel
Foto: Marel
ANNONSØRINNHOLD FRA
Marel

Omfanget og opplegget rundt demoene er imponerende, og inkluderer alltid noen få nye konsepter som ennå ikke er lansert. Whitefish ShowHow er uansett langt mer enn en dag med et fullstappet demo-program.

Her får du presentasjoner fra gjesteforelesere, Marel-seminarer og like viktig, nettverksbyggingen blant deltakerne som har kunnskap og mulighet til å endre retningen for fiskeforedlingsindustrien. Med inntoget av Industry 4.0 har denne typen samarbeid blitt viktigere enn noensinne, når fabrikkene nå tar store steg innenfor automatisering og vurderer hvert trinn i prosesseringskjeden.

Som Sigurdur Ólason forklarer, 

- The ShowHow gjenspeiler sterkt hva vi tar sikte på å oppnå hvert år - hver dag! - vi samarbeider tett med våre kunder for å finne bedre og bedre måter å bearbeide fisk på.

zoomMYRE: Primex’ foredlingsanlegg har et unikt automasjonsnivå.
MYRE: Primex’ foredlingsanlegg har et unikt automasjonsnivå.

Primex Myre: fremtidsrettet fiskeforedling

Primex Myre har et automasjonsnivå som er unikt for fiskeforedlingsindustrien. Det utmerker seg gjennom svært rask produksjon, minimalt med manuell håndtering, samt utstyr og programvare som sikrer sporbarhet og matsikkerhet.

Det 5700 m2 store Primex-foredlingsanlegget i Myre i Nordland har et rikholdig utvalg av høyt automatisert utstyr og programvare fra Marel.

Fabrikken har en beliggenhet som sikrer enkel forsyning av rikelige mengder kortreist kvalitetstorsk i sesong, og er utstyrt med avanserte fiskeforedlingsløsninger som sørger for at selskapet kan levere en rekke kvalitetsprodukter og ha produksjonen nærmest mulig sluttkunden.

- Vi ønsket oss en toppmoderne hvitfiskfabrikk, og Myre er det best tenkelige stedet i verden å ha en slik fabrikk på, sier Martin Rasmussen, daglig leder hos Primex.

Nye produktmuligheter

Anlegget, som ble bygget fra grunnen av, sto klart på bare to år.

- Det var et virkelig stramt tidsskjema! understreker Rasmussen.

Selv om fabrikken ikke har nådd full kapasitet helt ennå, har den allerede åpnet nye muligheter for Primex. 

- Etter produksjonsoppstarten for ett år siden, har vi utviklet mange nye produkter, forteller Rasmussen. 

- Den nye teknologien hjelper oss med for å levere bedre produkter til sluttkunden.

zoomFLEXICUT-SYSTEMETFleXicut-vannskjæreren med presisjonsdetektering av bein fjerner automatisk fiskebein og porsjonerer fisken nøyaktig etter kundens spesifikasjoner. Den produserer ensartede, nøyaktig kuttede produkter som deretter distribueres i forskjellige produktflyter som er angitt av den intelligente programvaren i FleXisort-systemet for produktdistribusjon.I tillegg til fordelene med økt automatisering, sørger det intelligente FleXicut-systemet for at produsentene får bedre mulighet til å styre produksjonen og unngå bufferproblemer ved å sikre at produksjonen aldri overskrider kapasiteten til andre prosesser.Gjennom Innova-programvaren for næringsmiddelproduksjon får lederne hos Primex all viktig informasjon direkte i sanntid, slik at de kan administrere og optimalisere hele produksjonsprosessen for å styre distribusjonen av råmaterialer som kommer inn, og styre produksjonen ut fra produktordrene.
FLEXICUT-SYSTEMETFleXicut-vannskjæreren med presisjonsdetektering av bein fjerner automatisk fiskebein og porsjonerer fisken nøyaktig etter kundens spesifikasjoner. Den produserer ensartede, nøyaktig kuttede produkter som deretter distribueres i forskjellige produktflyter som er angitt av den intelligente programvaren i FleXisort-systemet for produktdistribusjon.I tillegg til fordelene med økt automatisering, sørger det intelligente FleXicut-systemet for at produsentene får bedre mulighet til å styre produksjonen og unngå bufferproblemer ved å sikreat produksjonen aldri overskrider kapasiteten til andre prosesser.Gjennom Innova-programvaren for næringsmiddelproduksjon får lederne hos Primex all viktig informasjon direkte i sanntid, slik at de kan administrere og optimalisere hele produksjonsprosessen for å styre distribusjonen av råmaterialer som kommer inn, og styre produksjonen ut fra produktordrene.

- Etter min mening er dette verdens mest avanserte fiskeforedlingsanlegg, betoner han.

Andre fabrikker på omtrent samme størrelse har varierende grad av automatisering. Primex skiller seg imidlertid ut også blant fabrikkene som har lignende utstyr og et tilsvarende antall operatører. 

- FleXisort har gitt oss svært sofistikerte programmer som gjør at vi kan ta emballering og distribusjon til et helt annet nivå i forhold til mange andre, forklarer Rasmussen. 

- Med dette verktøyet får vi utnyttet hele fileten optimalt.

Filetbruk

- Sluttkundene ønsker ensartede produkter med fast vekt, påpeker Rasmussen. 

- FleXicut og FleXisort er i så måte ekstremt gode verktøy, ved at de gir oss fleksibilitet til å optimalisere filetene til ulike produkter og med forskjellig vekt og størrelse.

Evnen til å få maksimalt ut av filetene har stor betydning for fortjenesten. 

- Dette er noe helt annet enn å kjøre fisken gjennom manuelle trimmestasjoner i en produksjonslinje, der man sitter igjen med rester man ikke vet hva man skal gjøre med, poengterer han.

Automatisk pakking

Primex er første sjømataktør i verden til å ta i bruk Marels pakkerobot i produksjonen.

Gjennom helautomatisk robotpakking i høy hastighet kan Primex møte ordrene mer effektivt og enklere ved at foredlingsprosessen justeres automatisk etter hvilken produktvekt og -størrelse som best samsvarer med den enkelte ordren.

zoom

Robotene er et verdifullt verktøy, særlig ettersom de tar seg av mye av pakkingen til kjeder hos Primex. 

- Vi kan styre og har bedre oversikt over svinnet, forklarer Rasmussen. 

- I tillegg kan vi utnytte fisken på en helt annen måte, ettersom pakkingen blir mer ensartet enn når den gjøres manuelt.

Selv om FleXicut og RoboBatcher har satt nye industristandarder, er det kombinasjonen av disse i den i integrerte løsningen som sørger for den virkelige verdiskapningen. Som Rasmussen påpeker: 

- Vi valgte Marel fordi de kunne gi oss den beste totalløsningen.

Fleksibilitet med Industry 4.0

Primex Myre-fabrikken er et svært spennende prosjekt som har et kontinuerlig utviklingspotensial. Denne naturlige fleksibiliteten sikrer at Primex også får optimalt utbytte av de kommende Industry 4.0-teknologiene.

- For å være en såkalt "smart fabrikk", må man ha fleksibiliteten til å kunne utvikle seg, understreker Åsmund Haga, regional salgssjef hos Marel. 

- Primex og Marel har derfor inngått en samarbeidsavtale som gir dem mulighet til å forme den fremtidige foredlingen av hvitfisk i Myre-fabrikken og i bransjen generelt.

zoomOM INNOVAInnova sikrer pålitelig datainnsamling og gir dermed full sporbarhet gjennom hele produksjonsprosessen. Dette omfatter blant annet sanntidsovervåking av sentrale resultatindikatorer (KPI-er) som utbytte, produksjonsflyt, kvalitet, kapasitet og arbeidseffektivitet. Denne verdifulle informasjonen gjør det mulig for produsentene å identifisere muligheter for forbedringer, samtidig som produksjonen er i samsvar med kvalitets- og mattrygghetsstandarder.
OM INNOVAInnova sikrer pålitelig datainnsamling og gir dermed full sporbarhet gjennom hele produksjonsprosessen. Dette omfatter blant annet sanntidsovervåking av sentrale resultatindikatorer (KPI-er) som utbytte, produksjonsflyt, kvalitet, kapasitet og arbeidseffektivitet. Denne verdifulle informasjonen gjør det mulig for produsentene å identifisere muligheter for forbedringer, samtidig som produksjonen er i samsvar med kvalitets- og mattrygghetsstandarder.

Marel hjelper til med å utvikle teknologi som åpner for økt automatisering i hele verdikjeden. Det vil bli mer automatisering innenfor fiskeforedling i lang, lang tid fremover. Rasmussen er enig: 

- Jeg tror vi kommer til å fortsette å redusere antall operatører i produksjonen og sette inn flere roboter eller andre pakkeløsninger som gir økt utbytte. 

På den andre siden vil det bli flere arbeidsplasser innenfor de tekniske områdene. 

- Ressursene flyttes fra linjeoperatørene over til mer tekniske avdelinger som programvare, ingeniørarbeid, vedlikehold og administrasjon.

Kappløpet videre

- Når vi i Marel snakker om "kappløpet om smartfabrikken", mener vi ikke at det bare kan være én vinner, selv blant konkurrenter, sier Åsmund Haga. 

- Det vi prøver å si, er at produsenter som ignorerer de nye teknologiene, risikerer å ramle av lasset. Det handler derfor mer om å være med på kappløpet og komme raskt ut fra start.

- Og så må du selvsagt sørge for at du har det nyeste Marel-utstyret, slik at du holder koken! legger han til med et smil.

Primex Myre har satt ny standard både når det gjelder smartere foredling og automatisering, og Rasmussen håper at flere vil følge i deres fotspor. 

- Jeg håper vi får foraer der vi kan drøfte ulike problemstillinger med andre produsenter, sier han. 

- Og hvis næringen vokser, vil det i sin tur gi leverandørene mulighet til å forbedre egne teknologinivåer.

En samkjøring av hele verdikjeden innenfor fiskeforedling vil gi mange fordeler. 

- Jeg tror at den største utfordringen nå er å få råmaterialet til å bli mer ensartet i kvalitet, betoner Rasmussen. 

- Hvis vi lykkes med det, tror jeg det vil bli langt enklere å gjøre foredlingen mer automatisert.

Rasmussen påpeker videre at sporbarhet blir stadig viktigere: 

- Kunden ønsker å vite i detalj - ned til navnet på fiskebåten - hvor produktet kommer fra. Med systemet vårt stiller vi godt forberedt for fremtiden ved at vi kan spore produktet tilbake til en bestemt båt selv når vi foredler fangst fra flere båter på samme dag. Dette gir oss full sporbarhet og kontroll over produksjonen.

zoomWHITEFISH SHOWHOW
WHITEFISH SHOWHOW

For å lese mer om WhiteFish ShowHow, klikk her.