Fiskeribladet
?

Denne artikkelen er laget på vegne av en annonsør. Journalistene i Fiskeribladet har ikke noe med innholdet å gjøre. Annonseinnholdet er produsert av Fiskeribladets annonseavdeling.

Ta gjerne kontakt på e-post for innspill eller spørsmål.

Gode erfaringer med WASSP F3X multistråleekkolodd

Furuno WASSP multistråleekkolodd gir svært detaljert oversikt over bunnforholdene på dine fiskeplasser.

Overstyrmann på Herøyfjord, Terje Eriksen, har brukt WASSP under tråling etter både sild, makrell og øyepål. Han er godt fornøyd.- Det vi særlig bruker WASSP til under tråling, er å se hvor fisken står og hvor stimen er mest konsentrert. Da har vi god styreinformasjon for båt og trål. Nå er vi veldig spent på WASSP og tobisfisket, som starter i mai. Tobis er ikke lett å se med tradisjonelle ekkolodd, men vi har håp om at vi skal få til dette med WASSP.Foto: Furuno
Overstyrmann på Herøyfjord, Terje Eriksen, har brukt WASSP under tråling etter både sild, makrell og øyepål. Han er godt fornøyd.- Det vi særlig bruker WASSP til under tråling, er å se hvor fisken står og hvor stimen er mest konsentrert. Da har vi god styreinformasjon for båt og trål. Nå er vi veldig spent på WASSP og tobisfisket, som starter i mai. Tobis er ikke lett å se med tradisjonelle ekkolodd, men vi har håp om at vi skal få til dette med WASSP.Foto: Furuno
ANNONSØRINNHOLD FRA
Furuno

Dette avanserte ekkoloddet avslører de gunstigste områdene for fangst basert på nøyaktig bunnkartlegging og erfaring med hvor fisk av ulik art trives. Det kan være på bløt eller hard bunn, langs bratte kanter, rundt vrak eller i områder med korall.

Oppmåling 

Integrer WASSP med TimeZero. Se video.

WASSP multistråleekkolodd viser bunntopografi med stor nøyaktighet. Dette loddet har 224 stråler fordelt på 120 grader. Hva vil det si i praksis?

Man kartlegger bunnen kontinuerlig i en bredde på ca. 3 x dybden. Er man eksempelvis på 200 meters dyp dekkes et område i 600 meters bredde. Man kan dermed dekke store områder på kort tid. Detaljeringsgraden er imponerende. Noe lignende har tidligere ikke vært mulig å oppnå, med ekkolodd i tilsvarende prisklasse.

Unngå tap av bruk 

Tap av bruk har vokst til et betydelig miljøproblem og truer både fisk, marine pattedyr og sjøfugl. Med WASSP bunnkartlegging kan man avdekke fester av ulike slag, det være seg store steiner, kuperte bunnformasjoner eller rester av installasjoner på havbunnen. Med slik informasjon reduseres risikoen for å miste bruk under fiskeri. Under gode forhold kan man også identifisere bruk som driver i sjøen, og bidra til at disse fjernes.

zoomSkipper på Seir, Stian Urkedal, er en av dem som er godt fornøyd med bunndataene som WASSP leverer. - Med WASSP har vi helt nye muligheter til å finne gode fiskeplasser og dermed få til et mer effektiv fiske. Da skal det ikke mye til før investeringen i et slikt instrument er tjent inn, sier han.
Skipper på Seir, Stian Urkedal, er en av dem som er godt fornøyd med bunndataene som WASSP leverer. - Med WASSP har vi helt nye muligheter til å finne gode fiskeplasser og dermed få til et mer effektiv fiske. Da skal det ikke mye til før investeringen i et slikt instrument er tjent inn, sier han.

Fiskeri 

WASSP gir samtidig full deteksjon av fisk i vannsøylen, i et vertikalsnitt under båten på 120 grader. Ved bruk av et tradisjonelt ekkolodd, hvor man kun har én relativt smal stråle, risikerer man å ikke se fisk i det hele tatt. Med et multistråleekkolodd derimot, øker sjansen ved at man også ser langt ut til sidene. WASSP har også en fordel sett opp mot sonar. Er stimen som et slør kan den bli lite synlig på sonar. Med WASSP får du en detaljert oversikt over stimen og god informasjon om hvor konsentrasjonen av fisk er høyest.

zoom

Ytelsesrevolusjon 

WASSP-produktene har vært gjennom en liten revolusjon med hensyn til ytelse. Versjon F3X er tilgjengelig nå. Ny, kraftig prosessor og langt mer sofistikert dataprosessering betyr doblet rekkevidde, redusert støy og økt detaljeringsgrad i bunnprofileringen. Dette gjelder både for 80 kHz- og 160 kHz-svinger.

80 kHz-svinger gir en rekkevidde på ca. 1000 m og egner seg godt for større fartøy.

160 kHz-svinger har tidligere hatt en begrenset rekkevidde. Med F3X-versjonen er rekkevidden doblet til ca. 550 m, noe som gjør at denne versjonen vil fungere meget godt for mange typer fiskeri i norske farvann.

Les mer om WASSP F3X

Oppgrader nå! 

Innbyttekampanje fra 18. mars til 20. september 2019. Les mer her.

 Har du allerede WASSP installert har Furuno Norge en innbyttekampanje for oppgradering til nyeste versjon. Installert svinger gjenbrukes, mens prosessoren skiftes. Det gis samtidig tilgang til et bredt spekter av nye funksjoner. Ta kontakt med din forhandler, eller med oss, og få oversikt over hvordan siste WASSP-versjon kan gjøre ditt fiske mer lønnsomt.

Kontakt din Furuno-forhandler for kjøp av WASSP

Les mer om WASSP F3X